Tuesday, Apr 21st

Vietnamese English

Ngành Tài chính – Ngân hàng (Mã Ngành: D340201)

a. Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được.
    Về kiến thức:
- Đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội và tài chính tiền tệ; có kỹ năng giải quyết những vấn đề chuyên môn về tài chính, tín dụng, phân tích đầu tư, kinh doanh tiền tệ đáp ứng yêu cầu của hệ thống Tài chính – Ngân hàng hiện đại; có khả năng nghiên cứu đề xuất các chính sách, chế độ về lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng; có trình độ ngoại ngữ , tin học để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.
    Về kỹ năng:
- Phân tích, đánh giá và dự báo các vấn đề kinh tế.
- Ứng dụng các kỹ năng giao tiếp trong công việc.
- Thể hiện văn hoá và đạo đức trong kinh doanh.
- Phân tích, đánh giá, tổng hợp và dự báo các vấn đề tài chính.
- Khai báo thuế; tính số thuế được hoàn, giảm thuế; quyết toán thuế và nộp thuế.
- Phân tích, đánh giá, tổng hợp và dự báo các vấn đề ngân hàng, chứng khoán.
- Vận dụng các phương tiện và các phương thức thanh toán quốc tế.
- Ứng dụng các kiến thức về kế toán trong công việc,…
   Trình độ ngoại ngữ: đạt trình độ Tiếng Anh Toeic 500 hoặc tương đương theo quy định của Trường.
b. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ.
      Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính- Ngân hàng, chuyên ngành Ngân hàng có thể làm việc trong các lĩnh vực cụ thể sau:
- Các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư, công ty kinh doanh bất động sản, công ty chứng khoán…
- Các ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm…
Cụ thể sinh viên có năng lực để làm việc tại các vị trí, chức danh sau:
- Giám đốc tài chính;
- Giám đốc các chi nhánh ngân hàng.
- Chuyên viên phân tích tài chính
- Chuyên viên phân tích và đầu tư chứng khoán
- Chuyên viên môi giới chứng khoán
- Chuyên viên quản trị rủi ro
- Chuyên viên tín dụng
- Chuyên viên kinh doanh ngoại hối
- Chuyên viên thanh toán quốc tế.
Trang chủ Ngành Tài chính – Ngân hàng (Mã Ngành: D340201)