Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: số 126 Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).74.3855246 * Fax: (+84).74.3855217

 

Phòng Khảo thí - Bộ phận Tuyển sinh

Điện thoại: (+84).74.3855944

 

Phòng Đào tạo

Điện thoại: (+84).74.3855247

 

Phòng Công tác sinh viên học sinh

Điện thoại: (+84).74.3855735

 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ

Điện thoại: (+84).74.3855549