Trường Đại học Trà Vinh
Địa chỉ: số 126 Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (+84).0294.3855246 * Fax: (+84).0294.3855217
 
Phòng Khảo thí - Bộ phận Tuyển sinh
Điện thoại: (+84).0294.3855944
 
Phòng Đào tạo Sau đại học
Điện thoại: (+84).0294.3500779
 
Phòng Đào tạo
Điện thoại: (+84).0294.3855247
 
Phòng Công tác sinh viên học sinh
Điện thoại: (+84).0294.3855735
 
Phòng Kế hoạch - Tài vụ
Điện thoại: (+84).0294.3855549
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH - TRA VINH UNIVERSITY
Số 126 Nguyễn Thiện Thành - khóm 4, phường 5, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh Điện thoại: (+84).0294.3855944
Giấy phép xuất bản số: 35/GP-TTDT do Cục QL Phát thanh, Truyền hình và TT điện tử(Bộ TTTT) cấp ngày 05/04/2013.