Thí sinh đến Trường nhận phiếu báo điểm từ ngày 27/07/2016 đến hết ngày 29/07/2016 tại Phòng A11.307, Khu I, Trường Đại học Trà Vinh