Những thí sinh có thay đổi điểm sau phúc khảo thì liên hệ trường trumg học phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ thi để nhận giấy chứng nhận kết quả thi