Các bạn thí sinh trúng tuyển phương thức 1 phải nộp giấy chứng nhận kết quả bản gốc từ ngày 15/08/2016 đến hết ngày 19/08/2016