Thí sinh tải đơn xét tuyển tại đây

Thí sinh tải đơn xét tuyển thẳng TH2 tại đây