Thí sinh nhận Phiếu báo điểm thi năng khiếu từ ngày 27/7 đến ngày 31/7/2017

tại phòng A11.307 – Tòa nhà A1 – Khu I – Trường Đại học Trà Vinh.