Thông tin đề án tuyển sinh của Trường Đại học Trà Vinh

Trường Đại học Trà Vinh
Tra Vinh University
Ký hiệu:DVT
Loại hình:Công lập
Địa chỉ:126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Tp.Trà Vinh
Điện thoại:0294.3.855.246
Website:www.tvu.edu.vn
Tải đề án
1. Thông tin chung về trường
2. Thông tin của năm tuyển sinh
3. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
4. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng chính
5. Tình hình việc làm
6. Tài chính
7. Thông báo
Thu vào
Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2018
31/03/2018 - Trường Đại học Trà Vinh
Trường Đại học Trà Vinh (mã trường DVT) thông báo tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2018
Tệp tin đính kèm:
DVT.pdf
CÁC BÀI VIẾT KHÁC