Thông Tin Tuyển Sinh

https://tuyensinh.tvu.edu.vn


Công bố danh sách mới nhất các chương trình đào tạo được kiểm định

GD&TĐ - Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT thông báo danh sách các chương trình đào tạo đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước. Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/7/2020.
Công bố danh sách mới nhất các chương trình đào tạo được kiểm định

Theo công bố này, có tổng số 180 chương trình đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá; 135 chương trình được đánh giá ngoài và 121 chương trình được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Danh sách chi tiết chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học được đánh giá ngoài và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng như sau:

STT

Tên cơ sở giáo dục

STT

Tên chương trình đào tạo

Được đánh giá ngoài

Được công nhận

Ghi chú

1

Trường Đại học

Giao thông Vận tải

Hà Nội

1.       

Khai thác vận tải

01/2017

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(23/3/2017)

Cập nhật 30/3/2017

2.       

Kinh tế vận tải

01/2017

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(23/3/2017)

Cập nhật 30/3/2017

3.       

Kinh tế xây dựng

01/2017

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(23/3/2017)

Cập nhật 30/3/2017

4.       

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

01/2017

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(23/3/2017)

Cập nhật 30/3/2017

5.       

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật xây dựng (chuyên sâu xây dựng công trình giao thông)

01/2017

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(23/3/2017)

Cập nhật 30/3/2017

2

Trường Đại học

Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH

Quốc gia Hà Nội

6.       

Tâm lý học

3/2017

(VNU-HCM CEA)

Đạt 90%

30/9/2017

Cập nhật 30/9/2017

7.       

Việt Nam học

3/2017

(VNU-HCM CEA)

Đạt 82%

30/9/2017

Cập nhật 30/9/2017

8.       

Quốc tế học

4/2018

(VNU-HCM CEA)

Đạt 88%

(15/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

3

Trường Đại học Giáo dục-ĐH Quốc gia Hà Nội

9.       

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán

10/2017

(VNU-HCM CEA)

Đạt 94%

(31/01/2018)

Cập nhật 31/01/2018

10.   

Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn ngữ văn

8/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 94%

(14/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

11.   

Cử nhân ngành Sư phạm

Toán học

8/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 94%

(14/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

12.   

Cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn

8/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 96%

(14/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

4

Trường Đại học Kinh tế

– ĐH Quốc gia Hà Nội

13.   

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng

12/2017

(VNU-HCM CEA)

Đạt 96%

(02/7/2018)

Cập nhật 31/7/2018

14.   

Trình độ đại học chuyên ngành

kế toán

01/2018

(VNU-HCM CEA)

Đạt 86%

(02/7/2018)

Cập nhật 31/7/2018

15.   

Ngành Kinh tế

 

 

Cập nhật 31/10/2019

16.   

Ngành Kinh tế phát triển

 

 

Cập nhật 31/3/2020

5

Trường Đại học Vinh

17.   

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng

12/2018

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(04/4/2019)

Cập nhật 30/4/2019

18.   

Ngôn ngữ Anh

12/2018

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(04/4/2019)

Cập nhật 30/4/2019

19.   

Quản trị kinh doanh

12/2018

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(04/4/2019)

Cập nhật 30/4/2019

20.   

Sư phạm Hóa

 

 

Cập nhật 31/10/2019

21.   

Giáo dục Tiểu học

 

 

Cập nhật 31/10/2019

6

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

22.   

Cử nhân Sư phạm Hóa học chất lượng cao

5/2018

(VNU-CEA)

Đạt 84%

(04/4/2019)

Cập nhật 30/4/2019

23.   

Giáo dục Tiểu học

5/2019

(VNU-CEA)

Đạt 80%

(04/4/2019)

Cập nhật 30/4/2019

7

Trường Đại học

Điều dưỡng Nam Định

24.   

Ngành điều dưỡng bậc đại học

01/2019

(CEA-AVU&C)

Đạt 96%

(01/4/2019)

Cập nhật 30/4/2019

8

Trường Đại học Sài Gòn

25.   

Cử nhân Giáo dục tiểu học

12/2018

(VNU-HCM CEA)

Đạt 86%

(12/8/2019)

Cập nhật 31/8/2019

26.   

Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

03/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 80%

(12/8/2019)

Cập nhật 31/8/2019

27.   

Cử nhân Sư phạm Lịch sử

03/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 86%

(12/8/2019)

Cập nhật 31/8/2019

28.   

Ngành Toán - ứng dụng

 

 

Cập nhật 30/9/2019

29.   

Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ đại học)

6/2020

(VNU-HCM CEA)

 

Cập nhật 30/6/2020

30.   

Ngành Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ)

6/2020

(VNU-HCM CEA)

 

Cập nhật 30/6/2020

31.   

Ngành Công nghệ thông tin

 

 

Cập nhật 30/9/2019

32.   

Ngành Khoa học máy tính (trình độ thạc sĩ)

 

 

Cập nhật 30/9/2019

9

Trường Đại học

Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

33.   

Ngành Công nghệ sinh học

3/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 82%

(15/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

34.   

Ngành Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

3/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 90%

(15/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

35.   

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

3/2019

(VNU-HCM CEA)

10/2019

(VNU-HCM CEA) – ĐGL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Đạt 80%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

36.   

Công nghệ thông tin

11/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 80%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

37.   

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

11/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 84%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

38.   

Kế toán

11/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 90%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

39.   

Quản trị kinh doanh

11/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 86%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

40.   

Công nghệ chế biến thủy sản

 

 

 

41.   

Tài chính ngân hàng

 

 

 

42.   

Công nghệ chế tạo máy

 

 

 

10

Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế

43.   

Cử nhân điều dưỡng

4/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

44.   

Cử nhân Y tế công cộng

4/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

45.   

Dược học

4/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

11

Trường Đại học

Đồng Tháp

 

46.   

Ngành Sư phạm Hóa học

4/2019

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

47.   

Ngành Sư phạm Toán học

4/2019

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

48.   

Ngành Giáo dục tiểu học

4/2019

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

12

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

49.   

Cử nhân sư phạm Ngữ văn

4/2019

(VNU-CEA)

Đạt 94%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

50.   

Cử nhân sư phạm Lịch sử

4/2019

(VNU-CEA)

Đạt 94%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

51.   

Cử nhân Giáo dục mầm non

4/2019

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

52.   

Cử nhân sư phạm Sinh học

5/2019

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

53.   

Cử nhân sư phạm Toán

5/2019

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

54.   

Sư phạm Hóa học

5/2019

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

55.   

Sư phạm Vật lý

5/2019

(VNU-CEA)

Đạt 92%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

13

Trường Đại học Thủy lợi

56.   

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

5/2019

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

57.   

Quản lý xây dựng

5/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

58.   

Kế toán

5/2018

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

59.   

Kinh tế

12/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

60.   

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

12/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

61.   

Kỹ thuật xây dựng

 

12/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

62.   

Quản trị kinh doanh

12/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

14

Trường Đại học

Hồng Đức

 

63.   

Ngành sư phạm Tiếng Anh

5/2018

(VNU-CEA)

Đạt 84%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

64.   

Ngành giáo dục tiểu học

5/2018

(VNU-CEA)

Đạt 84%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

15

Khoa Quốc tế- ĐH

Quốc gia Hà Nội

65.   

Kinh doanh quốc tế

5/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 94%

(07/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

16

Trường Đại học

Nguyễn Tất Thành

66.   

Cử nhân Quản trị khách sạn

5/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 96%

(07/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

67.   

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Điện- Điện tử

5/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 88%

(07/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

68.   

Ngành Dược học

12/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 92%

(18/5/2020)

Cập nhật 31/5/2020

17

Trường Đại học

Nam Cần Thơ

 

69.   

Ngành Quản trị Kinh doanh

7/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

70.   

Ngành Dược học

7/2019

(VNU-CEA)

Đạt 84%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

71.   

Ngành Luật Kinh tế

7/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

72.   

Ngành Kỹ thuật xây dựng

7/2019

(VNU-CEA)

Đạt 82%

(12/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

18

Trường Đại học

Mỏ - Địa chất

 

73.   

Kế toán

7/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

74.   

Quản trị kinh doanh

7/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

75.   

Kỹ thuật địa chất

7/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

76.   

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(14/10/2019)

Cập nhật 31/10/2019

77.   

Ngành Công nghệ thông tin

 

 

 

Cập nhật 31/7/2020

78.   

Ngành Kỹ thuật Dầu khí

 

 

 

Cập nhật 31/7/2020

79.   

Ngành Kỹ thuật Mỏ

 

 

 

Cập nhật 31/7/2020

80.   

Ngành Kỹ thuật môi trường

 

 

 

Cập nhật 31/7/2020

81.   

Ngành Kỹ thuật Trắc nghiệm – Bản đồ

 

 

 

Cập nhật 31/7/2020

82.   

Ngành Kỹ thuật tuyển khoáng

 

 

 

Cập nhật 31/7/2020

83.   

Ngành Kỹ thuật xây dựng

 

 

 

Cập nhật 31/7/2020

19

Khoa Y Dược –

ĐH Quốc gia Hà Nội

84.   

Dược học

7/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 86%

(14/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

85.   

Y khoa

5/2020

(CEA-AVU&C)

 

Cập nhật 31/5/2020

20

Trường Đại học

Tài chính - Marketing

86.   

Chương trình đào tạo ngành Tài chính-Ngân hàng trình độ Thạc sĩ

7/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 90%

(16/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

87.   

 Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh trình độ Thạc sĩ

8/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 90%

(16/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

88.   

Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị Marketing

8/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 96%

(16/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

89.   

Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

8/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 96%

(16/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

90.   

Chương trình đào tạo chất lượng cao chuyên ngành ngân hàng

7/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 98%

(16/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

21

Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên

91.   

Bác sỹ chuyên khoa I

8/2019

(CEA-AVU&C)

 

Cập nhật 31/8/2019

92.   

Thạc sỹ Y học Dự phòng

8/2019

(CEA-AVU&C)

Đạt 88%

(24/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

93.   

Bác sỹ Răng Hàm Mặt

8/2019

(CEA-AVU&C)

Đạt 86%

(24/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

22

Trường Đại học

Công nghệ Đồng Nai

94.   

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

9/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

95.   

Công nghệ thực phẩm

9/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

96.   

Công nghệ thông tin

 

 

Cập nhật 31/7/2020

97.   

Kế toán

 

 

Cập nhật 31/7/2020

98.   

Quản trị dịch vụ du lịch

và lữ hành

 

 

Cập nhật 31/7/2020

23

Trường Đại học Hà Nội

99.   

Công nghệ thông tin

9/2019

(VNU-CEA)

Đạt 84%

(23/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

100.                       

Ngôn ngữ Nhật

9/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(23/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

101.                       

Ngôn ngữ Trung Quốc

9/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(23/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

24

Trường Đại học

Nha Trang

102.                       

Công nghệ chế biến thủy sản

9/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 92%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

103.                       

Kỹ thuật tàu thủy

9/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 92%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

25

Trường Đại học

Công nghệ

TP. Hồ Chí Minh

104.                       

Chương trình đào tạo ngành Kế toán trình độ đại học

9/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 96%

(16/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

105.                       

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Thông tin trình độ đại học

9/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 96%

(16/12/2019)

Cập nhật 31/12/2019

106.                       

Kỹ thuật điện

11/2019

(CEA-AVU&C)

Đạt 82%

(24/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

107.                       

Quản trị kinh doanh

11/2019

(CEA-AVU&C)

Đạt 82%

(24/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

26

Trường Đại học

Kinh tế - Tài chính

108.                       

Tài chính - Ngân hàng

12/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 92%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

27

Trường Đại học

Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

109.                       

Ngành Công nghệ kỹ thuật Môi trường

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 84%

(27/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

110.                       

Ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

 

 

Cập nhật 31/01/2019

111.                       

Ngành Công nghệ Thông tin

 

 

Cập nhật 31/01/2019

112.                       

Ngành Khí tượng Thủy văn biển

 

 

Cập nhật 31/01/2019

113.                       

Ngành Kế toán

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 80%

(27/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

114.                       

Ngành Kỹ thuật địa chất

 

 

Cập nhật 31/01/2019

115.                       

Ngành Quản lý đất đai

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 82%

(27/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

116.                       

Ngành Quản lý biển

 

 

Cập nhật 31/01/2019

28

Trường Đại học

Thủ Dầu Một

117.                       

Sư phạm Ngữ văn

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(30/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

118.                       

Sư phạm Lịch sử

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(30/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

119.                       

Giáo dục Tiểu học

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(30/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

120.                       

Giáo dục Mầm non

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(30/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

29

Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp

121.                       

Kế toán

10/2019

(CEA-AVU&C)

Đạt 96%

(06/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

122.                       

Quản trị kinh doanh

10/2019

(CEA-AVU&C)

Đạt 96%

(06/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

123.                       

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

10/2019

(CEA-AVU&C)

Đạt 92%

(06/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

124.                       

Tài chính Ngân hàng

01/2020

(CEA-AVU&C)

Đạt 96%

(24/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

125.                       

Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử

01/2020

(CEA-AVU&C)

Đạt 92%

(24/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

126.                       

Công nghệ Thực phẩm

01/2020

(CEA-AVU&C)

Đạt 96%

(24/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

127.                       

Công nghệ Dệt, may

01/2020

(CEA-AVU&C)

 

Cập nhật 31/5/2020

128.                       

 Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

01/2020

(CEA-AVU&C)

 

Cập nhật 31/5/2020

129.                       

 Công nghệ thông tin

01/2020

(CEA-AVU&C)

 

Cập nhật 31/5/2020

30

 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế

130.                       

Ngành Sư phạm Hóa học

11/2019

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(03/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

131.                       

Ngành Sư phạm Ngữ văn

11/2019

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(03/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

132.                       

Ngành Sư phạm Địa lý

11/2019

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(03/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

31

Trường Đại học Tây Đô

133.                       

Quản trị Kinh doanh

12/2019

(VNU-CEA)

Đạt 82%

(23/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

134.                       

Kế toán tổng hợp

12/2019

(VNU-CEA)

Đạt 82%

(23/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

135.                       

Tài chính – Ngân hàng

12/2019

(VNU-CEA)

Đạt 84%

(23/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

136.                       

Dược học

12/2019

(VNU-CEA)

Đạt 84%

(23/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

32

Trường Đại học

Thương mại

137.                       

Kế toán

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

138.                       

Marketing

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

139.                       

Tài chính – Ngân hàng

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

140.                       

Đại học chính quy chất lượng cao ngành Kế toán

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

141.                       

Đại học chính quy chất lượng cao ngành Tài chính – Ngân hàng

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 90%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

33

Trường Đại học Quốc tế - ĐH Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh

142.                       

Thạc sĩ Quản lý công

6/2020

(VNU-CEA)

 

Cập nhật 30/6/2020

34

Trường Đại học

Ngoại thương

143.                       

Kinh doanh quốc tế

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

144.                       

Kinh tế và phát triển quốc tế

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 88%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

145.                       

Phân tích và Đầu tư tài chính

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

146.                       

Luật Thương mại quốc tế

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

35

Trường Đại học

Hùng Vương

147.                       

Công nghệ thông tin

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 80%

(27/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

148.                       

Kế toán

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 82%

(27/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

149.                       

Giáo dục Tiểu học

01/2020

(VNU-CEA)

Đạt 80%

(27/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

36

Trường Đại học

Quy Nhơn

150.                       

Sư phạm Toán học

01/2020

(CEA-UD)

 

Cập nhật 31/01/2020

151.                       

Sư phạm Hóa học 

01/2020

(CEA-UD)

 

Cập nhật 31/01/2020

152.                       

Kỹ thuật điện

01/2020

(CEA-UD)

 

Cập nhật 31/01/2020

37

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội

153.                       

Lưu trữ học

01/2020

(VNU-HCM CEA)

Đạt 90%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

38

Trường Đại học

Lâm Nghiệp

 

154.                       

Quản trị kinh doanh

 

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

155.                       

Quản lý tài nguyên rừng

 

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 94%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

156.                       

Quản lý đất đai

10/2019

(VNU-CEA)

Đạt 86%

(25/3/2020)

Cập nhật 31/3/2020

39

Trường Đại học Kinh tế  – ĐH Quốc gia Hà Nội

157.                       

Kinh tế

11/2019

(VNU-HCM CEA)

Đạt 92%

(27/4/2020)

Cập nhật 30/4/2020

40

Học viện Chính sách

và Phát triển

158.                       

Ngành Kinh tế (trình độ đại học)

6/2020

(CEA-AVU&C)

 

Cập nhật

30/6/2020

159.                       

Ngành Kinh tế Quốc tế (trình độ đại học)

6/2020

(CEA-AVU&C)

 

Cập nhật

30/6/2020

160.                       

Ngành Quản trị Kinh doanh (trình độ đại học)

6/2020

(CEA-AVU&C)

 

Cập nhật

30/6/2020

               

 

 

41

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính

TP. Hồ Chí Minh 

161.                       

Quản trị kinh doanh

3/2020

 

 

Cập nhật

31/3/2020

162.                       

Ngôn ngữ Anh

3/2020

 

 

Cập nhật

31/3/2020

42

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

163.                       

Kinh tế học

3/2020

 

 

Cập nhật

31/3/2020

164.                       

Quản trị Khách sạn

3/2020

 

 

Cập nhật

31/3/2020

165.                       

Kinh doanh quốc tế

3/2020

 

 

Cập nhật

31/3/2020

166.                       

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3/2020

 

 

Cập nhật

31/3/2020

167.                       

Marketing

3/2020

 

 

Cập nhật

31/3/2020

168.                       

Quản trị công và Chính sách bằng tiếng Anh

3/2020

 

 

Cập nhật

31/3/2020

43

Trường Đại học

Giao thôngVận tải

TP. Hồ Chí Minh

169.                       

Công nghệ thông tin (trình độ đại học)

6/2020

 

 

Cập nhật

30/6/2020

170.                       

Quản trị logistic & Vận tải đa phương thức (trình độ đại học)

6/2020

 

 

Cập nhật

30/6/2020

44

Trường Đại học Văn Lang

 

171.                       

Kế toán

7/2020

 

 

Cập nhật

31/7/2020

172.                       

Quản trị Khách sạn

7/2020

 

 

Cập nhật

31/7/2020

173.                       

Ngôn ngữ Anh

7/2020

 

 

Cập nhật

31/7/2020

45

Trường Đại học

Phạm Văn Đồng

174.                       

Công nghệ Thông tin

7/2020

 

 

Cập nhật

31/7/2020

175.                       

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

7/2020

 

 

Cập nhật

31/7/2020

46

Trường Đại học

Sư phạm Kỹ thuật

Hưng Yên

176.                       

Công nghệ thông tin

7/2020

 

 

Cập nhật

31/7/2020

177.                       

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7/2020

 

 

Cập nhật

31/7/2020

178.                       

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7/2020

 

 

Cập nhật

31/7/2020

179.                       

Công nghệ kỹ thuật điện điện tử

7/2020

 

 

Cập nhật

31/7/2020

Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm:

STT

Tên cơ sở giáo dục

STT

Tên chương trình đào tạo

Thời gian hoàn thành báo cáo TĐG

Được đánh giá ngoài

Được công nhận

Ghi chú

1

Trường Cao đẳng

Sư phạm Đà Lạt

1.       

Giáo dục Tiểu học

3/2020

 

 

Cập nhật

31/3/2020

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944