Giáo dục thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ năm học trong điều kiện dịch bệnh

Thứ năm - 19/08/2021 00:18 109 0
GD&TĐ - Sáng 19/8, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 đối với giáo dục thường xuyên.
Giáo dục thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ năm học trong điều kiện dịch bệnh

Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tuyến với trên 900 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chủ trì Hội nghị.

Hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2020-2021

Năm học 2020-2021 đã kết thúc bằng Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhận định của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, đây là năm học nhiều khó khăn, thách thức và rất nhiều cảm xúc, với từ khóa là “chủ động” và “linh hoạt”.

Dù trong điều kiện khó khăn, nhưng các cơ sở giáo dục thường xuyên vẫn tăng hơn 700 cơ sở, số lượng người học cũng tăng so với năm học trước. Chất lượng giáo dục thường xuyên từng bước ổn định. Riêng học sinh lớp 12 hệ giáo dục thường xuyên đã hoàn thành chương trình và thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả tốt đẹp, với tỷ lệ tốt nghiệp đạt 90,32%.

Năm 2020, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” được tổ chức. Và mới đây, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” do Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bằng Quyết định 1373/QĐ-Ttg.

Năm học mới 2021-2022 tiếp tục diễn ra trong điều kiện rất nhiều thách thức, dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Nhấn mạnh điều này, Thứ trưởng cho rằng, việc thực hiện nhiệm vụ năm học không chỉ cần “chủ động”, “linh hoạt” và còn thêm từ khóa “thích ứng”, sẵn sàng xây dựng kịch bản để hoàn thành mục tiêu: Hoàn thành chương trình, an toàn phòng chống dịch và bảo đảm chất lượng.

Báo cáo đánh giá tổng kết nhiệm vụ năm học 2020-2021, ông Hoàng Đức Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, cho biết: Quy mô và mạng lưới các cơ sở giáo dục thường xuyên tại các địa phương về cơ bản được duy trì ổn định trong các năm. Mạng lưới cơ sở giáo dục nói chung, cơ sở giáo dục thường xuyên nói riêng được củng cố và phát triển đáp ứng nhu cầu học tập của mọi lứa tuổi, góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động.

Năm học 2020-2021, tổng số cơ sở giáo dục thường xuyên là 18.239 trung tâm. Trong đó có 625 trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (giảm 56 trung tâm so với năm học 2019-2020); 6.188 trung tâm ngoại ngữ - tin học (tăng 606 trung tâm so với năm học 2019-2020); 10.555 trung tâm học tập cộng đồng (giảm 2 trung tâm so với năm học 2019-2020), đạt tỷ lệ 99,53% xã/phường/thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng. Có 871 cơ sở, trung tâm thực hiện giáo dục kỹ năng sống (tăng 240 trung tâm so với năm học 2019-2020).

Cơ bản đến nay điều kiện cơ sở vật chất các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên đảm bảo cho việc giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên.

Cả nước hiện nay có 1.640 cán bộ quản lý, 13.532 giáo viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trong đó có 9.769 giáo viên dạy văn hóa và 3.763 giáo viên dạy chuyên đề, dạy nghề.

Một kết quả khác của giáo dục thường xuyên được Vụ trưởng Hoàng Đức Minh chia sẻ là nhận thức của cán bộ và người dân về lợi ích của học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đã chuyển biến tích cực. Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức trong quá trình xây dựng xã hội học tập được tăng cường. Các cấp ủy Đảng, chính quyền đã ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, việc thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên các cấp bảo đảm yêu cầu về chất lượng.

Việc đa dạng hóa nội dung chương trình giáo dục thường xuyên và tập trung phát triển các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn đã từng bước đáp ứng yêu cầu và nhu cầu không ngừng nâng cao kỹ năng và phát triển chuyên môn cho người lao động, góp phần đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho địa phương.

Công tác truyền thông được đẩy mạnh đã góp phần nâng cao nhận thức của các cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên, các tầng lớp nhân dân trong xã hội và thu hút được sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Bộ, mở ra những cơ hội và vận hội mới cho giáo dục thường xuyên.

Giáo dục thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ năm học trong điều kiện dịch bệnh - Ảnh minh hoạ 2
Vụ trưởng Hoàng Đức Minh phát biểu tại Hội nghị.

Chủ động thích ứng trong tình hình dịch bệnh

Tuy nhiên, giáo dục thường xuyên vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Theo ông Hoàng Đức Minh, đó là nhận thức về công tác xây dựng xã hội học tập ở một số địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang chưa đúng mức.

Công tác quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên còn có vấn đề bất cập; công tác kiểm tra, thanh tra chưa được thường xuyên, chưa có được những biện pháp phù hợp, tích cực để nâng cao chất lượng dạy học. Chất lượng giáo dục thường xuyên cấp THPT vẫn còn hạn chế, các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học của giáo dục thường xuyên chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hoạt động của nhiều trung tâm hoạt động cộng đồng kém hiệu quả. Số người mù chữ ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều. Việc bồi dưỡng kỹ năng sống cho người dân, nhất là công nhân, lao động nông thôn chưa được coi trọng...

Năm học 2021-2022, giáo dục thường xuyên tập trung triển khai các giải pháp phù hợp trong tổ chức các hoạt động dạy và học để chủ động thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19. Duy trì hoạt động dạy và học của các cơ sở giáo dục thường xuyên bảo đảm đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng cho học viên để hoàn thành chương trình năm học và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" và Chỉ thị số 14-CT/TW của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. 

Cùng đẩy mạnh công tác xóa mù chữ với kết quả bền vững và có chất lượng, giáo dục thường xuyên trong năm học 2021-2022 cũng sẽ chú trọng đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý quyền tự chủ của các đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện các chương trình giáo dục trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Tiếp tục đổi mới và thực hiện các phương pháp và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học viên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Năm học 2021-2022 cũng sẽ tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động GD-ĐT đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục, gắn kết chặt chẽ và hiệu quả với các cuộc vận động, phong trào thi đua khác.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 32 | lượt tải:10

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 30 | lượt tải:30

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 93 | lượt tải:35

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1430 | lượt tải:239

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 685 | lượt tải:123
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập227
  • Máy chủ tìm kiếm122
  • Khách viếng thăm105
  • Hôm nay88,516
  • Tháng hiện tại1,204,234
  • Tổng lượt truy cập21,383,114
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944