Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tuyển dụng viên chức

Thứ sáu - 15/02/2019 00:45 328 0

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tuyển dụng viên chức

Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 viên chức ...

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tuyển dụng viên chức

15/02/2019

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức va thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 10/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3809/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế tuyển dụng công chức, viên chức Bộ Giao thông vận tải;

Căn  cứ  Kế  hoạch  số  74/KH-CĐGTVTTWIII  ngày   10/9/2018   của Hiệu trưởng về kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III;

Căn cứ Quyết định số 2529/QĐ-BGTVT ngày  22/11/2018  của  Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III,

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III thông báo tuyển dụng viên chức của Trường năm 2018, cụ thể như sau:

I.  Chỉ tiêu tuyển dụng:

Năm 2018 Trường tuyển dụng 67 chỉ tiêu, trong đó gồm:

– 02 viên chức ngạch Cán sự (mã ngạch 01.004), chia theo vị trí việc làm như sau:

Số thứ tự Vị trí việc làm cán sự: Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Y tế cơ quan 01
2 Thư viện 01

– 04 viên chức ngạch Chuyên viên (mã ngạch 01.003), chia theo vị trí việc làm như sau:

Số thứ tự Vị trí việc làm chuyên viên: Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Tổ chức nhân sự 01
2 Văn thư lưu trữ 01
3 Kiểm định-quản lý chất lượng 01
4 Kỹ thuật (đăng kiểm viên bậc cao) 01

– 61 viên chức ngạch Giáo viên trung học (mã ngạch 113) – Giảng viên giáo dục nghề nghiệp, chia theo vị trí việc làm như sau:

 

Số thứ tự

Vị trí việc làm

giảng viên giáo dục nghề nghiệp:

 

Chỉ tiêu tuyển dụng

1 Công nghệ ô tô 18
2 Điện tử công nghiệp 03
3 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 09
4 Điện công nghiệp 04
5 Cắt gọt kim loại 13
6 Giáo dục thể chất 03
7 Giáo dục chính trị 01
8 Giáo dục pháp luật 01
9 Tin học 03
10 Anh văn 01
11 Kế toán 03
12 Xây dựng công trình giao thông 02

II.   Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1.  Điều kiện chung:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; không phân biệt dân tộc; nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, cụ thể như sau:

a, Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; b, Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c, Có đơn đăng ký dự tuyển;

d, Có lý lịch rõ ràng;

đ, Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

e, Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đối với giáo viên cần chú trọng về vấn đề phát âm;

f, Có nguyện vọng công tác lâu dài tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (Cam kết công tác tại vị trí việc làm khi được tuyển dụng từ đủ 05 năm trở lên);

g, Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B trở lên về một ngoại ngữ thông dụng (đối với giáo viên Anh văn thì phải có trình độ bậc 2 (A2) hoặc trình độ B trở lên về ngoại ngữ khác).

h, Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ B trở lên (trừ giáo viên tin học).

2.  Điều kiện cụ thể đối với viên chức ngạch Cán sự (mã ngạch 01.004)

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, người dự tuyển vào vị trí viên chức ngạch cán sự cần có các điều kiện sau:

a, Có trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b, Có thâm niên công tác ở vị trí việc làm đăng ký dự tuyển ít nhất 03 năm trở lên, có xác nhận của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ;

3.    Điều kiện cụ thể đối với viên chức ngạch Chuyên viên (mã ngạch 01.003)

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, người dự tuyển vào vị trí viên chức ngạch Chuyên viên cần có các điều kiện sau:

a, Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b, Có thâm niên công tác ở vị trí việc làm đăng ký dự tuyển ít nhất 03 năm trở lên, có xác nhận của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ;

4. Điều kiện cụ thể đối với viên chức ngạch Giáo viên trung học (mã ngạch 15.113)- Giảng viên giáo dục nghề nghiệp:

Ngoài các điều kiện chung nêu trên, người dự tuyển vào vị trí viên chức ngạch Giáo viên trung học cần có các điều kiện sau:

a, Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b, Năng lực sư phạm: Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ cao đẳng hoặc tương đương.

c, Thực hiện được các công việc:

+ Tham gia xây dựng Chương trình chi tiết nghề đào tạo,

+ Viết giáo trình môn học,

+ Giảng dạy đủ giờ chuẩn theo quy định của Trường,

+ Giảng dạy được các mô đun của nghề đào tạo,

+ Soạn đề cương bài giảng; giáo án; giáo án điện tử.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức, gồm có:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu), trong đó nêu rõ vị trí dự tuyển.

2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu  2C-BNV)  có  xác  nhận  của  chính  quyền địa phương, cơ quan (đối với người đang công tác tại cơ quan, đơn vị Nhà nước) trong thời hạn 03 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng (trong vòng 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (bệnh viện cấp quận, huyện cấp).

5. Bản sao giấy chứng minh nhân dân, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực).

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

7. 02 ảnh chân dung cỡ 4 x 6cm chụp không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

8. Bản cam kết công tác lâu dài tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III (theo mẫu).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển phải được bỏ vào một bì đựng hồ sơ ghi rõ thông tin người dự tuyển và các loại giấy tờ có liên quan.

IV.  Hình thức tuyển dụng:

1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển cạnh tranh theo vị trí việc làm.

2, Nội dung xét tuyển:

  • Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.
  • Kiểm tra, sát hạch:

+ Hiểu biết về Luật Viên chức, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

+ Soạn thảo văn bản đối với Cán sự, Chuyên viên; giảng dạy 01 giờ dạy đối với Giảng viên giáo dục nghề nghiệp.

V.  Tổ chức thực hiện:

– Phát hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ Trường (số 73 đường Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh) từ ngày ra Thông báo tuyển dụng.

– Nhận hồ sơ từ 14h30 đến 16h30 các ngày làm việc, kể từ ngày 18/02/2019 đến hết ngày 15/3/2019.

– Lệ phí hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ.

– Lệ phí xét tuyển (dự kiến): 000 đồng/thí sinh/lần (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

– Dự kiến tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2019 tổ chức xét tuyển.

– Ứng viên trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển đúng thời hạn và đầy đủ nội dung hồ sơ dự tuyển (theo Mục III) tại Phòng Tổ chức cán bộ của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III; số 73 Văn Cao, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí (Không trả hồ sơ đối với ứng viên không trúng tuyển)./.

***Tài liệu đính kèm: Thông báo tuyển dụng bản PDF

Tác giả bài viết: Nguồn tin: cvct3.edu.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

08_2022_TT_BGDDT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 42 | lượt tải:18

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1284 | lượt tải:222

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 644 | lượt tải:110

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1217 | lượt tải:608

DMUT2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 869 | lượt tải:859
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập461
  • Máy chủ tìm kiếm241
  • Khách viếng thăm220
  • Hôm nay36,227
  • Tháng hiện tại339,575
  • Tổng lượt truy cập18,238,883
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944