Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thông báo tuyển dụng năm 2019

Thứ tư - 20/02/2019 23:44 167 0

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thông báo tuyển dụng năm 2019

Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Thông báo tuyển dụng năm 2019

21/02/2019

Theo yêu cầu bổ sung đội ngũ cán bộ, viên chức hàng năm của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHBK Hà Nội thực hiện công tác  tuyển dụng CBVC năm 2019 với tổng số 40 chỉ tiêu dưới hình thức xét tuyển. Căn cứ vào các qui định về tuyển dụng viên chức của Nhà nước và của Trường ĐHBK Hà Nội, Hội đồng tuyển dụng Trường (HĐTDT) thông báo như sau:

I. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VÀ QUYỀN LỢI

ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI
 

 

 

 

 

 

VIỆN KỸ THUẬT HÓA HỌC

 

 

 

03 giảng viên ngành Kỹ thuật Hóa học

+ 01 vị trí tại bộ môn CN Vật liệu Silicat

+ 01 vị trí tại bộ môn Công nghệ các chất vô cơ

+ 01 vị trí tại bộ môn QT&TB hóa học

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

 

–   Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hóa học

–   Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

–   Ưu tiên:

+ Đào tạo tại nước ngoài

+ Đã có kinh nghiệm giảng dạy hoặc nghiên cứu theo đúng chuyên ngành.

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 10-15 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

 

 

 

 

 

05 giảng viên ngành Toán, Toán-Tin

+ 02 vị trí tại bộ môn Toán cơ bản

+ 02 vị trí tại bộ môn Toán ứng dụng

+ 01 vị trí tại bộ môn Toán- Tin

 

 

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

 

– Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Toán ứng dụng,

+ Toán tin;

+ Thống kê;

+ Công nghệ thông tin

–   Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

–   Ưu tiên:

+ Đào tạo tại nước ngoài;

+ Có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan

+ Có bài báo ISI

 

 

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 15-20 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI
 

 

 

 

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHIỆT-LẠNH

 

 

 

 

 

02 giảng viên tại bộ môn Hệ thống và Tự động hóa quá trình nhiệt

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

 

– Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Kỹ thuật nhiệt;

+ Điều khiển;

+ Tự động hóa

– Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 12-14 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

 

 

 

 

 

VIỆN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VẬT LIỆU

 

 

 

03 giảng viên ngành khoa học và kỹ thuật vật liệu

+ 01 vị trí tại bộ mônVật liệu kim loại màu và compozit

+ 01 vị trí tại bộ môn Vật liệu học, xử lý nhiệt và bề mặt

+ 01 vị trí tại bộ môn Vật liệu & Công nghệ đúc

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

 

– Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Khoa học và kỹ thuật vật liệu;

+ Kỹ thuật luyện kim;

+ Vật lý;

+ Luyện kim màu.

–   Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

–   Ưu tiên:

+ Có bài báo ISI

+ Có khả năng làm việc nhóm.

 

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 10-12 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI
 

 

 

 

 

VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ

TRUYỀN THÔNG

 

 

 

 

05 giảng viên ngành công nghệ thông tin

+ 02 vị trí tại bộ môn Công nghệ phần mềm

+ 03 vị trí tại bộ môn Hệ thống thông tin

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

 

–   Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin;

–   Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

–   Ưu tiên:

+ Đào tạo tại nước ngoài;

+ Chuyên ngành kỹ thuật phần mềm;

+ Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 20-25 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆN CƠ KHÍ

 

 

05 giảng viên ngành Cơ khí

+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ khí chính xác & Quang học

+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ ứng dụng

+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ sở thiết kế máy và Robot

+ 01 vị trí tại bộ môn Hình họa – VKT

+ 01 vị trí tại bộ môn Cơ điện tử

 

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

– Tiến sĩ một trong các ngành:

+ Cơ khí;

+ Cơ điện tử, cơ kỹ thuật;

+ Cơ khí động lực;

+ Cơ khí chính xác.

–   Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

–   Đối với giảng viên giảng dạy môn Hình họa-Vẽ kỹ thuật: điểm các môn đồ họa kỹ thuật đạt 7 điểm trở lên.

–   Đối với giảng viên giảng dạy môn Cơ điện tử: đào tạo tại nước ngoài.

 

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 12-15 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI
 

 

 

 

 

 

 

VIỆN NGOẠI NGỮ

 

 

09 giảng viên ngành tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh

+ 03 vị trí tại bộ môn Tiếng Anh khối kỹ thuật

+ 02 vị trí tại bộ môn Tiếng Anh chuyên nghiệp

+ 02 vị trí tại bộ môn LT tiếng & văn minh A.M

+ 02 vị trí tại bộ môn Tiếng Anh cơ sở

 

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

– Thạc sĩ và TNĐH loại giỏi hệ chính quy một trong các chuyên ngành:

+ Tiếng Anh;

+ Ngôn ngữ Anh;

+ Tiếng Anh Sư phạm;

–   Có kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng 3 năm trở lên

–   Đối với giảng viên giảng dạy môn tiếng Anh chuyên nghiệp: Có chứng chỉ IELTS 7.0 hoặc tương đương.

–   Ưu tiên:

+ Có bằng Tiến sĩ;

+ Có kinh nghiệm giảng dạy

 

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 12-15 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

 

 

 

 

VIỆN DỆT MAY-DA GIẦY VÀ THỜI TRANG

 

 

 

 

 

 

01 giảng viên tại bộ môn CN May & thời trang

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

 

 

 

–   Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Công nghệ may;

+ Thời trang

–   Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 11-18 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

 

 

 

 

 

 

02 giảng viên ngành Kinh tế tại bộ môn Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

 

 

 

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

 

 

– Thạc sĩ và TNĐH loại giỏi hệ chính quy một trong các chuyên ngành sau:

+ Kinh tế;

+ Kinh tế chính trị;

+ Kinh tế phát triển.

–   Có kinh nghiệm ở vị trí tuyển dụng 3 năm trở lên

–   Có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

–   Ưu tiên:

+ Có bằng Tiến sĩ;

+ Có kinh nghiệm giảng dạy

 

 

 

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 10-12 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

 

 

 

 

 

 

VIỆN ĐIỆN

 

 

 

 

03 giảng viên ngành Điện

+ 01 vị trí tại bộ môn Tự động hóa công nghiệp

+ 01 vị trí tại bộ môn Điều khiển tự động

+ 01 vị trí tại bộ môn Kỹ thuật đo và THCN

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

 

 

 

–   Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Kỹ thuật điều khiển;

+ Tự động hóa.

–   Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

 

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế

–   Hưởng mức lương từ: 12-15 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

 

ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI
 

 

 

 

 

 

 

VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

 

 

 

02 giảng viên ngành thực phẩm sinh học

+ 01 vị trí tại bộ môn CN Thực phẩm

+ 01 vị trí tại bộ môn Vi sinh

– Hóa sinh – Sinh học phân tử

 

 

 

 

 

–   Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo yêu cầu;

–   Xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ KHCN trong lĩnh vực liên quan;

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

 

 

– Tiến sĩ một trong các chuyên ngành:

+ Công nghệ sinh học;

+ Công nghệ thực phẩm;

+ Hóa sinh;

+ Sinh học phân tử.

–   Có chứng chỉ IETLS 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

–   Đọc, viết và trình bày các công trình nghiên cứu bằng tiếng Anh

 

 

 

–   Làm việc trong môi Trường giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp.

–   Được Ưu tiên giao đề tài cấp Trường kinh phí từ 20-80 triệu.

–   Được tham gia đề tài NCKH các cấp trong nước và quốc tế.

–   Hưởng mức lương từ: 12-14 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU –   01 Phó phòng truyền thông:

–   01 chuyên viên truyền thông.

– Phó phòng:

+ Xây dựng và quản trị hiệu quả các kênh truyền thông đa phương tiên

chính thức của Trường

+ Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông theo nhiệm vụ trọng tâm của từng năm học;

+ Tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông;

+ Đánh giá mức độ tuân thủ các quy định về truyền thông của các đơn vị trong Trường.

– Phó phòng:

+ Thạc sĩ trở lên một trong các chuyên ngành Truyền thông, Báo chí hoặc Ngôn ngữ Anh;

+ Khả năng sử dụng tiếng Anh xuất sắc;

+ Ưu tiên: đào tạo tại nước ngoài; IELTS 8.0.

– Chuyên viên:

+ Đại học loại Khá trở lên một trong các chuyên ngành: Truyền thông; Báo chí;

+ Có kinh nghiệm 3 năm trở lên ở vị trí tuyển dụng

+ IELTS từ 7.5

–   Phó phòng:

+ Hưởng mức lương từ: 20-25 triệu/tháng.

–   Chuyên viên:

+ Hưởng mức lương từ: 10-12 triệu/tháng.

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

–   Được cử đi đào tạo nâng cao trình độ nếu cần thiết.

 

ĐƠN VỊ VỊ TRÍ CÔNG VIỆC MÔ TẢ CÔNG VIỆC YÊU CẦU QUYỀN LỢI
– Chuyên viên:

+ Chịu trách nhiệm về nội dung trang web tiếng Anh của ;

+ Chịu trách nhiệm về hệ thống tin bài mảng hợp tác quốc tế trên

website Trường; đặc san Bách khoa Hà Nội và các bài PR trên các phương tiện thông tin đại chúng;

+ Xây dựng và biên tập nội dung các ấn phẩm truyền thông tiếng Anh;

+ Tham gia đánh giá mức độ tuân thủ các quy định về truyền thông của các đơn vị trong Trường

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu

 

 

 

 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÁCH KHOA

 

 

 

 

 

01 Bác sĩ đa khoa

 

 

 

–   Bác sĩ khám chữa bệnh cho cán bộ và sinh viên

–   Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu

 

–   Thạc sĩ trở lên chuyên ngành đa khoa;

–   Có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ khác có trình độ tương đương (nếu học ở nước ngoài mà luận văn bằng tiếng Anh thì miễn chứng chỉ nói trên).

–   Có kinh nghiệm chuyên môn và quản lý.

 

 

–   Hưởng mức lương từ: 12-15 triệu/tháng

–   Được Hưởng các chế độ dành cho cán bộ và giảng viên theo quy định của Nhà nước và chính sách đãi ngộ theo quy định của Trường.

–   Được cử đi đào tạo nâng cao trình độ nếu cần thiết.

Lưu ý : Những ứng viên chưa đạt chuẩn tiếng Anh theo yêu cầu tuyển dụng và chưa đủ yêu cầu về kinh nghiệm, Trường sẽ tuyển làm việc dưới dạng hợp đồng lao động. Khi đã đủ chuẩn theo yêu cầu Trường sẽ xem xét thực hiện tuyển viên chức.

II. HỒ SƠ

Hồ sơ xin tuyển dụng gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (Ban hành kèm theo thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012) – Mẫu TD01;

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển – Mẫu TD02;

3. Thông tin ứng tuyển – Mẫu TD03;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ liên quan (bản sao có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

Ghi chú:

 • Nộp hồ sơ tại phòng TCCB: phòng 205 nhà C1, ĐHBK Hà Nội, số 1, đường Đại Cồ Việt, Hà Nội.
 • Các thông tin liên quan về vị trí tuyển dụng xem trên website: www.hust.edu.vn hoặc tại phòng TCCB.
 • Đối với ứng viên đang ở nước ngoài: Hồ sơ gửi trước về phòng TCCB bao gồm: Lý lịch khoa học, các văn bằng, chứng chỉ liên quan…. qua email tccb@hust.edu.vn . Lịch phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn sẽ trao đổi trực tiếp với phòng TCCB để có kế hoạch thực hiện.

–     Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ cho người không trúng tuyển

III. KẾ HOẠCH, THỜI GIAN THỰC HIỆN

20/02 – 05/3/2019 Phòng TCCB  thu nhận, kiểm tra hồ sơ
05/03 – 06/3/2019
 • Phòng TCCB hoàn chỉnh hồ sơ, lập danh sách thí sinh dự tuyển, công bố danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển, cung cấp tài liệu ôn thi cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn. Thí sinh đóng lệ phí dự thi theo qui định;
 • Các đơn vị thành lập tổ chuyên môn;
 • Phòng TCCB thông báo thời gian xét tuyển cho từng vị trí tuyển dụng theo từng đơn vị.
07/03 -14/3/2019 Xét tuyển theo qui trình tuyển dụng và gửi kết quả về HĐTDT thông qua phòng TCCB.
15/3 – 20/3/2019 Hội đồng tuyển dụng họp xét duyệt, thông qua kết quả tuyển dụng, báo cáo và đề nghị Hiệu trưởng xem xét, ra quyết định tuyển dụng.

Tác giả bài viết: Nguồn: hust.edu.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

08_2022_TT_BGDDT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 49 | lượt tải:20

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1289 | lượt tải:223

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 647 | lượt tải:111

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1221 | lượt tải:611

DMUT2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 873 | lượt tải:862
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập211
 • Máy chủ tìm kiếm67
 • Khách viếng thăm144
 • Hôm nay66,801
 • Tháng hiện tại525,472
 • Tổng lượt truy cập18,424,780
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944