UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021

Thứ tư - 17/03/2021 23:12 97 0
UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021 như sau: ...

UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng tuyển dụng công chức cấp phường năm 2021

18/03/2021

Căn cứ Công văn số 2058/SNV-XDCQ ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tuyển dụng công chức phường, xã và nhu cầu tuyển dụng công chức các phường trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2021; Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn thông báo về việc tuyển dụng công chức tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận như sau:

I. NHU CẦU, CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng

Số lượng: 03 người.

2.  Chức danh công chức tuyển dụng

Công chức Văn hóa – Xã hội: 01 người.

Công chức Tài chính – Kế toán: 01 người.

Công chức Tư pháp – Hộ tịch: 01 người.

3.  Hình thức tuyển dụng

Tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển.

II.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí cần tuyển.

Ngoài điều kiện nêu trên, những trường hợp không có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

– Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Tốt nghiệp thạc sĩ thì chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên.

2.  Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3.  Tiêu chuẩn cụ thể

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP và các tiêu chuẩn cụ thể như sau:

– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tin học phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm đối với chức danh tuyển dụng (Theo Phụ lục II kèm Thông báo).

4.  Đối tượng ưu tiên

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (phường) từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

– Trường hợp người dự thi tuyển công chức phường thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III.   ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

1. Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức phường kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Theo Phụ lục I kèm theo Thông báo) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, trong đó lưu ý các nội dung sau:

Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Trường hợp có hộ khẩu tại thành phố Đà Nẵng thì phải trước thời điểm thông báo tuyển dụng.

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức, nếu thí sinh đăng ký thi tuyển từ 02 (hai) cơ quan trở lên hoặc 02 (hai) vị trí việc làm trong một cơ quan sẽ bị xóa tên trong danh sách dự

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Ủy ban nhân dân phường có vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng, cụ thể:

– Ủy ban nhân dân phường Mỹ An, số 382 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Ủy ban nhân dân phường Hòa Quý, số 423 đường Mai Đăng Chơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

2.  Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 14 tháng 4 năm

Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức thi tuyển, Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân quận, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân phường nơi tuyển dụng và gửi thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

3.  Lệ phí dự thi

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về quy định   mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

4. Tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển và danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển

Kể từ ngày hết thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Ủy ban nhân dân các phường tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển và danh sách thí sinh đăng ký thi tuyển gửi về Ủy ban nhân dân quận (qua Phòng Nội vụ quận), đồng thời gửi mail về địa chỉ pnvnhs@danang.gov.vn chậm nhất ngày 16 tháng 4 năm 2021.

IV.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN

1. Thi tuyển công chức phường được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút.

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng

Việc chấm thi thực hiện như sau:

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi vòng 1 phải hoàn thành việc chấm thi vòng 1.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1 phải công bố kết quả điểm thi để người dự tuyển biết và thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày sau ngày thông báo kết quả điểm thi trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn.

Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để người dự tuyển được biết.

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn được quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc chấm thi nhưng không quá 15 ngày.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi vòng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn phải thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự thi vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người dự tuyển được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức thi vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết.

Thời gian thi: 180 phút.

Thang điểm: 100 điểm.

2.  Điều kiện được miễn phần thi tin học (vòng 1)

Đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

3.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phường

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phường phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại điểm b khoản 1 Mục IV Thông báo này đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục II Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại điểm b khoản 1 Mục IV Thông báo này cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục II Thông báo này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phường không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần

4.  Thời gian, địa điểm thi

Thông báo sau khi Hội đồng thi tuyển công chức phường thu nhận, tổng hợp thí sinh đăng ký dự thi.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức tại Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: ngũ hành sơn

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc

Nguồn tin: nguhanhson.danang.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

08_2022_TT_BGDDT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 33 | lượt tải:13

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1276 | lượt tải:221

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 642 | lượt tải:109

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1211 | lượt tải:604

DMUT2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 867 | lượt tải:858
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập271
  • Máy chủ tìm kiếm211
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay74,241
  • Tháng hiện tại159,112
  • Tổng lượt truy cập18,058,420
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944