UBND TP.Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 và lao động hợp đồng

Thứ ba - 19/02/2019 02:38 3.732 0

UBND TP.Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 và lao động hợp đồng

Chỉ tiêu tuyển dụng: 219 chỉ tiêu ...

UBND TP.Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 và lao động hợp đồng

19/02/2019

UBND TP.Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2018 – 2019 và lao động hợp đồng, cụ thể như sau:

I. Mục đích và yêu cầu

1. Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung cho các trường còn thiếu theo quy định.

2. Tuyển dụng công khai, cạnh tranh thông qua việc xét tuyển nhằm tuyển dụng được viên chức đạt chất lượng tốt, tuyển dụng “đúng người”, “đúng việc”.

3. Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của đơn vị.

II. Nhu cầu, phương thức tuyển dụng

1. Nhu cầu tuyển dụng

Trên cơ sở biên chế được giao và kế hoạch biên chế năm học 2018 – 2019, nhu cầu cần bổ sung giáo viên cho các trường Mầm non; Tiểu học; Trung học cơ sở và nhân viên bảo vệ các trường học thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố: 219 người (viên chức: 192 người, hợp đồng bảo vệ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 27 người), được cơ cấu cụ thể, như sau:

TT Loại hình Cấp học
Mầm non Tiểu học THCS
1 Giáo viên Mầm non 44
2 Giáo viên Tiểu học 66
3 Giáo viên Tiếng Anh 10
4 Giáo viên Mỹ thuật 03
5 Giáo viên Âm nhạc 05
6 Giáo viên Thể dục 07
7 Giáo viên Tin học 04
8 Giáo viên Ngữ văn 14
9 Giáo viên Toán 11
10 Giáo viên Lý 07
11 Giáo viên Sinh 07
12 Giáo viên Hóa 03
13 Giáo viên Công nghệ 04
14 Giáo viên Lịch sử 03
15 Giáo viên Tiếng Nhật 01
16 Giáo viên Địa lý 03
17 Nhân viên hợp đồng 68/2000/NĐ-CP 17 08 02
Tổng cộng 61 103 55

2. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

III. Xét tuyển

1. Đối tượng, điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo

1.1. Điều kiện chung

1.1.1. Người đăng ký dự tuyển vào viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, năm học 2018 – 2019 phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Chương III Luật Viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế.

– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Trình độ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT phù hợp từng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ Tiếng Anh nêu trên có thể nộp các chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh thay thế như: Tiếng Anh thực hành (A,B,C), IELTS, TOEIC..cấp độ tương đương.

– Trình độ tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng A)

1.1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Người đăng ký dự tuyển có dị dạng, phát âm không chuẩn.

Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ thông báo trúng tuyển.

1.2. Điều kiện cụ thể

1.2.1. Người đăng ký xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên bậc mầm non phải có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non loại giỏi hoặc Cao đẳng sư phạm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng. (Riêng người có hộ khẩu ngoài thành phố phải tốt nghiệp loại giỏi Đại học sư phạm)

1.2.2. Người đăng ký xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm phù hợp với vị trí tuyển dụng. (Riêng người có hộ khẩu ngoài thành phố phải tốt nghiệp loại giỏi Đại học sư phạm)

1.2.3. Người đăng ký xét tuyển vào nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, yêu cầu giới tính nam, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

2. Nguyên tắc xét tuyển

2.1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

2.2. Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng ngạch, bộ môn giảng dạy.

2.3. Chỉ tuyển dụng đủ số lượng còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao năm học 2018 – 2019 và theo đúng vị trí cần tuyển.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

3. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo 2 vòng:

3.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại điểm 3.2. của Kế hoạch này.

3.2. Vòng 2

3.2.1. Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

3.2.2. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

3.2.3. Thời gian phỏng vấn 30 phút

3.2.4. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

4.1.1. Có kết quả điểm phỏng vấn theo quy định tại điểm 3.2.2 của Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên;

4.1.2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại  Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4.3. Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định tại Kế hoạch này.

4.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4.5. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng, thông báo công khai Cổng thông tin điện tử thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Ưu tiên trong xét tuyển:

5.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2

5.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

5.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

6. Nội dung phỏng vấn: Bốc thăm ngẫu nhiên trong số câu hỏi liên quan đến các nội dung sau:

– Luật Giáo dục, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các văn bản chuyên môn liên quan đến ngành học, cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– Kiến thức chuyên môn; kỹ năng và xử lý tình huống sư phạm liên quan đến bộ môn cần tuyển dụng.

(Danh mục tài liệu phỏng vấn sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo sau. Quá trình phỏng vấn thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)

7. Thủ tục hồ sơ

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh 4×6);

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

– Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản sao hộ khẩu thường trú;

– 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.

Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ hồ sơ/người dự tuyển;

Bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm 8.2.2 khoản 8 của Kế hoạch này và chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí xét tuyển. Nếu phát hiện người đăng ký dự tuyển nộp 02 hồ sơ vào 02 vị trí xét tuyển thì người nộp hồ sơ dự tuyển sẽ không được xét tuyển.

8. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, báo cáo kết quả tuyển dụng

8.1. Thông báo Kế hoạch tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên website của UBND thành phố Huế (www.huecity.gov.vn), Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (TRT) và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố.

8.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

8.2.1. – Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 13 tháng 02 năm 2019 đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2019 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

Sáng: từ  8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

8.2.2. Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thành phố, 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế

Ghi chú:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau.

2. Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển, UBND thành phố rà soát, cân đối số lượng người làm việc, số lượng giáo viên nghỉ hưu, thôi việc (nếu có) tại các đơn vị để bố trí người trúng tuyển chậm nhất đến ngày 01 tháng 5 năm 2019

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giao Phòng Nội vụ thành phố tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018 – 2019 để thực hiện tuyển dụng theo quy định; Thông báo công khai nội dung tuyển dụng trên Báo Thừa Thiên Huế; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT); niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở UBND thành phố, Phòng Nội vụ thành phố và đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử của UBND thành phố tại địa chỉ: www.huecity.gov.vn.

2. Phòng Nội vụ thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham mưu Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổng hợp danh sách những người đăng ký dự tuyển, tổ chức phỏng vấn và công bố kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018 – 2019 và Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ./.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 541 /QĐ-UBND

Huế, ngày 11 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức ngành giáo dục

và đào tạo, năm học 2018 – 2019 và Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

                            ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ  Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2018 – 2019 và Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ Thành phố và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nội dung ôn tập xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo, năm học 2018 – 2019 và Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

(Có danh mục tài liệu ôn thi kèm theo).

Điều 2. Giao trách nhiệm:

  1. Phòng Nội vụ phát hành tài liệu thuộc danh mục Kiến thức chung.
  2. Phòng Giáo dục và Đào tạo phát hành tài liệu thuộc danh mục chuyên ngành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Nội vụ Thành phố, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP ĐỐI VỚI 

VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, NĂM HỌC 2018 – 2019

VÀ HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP

(Kèm theo Quyết định số 541 /QĐ-UBND  ngày 11 /02 /2019 của UBND Thành phố)

I. Danh mục tài liệu ôn tập chung cấp Mầm non, Tiểu học, THCS

1. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

2. Luật Giáo dục số 38/2005/QH 11 ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc Hội.

(Bao gồm: Chương I, chương IV, chương V, chương VI)

3. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010.

4. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

5. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

6. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo.

7. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Danh mục tài liệu ôn tập đối với xét tuyển viên chức cấp Mầm non

1. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non.

2. Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số người làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non công lập.

3. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

4. Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/3/2017 về việc đính chính Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. Danh mục tài liệu ôn tập đối với xét tuyển viên chức cấp Tiểu học

1. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học.

2. Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đánh giá học sinh Tiểu học.

3. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 – 2018.

IV. Danh mục tài liệu ôn tập đối với xét tuyển viên chức cấp THCS

1. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

2. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

3. Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

4. Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017 – 2018.

V. Danh mục tài liệu ôn tập đối với xét tuyển Bảo vệ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

1. Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

2. Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

***Tài liệu đính kèm: Tài liệu ôn tập

Tác giả bài viết: Nguồn tin: huecity.gov.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

08_2022_TT_BGDDT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 44 | lượt tải:18

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1286 | lượt tải:222

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 644 | lượt tải:110

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1218 | lượt tải:608

DMUT2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 869 | lượt tải:859
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập338
  • Máy chủ tìm kiếm249
  • Khách viếng thăm89
  • Hôm nay69,653
  • Tháng hiện tại373,001
  • Tổng lượt truy cập18,272,309
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944