Viện KSND thành phố Hà Nội thông báo bổ sung tuyển dụng công chức năm 2018

Chủ nhật - 25/11/2018 22:55 163 0
Viện KSND thành phố Hà Nội thông báo bổ sung tuyển dụng công chức năm 2018 ...

Viện KSND thành phố Hà Nội thông báo bổ sung tuyển dụng công chức năm 2018

26/11/2018

Thực hiện công văn số 5016/VKSTC-V15 ngày 16/11/2018 của Viện KSND Tối cao về việc bổ sung đối tượng nộp hồ sơ dự tuyển công chức đối với sinh viên khóa I, II Đại học kiểm sát Hà Nội. Viện KSND thành phố Hà Nội thông báo bổ sung việc nộp hồ sơ dự thi tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kiểm sát công tác tại các đơn vị Viện KSND hai cấp thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển: 16 công chức nghiệp vụ kiểm sát, trong đó (10 nam; 6 nữ)

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển

2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người dự tuyển phải có các tiêu chuẩn sau:

– Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại Việt Nam;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển công chức và cam kết làm việc lâu dài, tự nguyện làm việc tại các đơn vị thuộc Viện KSND thành phố Hà Nội theo Quyết định phân công của Viện trưởng Viện KSND thành phố Hà Nội;

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ theo giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển. Đồng thời phải đáp ứng các điều kiện:

+ Về chiều cao: từ 1,60m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở lên đối với nữ;

+ Về cân nặng: từ 50 kg trở lên đối với nam và từ 45 kg trở lên đối với nữ;

+ Không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, nói ngọng, nói lắp;

– Có lý lịch rõ ràng, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Không vi phạm các quy định của Ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương trình độ A2 hoặc trình độ B trở lên);

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (tương đương trình độ B trở lên).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2.2. Tiêu chuẩn khác

– Tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với công chức nghiệp vụ kiểm sát: Đã tốt nghiệp Đại học Kiểm sát Hà Nội khóa I, II chính quy (tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển).

 Độ tuổi: Từ 18 đến 30 tuổi đối với cả Nam và Nữ.

 3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

– Lý lịch tự khai (theo mẫu) do cơ quan tuyển dụng cung cấp có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được ưu tiên trong tuyển dụng công chức (gồm các trường hợp nêu tại mục 8 của Thông báo này- nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Đơn (viết tay) cam kết chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, yêu cầu  quy định của Viện KSND thành phố Hà Nội.

  – 05 phong bì ghi sẵn địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4 x6.

* Các bản sao giấy tờ, khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để đối chiếu; không nhận hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện. Thí sinh dự thi phải có mặt trực tiếp nộp hồ sơ dự tuyển để kiểm tra tài liệu hồ sơ, kiểm tra đối chiếu chiều cao, cân nặng thực tế…

4. Các môn thi, hình thức thi, đề thi và đáp án:

– Thi 4 môn:

+ Môn kiến thức chung: Thi viết 01 bài về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng (thi viết thời gian 180 phút);

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 45 phút về chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh; Thi viết thời gian 90 phút;

+ Môn Tin học văn phòng: Yêu cầu soạn thảo văn bản trên máy vi tính, thời gian 45 phút (thao tác trực tiếp trên máy vi tính, in kết quả thực hiện ra giấy).

– Đề thi, đáp án chấm thi môn kiến thức chung; môn nghiệp vụ kiểm sát do Viện KSND tối cao cung cấp.

– Đề thi, đáp án môn tin học, ngoại ngữ Viện KSND thành phố Hà Nội sẽ hợp đồng với các đơn vị chức năng có thẩm quyền để cung cấp thực hiện.

(Căn cứ vào số lượng, nguyện vọng của các thí sinh Viện KSND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hướng dẫn ôn tập, hệ thống kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành).

5. Điều kiện miễn một số môn thi

– Người đăng ký dự thi tuyển công chức được miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên về ngoại ngữ là tiếng Anh.

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam mà nước đó sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh.

– Được miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là môn tin học và người đăng ký dự tuyển công chức có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin trở lên.

6. Cách tính điểm để tuyển dụng

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Điểm các môn thi được tính như sau:

+ Môn kiến thức chung tính hệ số 1.

+ Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;

+ Môn ngoại ngữ, môn tin học văn phòng: Tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

– Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành (tính theo quy định trên) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định.

7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển dụng công chức phải là người có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có đủ các bài thi của các môn thi;

+ Mỗi bài thi (khi chưa nhận hệ số) đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm cần tuyển.

 – Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng công chức xem xét, quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức lần này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

8. Ưu tiên trong tuyển dụng

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

+ Người có bố đẻ, mẹ đẻ (kể cả Bố nuôi, mẹ nuôi được pháp luật công nhận) là công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân (kể cả những người đã nghỉ việc hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội hoặc đã chết) được cộng thêm 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm của diện ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển.

9. Lệ phí thi

 Lệ phí thi tuyển: 500.000 đồng/người (Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT/BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

10. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian bán và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 22/11/2018 đến hết 17 giờ ngày 06/12/2018 (trong giờ hành chính). Hồ sơ dự tuyển được phát hành theo mẫu và bán công khai (50.000 đồng/1 hồ sơ).

– Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện KSND thành phố Hà Nội (Phòng 212). Địa chỉ: Số 43B- Hai Bà Trưng- Hoàn Kiếm- Hà Nội. Hồ sơ đã nộp không trả lại.

11. Thời gian tổ chức sơ tuyển và thi tuyển

+ Tổ chức sơ tuyển:  Dự kiến từ ngày 12/12/2018 đến ngày 20/12/2018.

Tổ chức ôn tập: Dự kiến sau khi sơ tuyển xong (nếu có).

+ Tổ chức thi tuyển: Dự kiến tổ chức trong thời gian tháng 12/2018 hoặc tháng 01/2019. Thời gian cụ thể sẽ thông báo tại Giấy báo dự thi

Để biết các thông tin chi tiết, xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ Viện KSND thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.8260748; 0243.8259026 – 212./.

Tác giả bài viết: Nguồn tin: vksndtc.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

08_2022_TT_BGDDT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 47 | lượt tải:20

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1288 | lượt tải:223

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 646 | lượt tải:110

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1218 | lượt tải:609

DMUT2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 871 | lượt tải:859
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập398
  • Máy chủ tìm kiếm221
  • Khách viếng thăm177
  • Hôm nay72,827
  • Tháng hiện tại446,665
  • Tổng lượt truy cập18,345,973
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944