Thông Tin Tuyển Sinh

https://tuyensinh.tvu.edu.vn


ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA NĂM 2017

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN >> Xem tại đây
ĐỀ THI MÔN TOÁN
Mã đề 101
Mã đề 102
Mã đề 103
Mã đề 104
Mã đề 105
Mã đề 106
Mã đề 107
Mã đề 108
Mã đề 109
Mã đề 110
Mã đề 111
Mã đề 112
Mã đề 113
Mã đề 114
Mã đề 115
Mã đề 116
Mã đề 117
Mã đề 118
Mã đề 119
Mã đề 120
Mã đề 121
Mã đề 122
Mã đề 123
Mã đề 124
ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN VẬT LÝ
Mã đề 201
Mã đề 202
Mã đề 203
Mã đề 204
Mã đề 205
Mã đề 206
Mã đề 207
Mã đề 208
Mã đề 209
Mã đề 210
Mã đề 211
Mã đề 212
Mã đề 213
Mã đề 214
Mã đề 215
Mã đề 216
Mã đề 217
Mã đề 218
Mã đề 219
Mã đề 220
Mã đề 221
Mã đề 222
Mã đề 223
Mã đề 224
MÔN HÓA HỌC
Mã đề 201
Mã đề 202
Mã đề 203
Mã đề 204
Mã đề 205
Mã đề 206
Mã đề 207
Mã đề 208
Mã đề 209
Mã đề 210
Mã đề 211
Mã đề 212
Mã đề 213
Mã đề 214
Mã đề 215
Mã đề 216
Mã đề 217
Mã đề 218
Mã đề 219
Mã đề 220
Mã đề 221
Mã đề 222
Mã đề 223
Mã đề 224
MÔN SINH HỌC
Mã đề 201
Mã đề 202
Mã đề 203
Mã đề 204
Mã đề 205
Mã đề 206
Mã đề 207
Mã đề 208
Mã đề 209
Mã đề 210
Mã đề 211
Mã đề 212
Mã đề 213
Mã đề 214
Mã đề 215
Mã đề 216
Mã đề 217
Mã đề 218
Mã đề 219
Mã đề 220
Mã đề 221
Mã đề 222
Mã đề 223
Mã đề 224
ĐỀ THI BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI
MÔN LỊCH SỬ
Mã đề 301
Mã đề 302
Mã đề 303
Mã đề 304
Mã đề 305
Mã đề 306
Mã đề 307
Mã đề 308
Mã đề 309
Mã đề 310
Mã đề 311
Mã đề 312
Mã đề 313
Mã đề 314
Mã đề 315
Mã đề 316
Mã đề 317
Mã đề 318
Mã đề 319
Mã đề 320
Mã đề 321
Mã đề 322
Mã đề 323
Mã đề 324
MÔN ĐỊA LÝ
Mã đề 301
Mã đề 302
Mã đề 303
Mã đề 304
Mã đề 305
Mã đề 306
Mã đề 307
Mã đề 308
Mã đề 309
Mã đề 310
Mã đề 311
Mã đề 312
Mã đề 313
Mã đề 314
Mã đề 315
Mã đề 316
Mã đề 317
Mã đề 318
Mã đề 319
Mã đề 320
Mã đề 321
Mã đề 322
Mã đề 323
Mã đề 324
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Mã đề 301
Mã đề 302
Mã đề 303
Mã đề 304
Mã đề 305
Mã đề 306
Mã đề 307
Mã đề 308
Mã đề 309
Mã đề 310
Mã đề 311
Mã đề 312
Mã đề 313
Mã đề 314
Mã đề 315
Mã đề 316
Mã đề 317
Mã đề 318
Mã đề 319
Mã đề 320
Mã đề 321
Mã đề 322
Mã đề 323
Mã đề 324
 ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH
Mã đề 401
Mã đề 402
Mã đề 403
Mã đề 404
Mã đề 405
Mã đề 406
Mã đề 407
Mã đề 408
Mã đề 409
Mã đề 410
Mã đề 411
Mã đề 412
Mã đề 413
Mã đề 414
Mã đề 415
Mã đề 416
Mã đề 417
Mã đề 418
Mã đề 419
Mã đề 420
Mã đề 421
Mã đề 422
Mã đề 423
Mã đề 424

Dước đây là đáp án chính thức của tất cả các mã đề thi THPT Quốc gia 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố:
ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN TOÁN ĐÁP ÁN BÀI THI MÔN NGỮ VĂN
BÀI THI KHOA HỌC TỰ NHIÊN BÀI THI KHOA HỌC XÃ HỘI
ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ
ĐÁP ÁN MÔN HÓA HỌC ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ
ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌC ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
CÁC BÀI THI MÔN NGOẠI NGỮ
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG TRUNG
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG NGA ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ĐỨC
ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG PHÁP ĐÁP ÁN MÔN TIÊNG NHẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944