Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2019

Thứ ba - 27/11/2018 00:07 379 0
Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...

Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2019

27/11/2018

Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

I. Điều kiện chung dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn xin dự tuyển vào vị trí việc làm cụ thể;

– Có lý lịch rõ ràng; có đầy đủ quyền công dân theo quy định của pháp luật;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa xóa bỏ án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Số lượng, vị trí, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng của vị trí việc làm

TT

Phòng

Vị trí – điều kiện – tiêu chuẩn

1

Văn phòng

Tuyển dụng 01 viên chức ngạch chuyên viên:

Hình thức: Thi tuyển

Vị trí: việc làm: Tổ chức nhân sự

Tiêu chuẩn:

– Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Quản trị kinh doanh đạt loại khá trở lên;

– Có kinh nghiệm công tác từ 15 năm trở lên;

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B;

– Tin học: Trình độ B.

Điều kiện ưu tiên:

– Có học vị Thạc sỹ Quản trị nhân sự;

– Có kinh nghiệm làm công tác tổ chức nhân sự của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập;

– Có kiến thức tốt về pháp luật lao động. Luật công chức, viên chức, các nghị định, thông tư hướng dẫn;

– Khả năng tổ chức tốt: xử lý tình huống liên quan đến chuyên môn tốt;

– Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, xử lý giải quyết công việc tốt.

2

Phòng                        Tài chính – Kế toán

Tuyển dụng 01 viên chức ngạch chuyên viên:

Hình thức: Thi tuyển

Vị trí: việc làm: Kế toán tổng hợp

Tiêu chuẩn:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán đạt loại khá trở lên;

– Có kinh nghiệm công tác từ 10 năm trở lên trong đơn vị hành chính, sự nghiệp;

– Có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ về tài chính, kế toán.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B

– Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

Điều kiện ưu tiên:

– Có học vị Thạc sỹ Kinh tế.

– Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp ở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập.

– Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giảng dạy.

– Am hiểu luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn về chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân sách.

– Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu tốt.

3

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

Tuyển dụng 01 viên chức ngạch chuyên viên:

Hình thức: Thi tuyển

Vị trí: việc làm: Lựa chọn nhà thầu, quản lý vốn đầu tư

Tiêu chuẩn:

– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng,  giao thông đạt loại khá trở lên.

– Có kinh nghiệm công tác từ 15 năm trở lên.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B.

– Tin học: Trình độ B.

Điều kiện ưu tiên:

– Có học vị Thạc sỹ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố.

– Có kinh nghiệm làm kế hoạch, đấu thầu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập;

– Trực tiếp tổ chức thực hiện ít nhất 03 dự án đầu tư xây dựng các khu dân cư đô thị;

– Khả năng tổ chức tốt: xử lý tình huống liên quan đến chuyên môn tốt;

– Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, xử lý giải quyết công việc tốt.

4

Phòng                    Quản lý thi công và Khai thác tài sản

Tuyển dụng 01 viên chức ngạch chuyên viên:

Hình thức: Thi tuyển

Vị trí việc làm: Kỹ thuật xây dựng

Tiêu chuẩn:

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng công trình, đại học Xây dựng Hà Nội.

– Có kinh nghiệm công tác từ 09 năm trở lên.

– Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 Châu Âu.

– Tin học: Trình độ B.

Điều kiện ưu tiên:

– Đã trực tiếp tham gia quản lý các dự án từ 05 năm trở lên;

– Có kinh nghiệm làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng là đơn vị sự nghiệp công lập;

– Khả năng tổ chức tốt: xử lý tình huống liên quan đến chuyên môn tốt;

– Có kỹ năng làm việc theo nhóm, chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, xử lý giải quyết công việc tốt.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

1. Đơn xin dự tuyển viên chức (theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV) nêu rõ vị trí dự tuyển;

2. Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3×4 (mẫu in sẵn) do người dự tuyển tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi đang làm việc trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. Chứng chỉ ngoại ngữ (có giá trị không quá 03 năm kể từ ngày cấp) và tin học theo yêu cầu của từng ngạch viên chức dự tuyển;

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

8. Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

– Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được nộp bổ sung giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

 Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên tại Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

 IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

1. Thời gian:

Buổi sáng: 9h – 11h;  Buổi chiều từ 2h – 16h tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 23/11/2018 đến hết ngày 20/12/2018. (Sau thời gian nói trên Hội đồng tuyển dụng không nhận hồ sơ dự thi).

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Văn phòng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, số 1A phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 02439608989.

V. Hình thức và nội dung thi, xét tuyển

1. Hình thức thi tuyển:

– Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút.

– Môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút hoặc vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.

– Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy thời gian 60 phút.

VI. Thời gian, địa điểm thi tuyển

Thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn thông báo sau. Danh sách những người đủ điều kiện dự tuyển sẽ được thông báo và niêm yết tại Văn phòng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn.

VII. Một số lưu ý

Việc tổ chức sơ tuyển theo quy định của Đảng, Nhà nước và tại Điều 6 Quy chế tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1204/QĐ-TLĐ ngày 21/7/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn chỉ thông báo (gửi giấy mời) dự tuyển đến người có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển.

Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 được dán tại Trung tâm hội nghị cán bộ Công đoàn, số 1a Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; trang Web của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (congdoan.vn) và Báo Lao động.

2, Sơ yếu lý lịch có dán ảnh (mẫu in sẵn) do người dự tuyển tự khai có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc đơn vị nơi đang làm việc trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3, Bản sao công chứng Giấy khai sinh;

4, Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (công chứng);

5, Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6, Chứng chỉ ngoại ngữ (có giá trị không quá 03 năm kể từ ngày cấp) và tin học theo yêu cầu của từng ngạch viên chức dự tuyển;

7, Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

8, Các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

– Người đăng ký dự tuyển phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được nộp bổ sung giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

 Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

1. Thời gian:

Buổi sáng: 9h – 11h;  Buổi chiều từ 14h – 16h tất cả các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 07/4/2017 đến hết ngày 27/4/2017 (sau thời gian nói trên Hội đồng tuyển dụng không nhận hồ sơ dự thi)

2. Địa điểm:

Văn phòng Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn, số 1A phố Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

V. Hình thức và lệ phí thi tuyển

1. Hình thức thi tuyển:

– Môn kiến thức chung: Thi viết thời gian 120 phút, về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lĩnh vực tuyển dụng.

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết thời gian 180 phút về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Môn ngoại ngữ: Thi viết thời gian 60 phút hoặc vấn đáp thời gian từ 15 đến 30 phút.

– Môn tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy thời gian 60 phút.

2. Lệ phí thi:

Mức thu lệ phí và sự dụng phí dự thi nâng ngạch công chức và xét thăng hạng viên chức căn cứ quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu 500.000 đ / hồ sơ.

VI. Thời gian, địa điểm thi tuyển

Thời gian và địa điểm thi cụ thể sẽ được Ban Quản lý Dự án thiết chế Công đoàn thông báo sau. Ban QLDA thiết chế Công đoàn chỉ thông báo (gửi giấy mời) dự tuyển đến người có hồ sơ đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của vị trí cần tuyển.

Thông báo tuyển dụng bổ sung 01 viên chức làm việc tại Ban QLDA thiết chế Công đoàn được dán tại Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đăng tải trên trang Web của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (congdoan.vn).

Tác giả bài viết: Nguồn tin: congdoan.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 689 | lượt tải:124

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 477 | lượt tải:188

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1511 | lượt tải:195

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2249 | lượt tải:375

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1434 | lượt tải:212
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập118
  • Hôm nay35,525
  • Tháng hiện tại1,056,409
  • Tổng lượt truy cập41,839,932
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944