Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh, TP.Hải Phòng tuyển dụng Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Đạo

Thứ hai - 12/11/2018 00:52 173 0
Ban Thường vụ Quận ủy thông báo tổ chức thi tuyển chức danh: Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Đạo. ...

Ban Thường vụ Quận ủy Dương Kinh, TP.Hải Phòng tuyển dụng Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Đạo

12/11/2018

Ban Thường vụ Quận ủy thông báo tổ chức thi tuyển chức danh: Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Đạo.

1. Đối tượng:

– Cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là cán bộ) có đủ tiêu chuẩn điều kiện trong danh sách được BTV Quận ủy phê duyệt quy hoạch chức danh: Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Đạo giai đoạn 2015 – 2020.

– Cán bộ đang công tác ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quận, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, được BTV Quận ủy phê duyệt trong quy hoạch các chức danh tương đương trên địa bàn quận giai đoạn 2015 – 2020.

– Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, đã được quy hoạch chức danh tương đương chức danh thi tuyển ở các cơ quan, đơn vị, địa phương khác có đơn và hồ sơ đăng ký dự thi.

– Cán bộ có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển không trong quy hoạch chức danh dự tuyển được tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác đề cử và được Thường trực Quận ủy đồng ý.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể:

Ngoài các tiêu chuẩn chung về cán bộ lãnh đạo, quản lý được quy định tại Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ, quản lý các cấp; Quyết định số 539-QĐ/QU ngày 05/4/2012 của BTV Quận ủy về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức lãnh đạo và quản lý diện Quận ủy quản lý; Kế hoạch số 53-KH/QU ngày 06/6/2018 của BTV Quận ủy về thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý diện Quận ủy quản lý giai đoạn 2018 – 2019, cán bộ tham gia dự tuyển phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể sau:

– Là viên chức, có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non trở lên; trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

– Có năng lực, kinh nghiệm quản lý trường học, đã được bồi dưỡng hoặc đào tạo về nghiệp vụ quản lý trường học; nắm vững nội dung cơ bản công tác quản lý Nhà nước về giáo dục đào tạo; mục tiêu kế hoạch đào tạo của nhà trường và nội dung, chương trình kế hoạch các khối lớp.

– Có trình độ lý luận chính trị trung cấp (hoặc đã học được 1/2 chương trình đào tạo trung cấp chính trị, có xác nhận của trường Chính trị Tô Hiệu).

– Được rèn luyện trong thực tiễn công tác, ít nhất là 3 năm công tác liên tục trong bậc giáo dục mầm non.

– Ưu tiên ứng viên có trình độ đại học sư phạm mầm non; đã qua một trong các chức vụ: trưởng các đoàn thể, tổ trưởng tổ chuyên môn tại các trường mầm non công lập, chuyên viên phòng Giáo dục – Đào tạo.

3. Hình thức thi tuyển:

Gồm 02 phần thi: thi viết và thi trình bày Đề án.

3.1. Tổ chức thi viết:

– Nội dung thi viết: kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

– Bài viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban chấm thi. Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

– Thời gian thi: 180 phút.

3.2. Tổ chức thi trình bày Đề án:

Người dự tuyển sau khi đạt bài thi viết (từ 50 điểm trở lên) sẽ tham gia xây dựng Đề án dự tuyển phù hợp với lĩnh vực, chuyên ngành và yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển theo nội dung Đề tài do thư ký Hội đồng thi tuyển giao.

3.2.1. Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh tuyển chọn; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

3.2.2. Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dụng đề án: 20 điểm; (2) Bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

Hội đồng thi tuyển công bố công khai kết quả thi trình bày Đề án của những ngưòi dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tổ chức thi. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

4.1. Đơn đăng ký dự tuyển.

4.2. Sơ yếu lý lịch (do cá nhân tự khai theo mẫu do Ban Tổ chức Quận ủy cung cấp), được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

4.3. Bản sao lý lịch gốc đảng viên, có chứng thực của cấp ủy quản lý hồ sơ.

4.4. Bản tự nhận xét, đánh giá của cá nhân (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền).

4.5. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu câu của chức danh tuyển chọn, có chứng thực của cơ quan chức năng.

4.6. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

4.7. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thấm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4.8. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác về tiêu chuẩn chính trị, tiêu chuẩn cán bộ, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác trong 03 năm gần nhất.

4.9. Văn bản kết luận về tiêu chuẩn chính trị (lịch sử chính trị và chính trị hiện nay) của cấp ủy quản lý cán bộ theo phân cấp.

4.10. Văn bản xác nhận quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.11. Bản nhận xét của cấp ủy, địa phương nơi cư trú về người tham gia dự tuyển.

4.12. Trường hợp người tham gia dự tuyển từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý cho phép dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

5.1. Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 22/11/2018.

5.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Ban Tổ chức Quận ủy Dương Kinh

Địa chỉ: Trung tâm hành chính, đường Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng (Số điện thoại: 0225.3632.819)

6. Tổ chức thi:

6.1. Thời gian tổ chức thi viết: dự kiến ngày 12/12/2018.

6.2. Thời gian tố chức thi trình bày Đề án: dự kiến xong trước ngày 27/12/2018.

Tác giả bài viết: Nguồn tin: haiphong.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 865 | lượt tải:149

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 499 | lượt tải:83

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 884 | lượt tải:414

DMUT2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 675 | lượt tải:763

1209/BGDĐT-QLCL

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 565 | lượt tải:233
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập110
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm83
  • Hôm nay20,065
  • Tháng hiện tại467,833
  • Tổng lượt truy cập13,017,180
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944