Bộ Ngoại giao tuyển dụng lưu trữ viên 2018

Thứ tư - 28/11/2018 01:51 343 0
Bộ Ngoại giao tuyển dụng lưu trữ viên 2018 ...

Bộ Ngoại giao tuyển dụng lưu trữ viên 2018

28/11/2018

Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển dụng chuyên ngành lưu trữ viên với các thông tin cụ thể như sau:

A. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02

Nơi công tác sau khi được tuyển dụng: Hà Nội.

B. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

I. Các điều kiện chung:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Các điều kiện khác:

– Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành đăng ký dự thi; có xem xét ưu tiên đối với các trường hợp Tốt nghiệp Thủ khoa trong chuyên ngành lưu trữ;

– Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị của Ngành ngoại giao;

– Đảm bảo tiêu chuẩn ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại, không nói ngọng, nói lắp;

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: thực hiện theo Điều 5 Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển.

(Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên trong quy định này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển).

C. Hồ sơ dự tuyển:

1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại địa chỉwww.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng lưu trữ viên 2018);

2. 02 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6cm (theo mẫu tại địa chỉwww.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng lưu trữ viên 2018) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm từ bậc Đại học trở lên (lưu ý những thí sinh tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài nếu được tuyển dụng sẽ phải bổ sung giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm thông báo kết quả tuyển dụng);

5. Bản sao các bằng khen, giải thưởng, giấy chứng nhận thành tích (nếu có);

6. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

7. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

8. 04 ảnh cỡ 4x6cm;

9. Bản sao chứng minh thư nhân dân;

10. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (thí sinh dự thi) theo đường bưu điện;

Sau khi có thông báo kết quả, các thí sinh dự kiến được tuyển dụng sẽ hoàn thiện hồ sơ (nộp bản sao có công chứng các giấy tờ nêu trên, có bản gốc để đối chiếu nếu cần). Nếu thí sinh không thể cung cấp các hồ sơ được yêu cầu, kết quả thi của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

11. Tất cả các thí sinh thực hiện khai thông tin trực tuyến tại địa chỉ https://goo.gl/forms/8QuTsLKSP4PGuGFx2. Các thí sinh sử dụng tài khoản google hoặc địa chỉ gmail để đăng ký tuyển dụng online. Mỗi thí sinh chỉ sử dụng 01 tài khoản google để đăng ký trong suốt kỳ thi.

Thời hạn khai thông tin trực tuyến: từ ngày có Thông báo tuyển dụng đến 16h00 ngày 19/12/2018.

D. Các môn thi và hình thức thi:

VÒNG 1 Các thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện về hồ sơ và sơ tuyển được dự thi Vòng 1.

* Các môn thi bắt buộc:

1. Môn Kiến thức chung: thi trắc nghiệm (45 phút) về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước;

2. Môn Chuyên ngành lưu trữ: thi viết (180 phút).

3. Môn Ngoại ngữ chính:

– Tiếng Anh: thi viết (90 phút) và thi vấn đáp (15 phút).

4. Môn Tin học văn phòng: thi trắc nghiệm (45 phút).

VÒNG 2

– Các thí sinh hoàn thành đủ các phần thi tại Vòng 1, không có bài thi nào dưới 50% thang điểm thì đủ điều kiện dự thi Vòng 2 – Phỏng vấn.

E. Thang điểm các môn thi:

1. Thang điểm các môn thi tại Vòng 1

a)Môn Kiến thức chung: thang điểm 100; là môn điều kiện (chỉ yêu cầu thí sinh đạt tối thiểu 50% thang điểm); không tính điểm vào tổng điểm của thí sinh.

b)Môn Tin học văn phòng: thang điểm 100; là môn điều kiện (chỉ yêu cầu thí sinh đạt tối thiểu 50% thang điểm); không tính điểm vào tổng điểm của thí sinh.

c)Môn Chuyên ngành lưu trữ: thang điểm 100 x hệ số 3.

d)Môn Ngoại ngữ chính: tổng điểm 200, cụ thể:

– Bài viết: thang điểm 100 x hệ số 1;

 – Bài vấn đáp: thang điểm 100 x hệ số 1.

2. Thang điểm tại Vòng 2 (phần thi Phỏng vấn): thang điểm 100 x hệ số 1.

(Sau 02 Vòng thi, tổng điểm tối đa của thí sinh là 600 điểm, chưa tính các điểm dành cho đối tượng ưu tiên nếu có).

F. Nguyên tắc xét chọn người trúng tuyển:

1. Thí sinh thi đủ các bài thi của các môn thi, có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50% thang điểm trở lên;

2. Thí sinh có kết quả thi tuyển lấy theo tổng điểm các Vòng thi (sau khi đã cộng các điểm ưu tiên và điểm khuyến khích, nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong danh sách thí sinh đăng ký dự thi trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng;

3. Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kiểm tra sức khoẻ cho những thí sinh đạt điểm tuyển dụng. Kết quả thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kiểm tra sức khoẻ là cơ sở cuối cùng quyết định việc tuyển dụng;

4. Bộ Ngoại giao bảo lưu quyền ra quyết định phân công công tác các thí sinh trúng tuyển về các đơn vị trong Bộ căn cứ nhu cầu của Bộ và năng lực thí sinh được tuyển dụng.

5. Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

G. Thời gian, địa điểm và lệ phí thi tuyển:

1. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

2. Nhận hồ sơ, thu lệ phí thi và sơ tuyển:Từ 8h30 -11h00 và 14h00-16h00 ngày 20 – 21/12/2018 tại Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao, số 07 Phố Chu Văn An, Quận Ba Đình, Hà Nội.

3. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1: dự kiến trong tuần đầu tháng 01/2019 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao số 69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội và đăng trên trang webwww.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng lưu trữ viên 2018).

4. Phổ biến yêu cầu về nội dung thi tuyển và phát thẻ dự thi: dự kiến từ 09 – 10/01/2019 (tại Học viện Ngoại giao; đăng trên trang web www.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng lưu trữ viên 2018).

5. Thi Vòng 1: dự kiến trong tuần từ 21 – 25/01/2019 (tại Học viện Ngoại giao).

6. Công bố kết quả Vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2: dự kiến trong tháng 02/2019 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao, đăng trên website của Bộ Ngoại giao www.mofa.gov.vn ).

7. Thi Vòng 2: dự kiến đầu tháng 3/2019 (tại trụ sở Bộ Ngoại giao).

8. Công bố kết quả tuyển dụng: dự kiến giữa tháng 3/2019.

II. Lệ phí thi tuyển: thực hiện theo quy định của Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

(Không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển).

Bộ Ngoại giao sẽ có các thông báo cụ thể tiếp theo về các nội dung khác liên quan đến kỳ thi, đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao, mục Tuyển dụng 2018.

Đầu mối liên hệ:

Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao.

Địa chỉ: Số 07, Phố Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3799 2407/2408/2409/2412 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Fax: 024 37992315.

Email: daotao@mofa.gov.vn

Web: www.mofa.gov.vn (mục Tuyển dụng lưu trữ viên 2018).

*** Tài liệu đính kèm:

– Đơn đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lí lịch dự tuyển 

Nguồn tin: www.mofa.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 688 | lượt tải:124

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 477 | lượt tải:188

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1511 | lượt tải:195

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2249 | lượt tải:375

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1434 | lượt tải:212
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập135
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm134
  • Hôm nay35,525
  • Tháng hiện tại1,054,735
  • Tổng lượt truy cập41,838,258
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944