Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2019

Chủ nhật - 27/01/2019 22:08 583 0
Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2019 ...

Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tuyển dụng viên chức năm 2019

21/01/2019

Căn cứ quy định của Luật Viên chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Được sự đồng ý của Bộ Y tế tại Công văn số 7274/BYT-TCCB ngày 29/11/2018 về việc  tuyển dụng viên chức năm 2018, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục năm 2018, cụ thể như sau:

1. Các vị trí việc làm và yêu cầu của trình độ tuyển dụng

STT Vị trí việc làm Số lượng Yêu cầu trình độ
Chuyên môn Ngoại ngữ, tin học
I. Làm việc tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin y tế
1 Phát triển phần mềm hạng III

(V11.08.21)

08 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành công nghệ thông tin. – Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

 

2 Chuyên viên hạng III (01.003) 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản trị kinh doanh. – Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

– Chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

3 Chuyên viên hạng III (01.003) 01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hành chính học. – Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

– Chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

II. Làm việc tại Trung tâm Dữ liệu y tế
1 Quản trị viên hệ thống hạng III

(V11.06.14)

04 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông. – Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

 

2 An toàn thông tin hạng III

(V11.05.11)

01 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông.. – Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
3 Phát triển phần mềm hạng III

(V11.08.21)

03 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc Điện tử viễn thông. – Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
4 Phát triển phần mềm hạng IV

(V11.08.22)

01 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành công nghệ thông tin – Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.
5 Chuyên viên hạng III

(01.003)

02 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc Quản trị kinh doanh – Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

– Chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

2. Điều kiện dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện với công việc;

f) Ưu tiên trường hợp đã có kinh nghiệm công tác theo đúng vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng.

Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tóa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);

b) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c)Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phảicó giấy công nhận của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

g) 02 phòng bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh 4×6 (chụp trong thời hạn 6 tháng).

Ghi chú:

Hồ sơ được để trong túi Hồ sơ (theo mẫu), mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức năm 2018”.

 Chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện tiêu chuẩn ngạch đăng ký dự tuyển và các giấy tờ theo quy định, không nhận hồ sơ gửi qua bưu điện, không trả lại hồ sơ trong trường hợp không trúng tuyển.

4. Thời gian nhận hồ sơ

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng báo (thời gian tiếp nhận hồ sơ các ngày làm việc trong tuần: buổi sáng từ 8h30 đến 11h30 và  buổi chiều từ 13h30 đến 16h00).

5. Địa điểm nhận hồ sơ

Văn phòng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế, phòng 306, tầng 3, Ngõ 135, Phố Núi Trúc, Ba Đình, TP. Hà Nội.

6. Thời gian thi tuyển

Dự kiến tháng 3 năm 2019

7. Địa điểm thi tuyển

Dự kiến tại Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế.

8. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

9. Nội dung thi tuyển

 Người dự tuyển viên chức phải thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính.Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Miễn thi ngoại ngữ đối với các trường hợp: Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài, hoặc tốt nghiệp tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Lưu ý: Theo quy định tại nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm.

– Hình thức thi: Phỏng vấn.

– Thang điểm: 100 điểm

– Thời gian thi: 30 phút.

Lưu ý: Theo quy định tại nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

10. Lệ phí thi tuyển

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, thi nâng ngạch, thi thăng hạng công chức, viên chức.

Mọi thông tin xin liên hệ: Văn phòng Cục, Phòng 306, Tầng 3, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế, Ngõ 135, Phố Núi Trúc, Ba Đình, TP. Hà Nội. Điện thoại 04.37368315 (máy lẻ 25) vào giờ hành chính, hoặc 0932.317.089.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; số báo danh, phòng thi; địa điểm thi được niêm yết tại phòng họp tầng 4, Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế và được đăng tại trên website: ehealth.gov.vn.

Nguồn tin: ehealth.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 515 | lượt tải:89

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 385 | lượt tải:144

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1188 | lượt tải:131

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2130 | lượt tải:337

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1223 | lượt tải:194
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập162
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm158
  • Hôm nay64,829
  • Tháng hiện tại70,285
  • Tổng lượt truy cập35,829,205
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944