Nhà xuất bản Kim Đồng tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ năm - 22/04/2021 22:09 224 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...

Nhà xuất bản Kim Đồng tuyển dụng viên chức năm 2021

23/04/2021

– Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
– Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức;
– Căn cứ Văn bản số 6863-CV/TWĐTN-BTC ngày 31/3/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Nhà xuất bản Kim Đồng;
Nhà xuất bản Kim Đồng thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Tuyển dụng 42 viên chức theo các vị trí việc làm:

1. Vị trí Biên tập viên: 18 viên chức
– Nhà xuất bản Kim Đồng: 14 viên chức
– Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP Hồ Chí Minh: 04 viên chức

2. Vị trí Chuyên viên phát hành: 24 viên chức
– Nhà xuất bản Kim Đồng: 15 viên chức
– Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP Hồ Chí Minh: 08 viên chức
– Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP Đà Nẵng: 01 viên chức (Điều kiện, tiêu chuẩn theo Phụ lục kèm theo)

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển được thực hiện theo 02 vòng. Cụ thể như sau:
2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm; nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2.2. Vòng 2: Kiểm tra, đánh giá về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển
a. Hình thức thi: Thi phỏng vấn
b. Thang điểm: 100 điểm
c. Thời gian thi: 30 phút
d. Không thực hiện phúc khảo đối với thi phỏng vấn

3. Xác định người trúng tuyển:

3.1. Người trúng tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả xét tuyển vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

3.2. Trường hợp có 2 người trở lên có kết quả thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng NXB sẽ quyết định người trúng tuyển.

3.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết
quả xét tuyển theo kế hoạch này cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Ưu tiên trong xét tuyển: Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm);
– Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;
– Bản sao công chứng các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);
– 02 phong bì ghi đầy đủ thông tin nơi nhận của thí sinh;
– 02 ảnh 4×6 của thí sinh.
Hồ sơ dự thi của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi hồ sơ riêng, ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê các loại giấy tờ, số lượng hồ sơ có bên trong.
Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian và địa điểm nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa điểm sau:

2.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: 22/4/2021 đến 22/5/2021 (đối với hồ sơ gửi theo đường bưu chính tính theo dấu bưu điện, hồ sơ nộp trực tiếp nhận trong giờ hành chính)

2.2. Địa điểm nhận hồ sơ: Nhà xuất bản Kim Đồng – Số 55 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian tổ chức xét tuyển viên chức: dự kiến trong tháng 6 năm 2021

2. Địa điểm:

– Trụ sở Nhà xuất bản Kim Đồng – 55 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
– Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP Hồ Chí Minh – 248 Cống Quỳnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

PHỤ LỤC
Số lượng tuyển dụng, điều kiện, tiêu chuẩn vị trí việc làm
Xét tuyển viên chức của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2021

(Kèm Thông báo xét tuyển viên chức đợt 1 năm 2021)
——–

1. Vị trí Biên tập viên: 18 viên chức (nhân sự trúng tuyển sẽ được làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng – Hà Nội và Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP Hồ Chí Minh)

 

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể
Mô tả vị trí việc làm – Tổ chức, khai thác, thẩm định bản thảo;
– Thực hiện biên tập và chịu trách nhiệm về nội dung biên tập;
– Viết lời giới thiệu và hỗ trợ truyền thông việc phát hành sách;
– Phát triển và quản lý mạng lưới tác giả, cộng tác viên của Nhà
xuất bản.
Trình độ chuyên môn – Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, xuất bản trở
lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành
báo chí, xuất bản thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo
chí, xuất bản từ 08 tuần trở lên;
Bồi dưỡng, chứng chỉ – Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung
năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo qui định hiện hành của Bộ
Giáo dục và Đào tạo;
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kĩ năng sử dụng
công nghệ thông tin cơ bản theo qui định hiện hành của Bộ
Thông tin và Truyền thông;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Biên tập viên
hạng III;
– Sơ cấp Lý luận chính trị trở lên.
Yêu cầu khác – Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp
luật của Nhà nước về lĩnh vực xuất bản; những thành tựu mới,
các sự kiện quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội;
– Thành thạo nghiệp vụ biên tập; có kiến thức về văn hoá nghệ
thuật, về xã hội học; về công tác thiếu nhi và vận dụng có hiệu
quả vào việc biên tập; am hiểu về thị trường sách.
Kinh nghiệm – Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản

 

2. Vị trí Chuyên viên phát hành: 24 viên chức (nhân sự trúng tuyển sẽ được làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng – Hà Nội, Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP Hồ Chí Minh và Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP Đà Nẵng)

Nhóm yêu cầu Yêu cầu cụ thể
Mô tả vị trí việc làm – Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh thị trường sách;
– Tư vấn và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng;
– Soạn thảo hợp đồng bán hàng và kiểm soát tình trạng thực hiện hợp đồng;
– Quản lý công nợ;
– Chăm sóc khách hàng, thu thập thông tin và xử lý các phàn nàn, khiếu nại;
– Phát triển thị trường, đánh giá về đối thủ cạnh tranh;
Trình độ chuyên môn – Có bằng tốt nghiệp đại học phù hợp vị trí việc làm (ngành Kinh doanh Xuất bản phẩm, ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing,…)
Bồi dưỡng, chứng chỉ – Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo qui định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định hiện hành của Bộ Thông tin và Truyền thông;
– Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên;
Yêu cầu khác – Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách của ngành xuất bản, các kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh doanh xuất bản phẩm;
– Am hiểu về thị trường sách.
Kinh nghiệm – Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong công tác phát hành sách

Nguồn tin: nxbkimdong.com.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1157 | lượt tải:265

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 874 | lượt tải:251

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2160 | lượt tải:344

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2745 | lượt tải:458

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2033 | lượt tải:307
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập97
  • Hôm nay18,319
  • Tháng hiện tại940,009
  • Tổng lượt truy cập47,996,638
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944