Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021

Chủ nhật - 12/09/2021 22:54 999 0
Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021 như sau: ...

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức TT Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2021

13/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ;

Căn cứu Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Căn cứ Quyết định số 223/2013/QĐ-UBND ngày 21/06/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định phân cấp công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ;

Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức xét tuyển chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

Tuyển đúng cơ cấu, đúng đối tượng và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao.

Tuyển được đội ngũ viên chức đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1.  Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Là công dân Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển ghi đầy đủ, rõ ràng, trung thực các thông tin cá nhân của người dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với tiêu chuẩn tuyển dụng của vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các yêu cầu khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.  Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển dụng theo chính sách thu hút:

Những người thuộc đối tượng, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

+ Tiêu chuẩn 1: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

+ Tiêu chuẩn 2: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

+ Tiêu chuẩn 3: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

Người có trình độ thạc sĩ không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Tiêu chuẩn 1: Đạt một trong ba tiêu chuẩn quy định đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nêu trên;

+ Tiêu chuẩn 2: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

Người có trình độ tiến sĩ dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn được quy định đối với người có trình độ thạc sĩ nêu trên.

III. SỐ LƯỢNG, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là: 03 chỉ tiêu.

Điều kiện, tiêu chuẩn và số lượng tuyển dụng theo từng vị trí việc làm: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Đăng ký dự tuyển:

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm) Kế hoạch này và để thuận lợi cho Hội đồng tuyển dụng viên chức trong công tác kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển (xét tuyển vòng 1), thí sinh nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển gồm các giấy tờ có liên quan như sau:

– Bản sao (không cần chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Trường hợp thí sinh có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp đề nghị cung cấp bản công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Các minh chứng thành tích đạt được (đối với thí sinh thuộc đối tượng tuyển thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

– 03 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nhận.

2.  Lưu ý:

Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ;

– Thí sinh có nhiều trình độ đào tạo thì chỉ lựa chọn một văn bằng đúng chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu để tham gia xét tuyển;

– Thí sinh trực tiếp đến nộp phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ có liên quan kèm theo tại Văn phòng Sở Nội vụ;

– Thí sinh trúng tuyển phải nộp bổ sung bản sao có công chứng hoặc chứng thực các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) và Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu, kiểm tra;

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và không được tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng viên chức tiếp theo.

– Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ cỡ 24 x 33cm (dán bìa theo mẫu đính kèm).

3.  Chế độ ưu tiên:

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1.  Xét tuyển theo chính sách thu hút (Nghị định số 140/2017/NĐ-CP):

Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển;

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2.  Xét tuyển:

Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a)  Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b)  Vòng 2:

Hình thức: Phỏng vấn.

Thời gian phỏng vấn 30 phút/1 thí sinh (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, tiêu chuẩn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chức danh nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập và cung cấp tài liệu phỏng vấn, thí sinh tự sưu tầm tài liệu và ôn tập theo danh mục đã thông báo.

(Có danh mục nội dung, tài liệu phỏng vấn kèm theo).

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1.  Cách tính điểm:

Điểm phỏng vấn (xét tuyển theo thu hút và xét tuyển vòng 2) được tính theo thang điểm

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.  Xác định người trúng tuyển:

a) Xét tuyển theo chính sách thu hút (Nghị định số 140/2017/NĐ-CP):

Người trúng tuyển có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3 Mục IV Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp 02 người trở lên có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3 Mục IV Kế hoạch này (nếu có) bằng nhau thì người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Tiến sỹ, Thạc sỹ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Nội vụ quyết định người trúng tuyển.

b)   Xét tuyển:

Sau khi xét tuyển theo chính sách thu hút, nếu còn chỉ tiêu thì xác định người trúng tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

Người trúng tuyển có số điểm phỏng vấn (vòng 2) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) được quy định tại mục 3, phần IV của Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (theo từng mã số đăng ký dự tuyển).

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm (kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có)) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Tổ chức xét tuyển; Tổ chức phỏng vấn; Tổng hợp, bàn giao kết quả phỏng vấn; Giám sát kỳ xét tuyển; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và lưu trữ tài liệu được thực hiện theo quy định tại Nội quy ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

VII. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 13/9/2021:

Thống nhất chỉ tiêu, cơ cấu các chức danh nghề nghiệp viên chức, vị trí việc làm cần tuyển. Xây dựng và ban hành kế hoạch xét tuyển.

Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại bảng tin Sở Nội vụ chậm nhất ngày 13/9/2021.

Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và các tài liệu kèm theo trong giờ hành chính, kể từ ngày thông báo tuyển dụng đến hết ngày 13/10/2021 (trừ ngày thứ bẩy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định);

Hạn cuối cùng để nhận phiếu đăng ký dự tuyển cuối cùng là 16 giờ 30′ ngày 13/10/2021.

Địa điểm tiếp nhận: Tại Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh (Số 09, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

2. Từ ngày 14/10/2021 đến ngày 14/11/2021:

Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển. Phân công nhiệm vụ các thành viên của Hội đồng. Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch và các bộ phận giúp việc khác.

Lập danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển và kiểm tra phiếu dự tuyển.

Hội đồng xét tuyển phối hợp với Ban giám sát của tỉnh tổ chức xét duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển (vòng 1) và thí sinh đủ tiêu chuẩn xét tuyển theo chính sách thu hút (nếu có).

Thông báo niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển trên bảng tin trụ sở làm việc của Sở Nội vụ và trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ. Tiếp nhận ý kiến phản ảnh của thí sinh.

Tổ chức xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (nếu có)

Thông báo kết quả xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP (nếu có) và triệu tập thí sinh tham dự vòng

Hội đồng tổ chức phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo thí sinh được tham dự vòng 2 (Địa điểm và thời gian tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành, Hội đồng sẽ thông báo cụ thể sau).

3. Từ ngày 15/11/2021 đến ngày 10/12/2021:

Hội đồng họp tổng hợp kết quả vòng 2; niêm yết công khai kết quả vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết tại bảng tin Sở Nội vụ.

Gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm: Bản sao kèm theo bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để kiểm tra, đối chiếu; Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Hội đồng tuyển dụng đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng viên chức và phát quyết định tuyển dụng.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh ký hợp đồng làm việc theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị và cá nhân có liên quan phản ánh trực tiếp về Thường trực của Hội đồng xét tuyển (Văn phòng Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở và Hội đồng tuyển dụng viên chức xem xét, giải quyết.

***** Tài liệu đính kèm: 

Chỉ tiêu, điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng

Mẫu phiếu tuyển dụng

–  Bìa mẫu hồ sơ

Nguồn tin: bacninh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 806 | lượt tải:194

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 583 | lượt tải:216

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1701 | lượt tải:258

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2359 | lượt tải:397

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1567 | lượt tải:249
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm132
  • Hôm nay23,436
  • Tháng hiện tại393,025
  • Tổng lượt truy cập45,070,695
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944