Trung tâm Giám định Y khoa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2018

Thứ ba - 11/12/2018 04:18 337 0
Trung tâm Giám định Y khoa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2018 ...

Trung tâm Giám định Y khoa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức 2018

11/12/2018

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Trung tâm Giám định Y khoa. Nay Trung tâm Giám định Y khoa thông báo xét tuyển viên chức 2018 như sau:

I. NHU CẦU XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018

 BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU, CƠ CẤU ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA NĂM 2018

TT Vị trí
việc làm
cần tuyển
Ngành
cần tuyển
Số
lượng
chỉ
tiêu
Mô tả công việc/Yêu cầu
1 Bác sĩ
Hạng III
V.08.01.03
Đa khoa 2 Bác sĩ khám và lập hồ sơ giám định, đề xuất tỷ lệ mất sức lao động cho người đến giám định: thuộc diện chờ hưu, mất sức lao động, tai nạn lao động…
Thăm hỏi và ghi nhận lại toàn bộ các dữ liệu điều trị có liên quan đến bệnh tật.
Chỉ định khám các chuyên khoa và thực hiện cận lâm sàng khi cần thiết.
Hoàn tất hồ sơ giám định khi có đầy đủ kết quả khám chuyên khoa và cận lâm sàng.
Tham dự phiên họp hội chẩn chuyên môn.
Thực hiện trình hồ sơ trong phiên họp hội đồng theo lịch phân công.
Thực hiện nghiên cứu khoa học, cải tiến nâng cao chuyên môn trong công tác khám giám định.
Làm các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của lãnh đạo
Yêu cầu: Tốt nghiệp trình độ Bác sĩ trở lên; nắm vững các kiến thức chuyên môn và quan điểm, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước có kinh nghiệm trong công tác khám nội khoa; có trình độ ngoại ngữ A2 hoặc trình độ Tiếng Anh B (Quy định công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014; Trước ngày 10/8/2016 trình độ Tin học B, sau ngày 10/8/2016 trình độ tin học chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
2 Điều dưỡng
Hạng III
V.08.05.12
Phòng Khám 1 Nghiêm chỉnh thực hiện qui chế Trung tâm, thực hiện đầy đủ y lệnh của bác sĩ.
Tiếp nhận hồ sơ khám giám định, sắp xếp hướng dẫn cho người ra giám định tự khai thông tin cá nhân.
Kiểm tra đối chiếu thông tin cá nhân với chứng minh nhân dân để xác nhận đúng đối tượng ra khám giám định.
Thực hiện ghi nhận các dấu hiệu sinh tồn: huyết áp, mạch, chiều cao, cân nặng.
Hỗ trợ và giúp Bác sĩ viết/in ra các phiếu chỉ định khám chuyên khoa, xét nghiệm cận lâm sàng, sau đó tổng hợp lại kiểm tra và trình Bác sĩ thụ lý hồ sơ.
Hướng dẫn người ra Giám định thực hiện các chỉ định của Bác sĩ.
Lên lịch hẹn ra Hội đồng Giám định Y khoa cho người ra giám định.
Định kỳ báo cáo số lượng khám giám định, chỉ định khám chuyên khoa, khám cận lâm sàng.
Bảo quản tài sản, dụng cụ y tế; trật tự và vệ sinh khoa phòng trong phạm vi được phân công.
Định kỳ thực hiện công tác kiểm kê trang thiết bị công cụ dụng cụ, biều mẫu cho phòng khám.
Hoàn tất hồ sơ cho người ra giám định và làm thủ tục chuyển cho bộ phận lưu trữ.
Thường xuyên tự học tập, cập nhật kiến thức.
Làm các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của lãnh đạo
Yêu cầu: Tốt nghiệp Cử nhân điều dưỡng; nắm vững các kiến thức chuyên môn và quan điểm, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có trình độ ngoại ngữ A2 hoặc trình độ Tiếng Anh B (Quy định công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014; Trước ngày 10/8/2016 trình độ Tin học B, sau ngày 10/8/2016 trình độ tin học chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
3 Chuyên viên
Hạng III
01.003
Tổ chức-hành chính 1 Căn cứ kế hoạch công tác của Trung tâm, lập kế hoạch công tác của phòng để trình lãnh đạo phòng, Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
Chịu sự quản lý, điều hành của lãnh đạo phòng.
Căn cứ kế hoạch công tác của Trung tâm, lập kế hoạch công tác của phòng để trình lãnh đạo Phòng và Giám đốc phê duyệt, tổ chức thực hiện.
Đánh máy chính các văn bản của phòng và trung tâm, in sao các văn bản tài liệu.
Làm thủ tục công tác, tập huấn của công chức viên chức. Công tác Thi đua khen thưởng.
Thư ký ISO, thành viên ban mua sắm, Tổ T3G. Quản lý cấp phát, xuất nhập văn phòng phẩm. Hỗ trợ công tác văn thư. Nhập dữ liệu văn bản vào phần mềm quản lý văn thư. Nhập Hồ sơ bệnh án vào phần mềm quản lý lưu trữ. Phối hợp phục vụ công tác tiếp khách, Hội nghị của phòng và Trung tâm. Tham dự các cuộc họp, tập huấn khi được lãnh đạo phân công.
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học; nắm vững các kiến thức chuyên môn và quan điểm, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có trình độ ngoại ngữ A2 hoặc trình độ Tiếng Anh B (Quy định công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014; Trước ngày 10/8/2016 trình độ Tin học B, sau ngày 10/8/2016 trình độ tin học chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.
4 Kế toán viên
Hạng III
06.031
Tài chính kế toán 2 Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Trung tâm lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Trung tâm và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.
Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Trung tâm.
Tổ chức công tác kế toán trong Trung tâm theo đúng qui định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Trung tâm.
Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo qui định.
Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kế quả hoạt động của Trung tâm.
Làm các công việc chuyên môn khác theo sự phân công của lãnh đạo
Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học ngành tài chính; nắm vững các kiến thức chuyên môn và quan điểm, đường lối, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có trình độ ngoại ngữ A2 hoặc trình độ Tiếng Anh B (Quy định công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014; Trước ngày 10/8/2016 trình độ Tin học B, sau ngày 10/8/2016 trình độ tin học chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

1. Có đơn xin dự tuyển;

2. Có lý lịch rõ ràng;

3. Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, cụ thể:

– Người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp hạng III phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ tin học trình độ tương đương chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014; chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014.

Lưu ý:

–  Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, chứng chỉ tin học:

+ Về chứng chỉ ngoại ngữ tương đương tiếng Anh trình độ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam: chứng chỉ Tiếng Anh B (Quy định công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014), TOEFL; IELTS; TOEIC (Phục lục III Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012).

+ Về chứng chỉ tin hoc, đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C trước ngày 10/8/2016 vẫn được tiếp tục thực hiện và có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản.

4. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

III. Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng (Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 16h30)

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chánh – Kế toán Trung tâm Giám định Y khoa, 105 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp.HCM

V. Hình thức và nội dung tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng:Trung tâm Giám Định Y khoa tổ chức xét tuyển qua hình thức phỏng vấn (yêu cầu phải có đầy đủ các thành phần hồ sơ, ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển).

2. Nội dung xét tuyển:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về quyền và nghĩa vụ của viên chức (quy định tại Chương II Luật viên chức); quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở y tế và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo từng vị trí việc làm.

VI. Cách tính điểm:

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

d) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

e) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, b, d này.

Trường hợp người dự tuyển được đào tạo theo hệ thống tin chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c và d này.

VIICách xác định người trúng tuyển:

– Thí sinh trúng tuyển phải có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn mỗi loại từ 50 điểm trở lên.

– Kết quả lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chi tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc điểm thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.

– Nếu tổng số điểm bằng nhau trong trường hợp xét tuyển

 – Không thực hiện bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.

VIIILệ phí tuyển dụng:

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Nguồn tin: ttgiamdinhykhoa.medinet.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 515 | lượt tải:89

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 385 | lượt tải:144

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1188 | lượt tải:131

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2130 | lượt tải:337

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1223 | lượt tải:194
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập165
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm161
  • Hôm nay64,829
  • Tháng hiện tại71,156
  • Tổng lượt truy cập35,830,076
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944