Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2021

Chủ nhật - 19/09/2021 21:57 250 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2021

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2021

20/09/2021

Căn cứ Luật cán bộ, công chức; Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng công chức vào làm việc tại các ban phong trào và Văn phòng Trung ương Đoàn, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

– Đáp ứng các tiêu chuẩn theo Luật cán bộ, công chức.

– Có một quốc tịch là Việt Nam.

– Đủ 18 tuổi trở lên

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Không thuộc một trong các trường hợp sau: Không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

– Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân.

– Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn, chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác được giao; trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.

– Có sức khỏe tốt; ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: theo phụ lục kèm theo

3. Số lượng, vị trí tuyển dụng

Tuyển dụng 27 công chức theo các vị trí việc làm:

 Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên: 21 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công về làm việc tại các ban phong trào, Văn phòng Trung ương Đoàn).

 Vị trí việc làm Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực: 01 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương Đoàn)

 Vị trí việc làm Công nghệ thông tin: 02 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công làm việc tại Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Văn phòng Trung ương Đoàn)

 Vị trí việc làm Kế toán viên: 03 biên chế (nhân sự trúng tuyển sẽ được Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn phân công làm việc tại Phòng Tài vụ, Phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc Văn phòng Trung ương Đoàn)

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

4. Nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển

4.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

– Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các tổ chức chính trị – xã hội khác; quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ; kiến thức về Đoàn, Hội, Đội và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi bằng Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau: có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ trình độ đại học trở lên; có bằng tốt nghiệp đại học trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

– Phần III: Tin học 30 câu hỏi trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Thời gian thi 30 phút.

Miễn thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

4.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi:

– Vị trí việc làm Chuyên viên về công tác Đoàn Thanh niên: thi phỏng vấn

– Vị trí việc làm Chuyên viên về Quản lý, phát triển nguồn nhân lực: thi phỏng vấn

– Vị trí việc làm Công nghệ thông tin: thi phỏng vấn

– Vị trí việc làm Kế toán viên: thi viết

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực công tác Đoàn, Hội, Đội; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi:

– Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

– Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề)

d) Thang điểm: 100 điểm.

5. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức: thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

6. Xác định người trúng tuyển trong thi tuyển công chức

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cơ quan Trung ương Đoàn năm 2021 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

7. Thời gian thidự kiến từ tháng 11/2021

8. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu gửi kèm): thông tin kê khai đảm bảo chính xác, trung thực với các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên, kinh nghiệm công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin kê khai trên Phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

– Bản photo Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, các văn bằng, chứng chỉ kèm theo bảng điểm của cá nhân; xác nhận văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) và hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác theo vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng.

Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ nhận thông báo, số điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ.

9Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển có thể nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính, cụ thể:

– Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Ban Tổ chức Trung ương Đoàn (Phòng 506, số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiểm, Hà Nội).

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 20/9/2021 đến ngày 20/10/202(đối với hồ sơ gửi theo đường bưu điện tính theo dấu bưu điện, hồ sơ nộp trực tiếp nhận trong giờ hành chính).

Khi nhận được thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định của pháp luật. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trung ương Đoàn có quyền hủy kết quả trúng tuyển theo quy định của pháp luật.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2021 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2021 - Ảnh minh hoạ 2

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2021 - Ảnh minh hoạ 3 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng công chức năm 2021 - Ảnh minh hoạ 4

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: doanthanhnien.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 797 | lượt tải:189

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 567 | lượt tải:216

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1678 | lượt tải:255

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2349 | lượt tải:395

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1553 | lượt tải:248
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập285
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm280
  • Hôm nay59,442
  • Tháng hiện tại1,450,473
  • Tổng lượt truy cập44,656,519
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944