Trường THCS Đồng Đen, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ hai - 16/08/2021 22:44 1.414 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
Trường THCS Đồng Đen, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường THCS Đồng Đen, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

17/08/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về tổ chức Tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Chánh;

Căn cứ nhu cầu sử dụng viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu danh mục ví trị, việc làm đã được UBND huyện Bình Chánh phê duyệt;

Trường THCS Đồng Đen Thông báo tuyển dụng viên chức là việc tại trường THCS Đồng Đen năm 2021, như sau:

I.  NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Số lượng cụ thể từng vị trí: 31 vị trí.

03 Giáo viên môn Ngữ văn;

02 Giáo viên môn Toán;

01 Giáo viên môn GDCD;

01 Giáo viên môn Vật Lý;

01 Giáo viên môn Hóa;

02 Giáo viên môn Sinh;

01 Giáo viên môn Sử;

03 Giáo viên môn Địa lý;

02 Giáo viên môn Thể dục;

01 Giáo viên môn Âm nhạc;

01 Giáo viên môn Mỹ Thuật;

03 Giáo viên môn Tiếng Anh;

01 Giáo viên môn Kỹ thuật Nông nghiệp;

02 Giáo viên môn Kỹ thuật Công nghiệp;

03 Giáo viên môn Tin học;

01 Giáo viên làm công tác Tổng phụ trách đội;

01 Nhân viên Thư viện;

01 Nhân viên CNTT;

01 Nhân viên Văn thư.

II. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Điều kiện riêng đối với từng vị trí

2.1 Đối với giáo viên THCS hạng III

– Có văn bằng Tốt nghiệp Đại học Sư phạm trở lên hoặc các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có Chứng chỉ bồi dương nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng ứng dụng

– Có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với vị trí dự tuyển (bậc 1 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam); hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

2.2 Nhân viên Văn thư

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ Văn thư.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1

– Có chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng.

2.3 Nhân viên Thư viện

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên về chuyên ngành Thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan nhưng phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thư viện.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1

– Có chứng chỉ tin học ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng.

2.4 Nhân viên CNTT

– Có bằng Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc

3.  Đối tượng ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2;

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tuyến.

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến đơn vị tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. (Bản chính)

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. (Bản chính).

– Giấy chứng nhận sức khỏe (Bản chính)

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển hoặc bản chụp hồ sơ nộp trực tuyến không đúng với bản chính thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

IV.  HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2 được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn; thực hành.

Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian xét tuyển: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành): 100 điểm.

V.  THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 17/8/2021 đến ngày 16/9/2021.

Địa điểm nhận hồ sơ: tại Trường THCS Đồng Đen, địa chỉ F7/33, Quách Điêu, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí

Lưu ý: Trong tình hình dịch bệnh phức tạp trường THCS Đồng Đen tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển thông qua link đăng ký (xem chi tiết tại hướng dẫn đăng ký tuyển dung tại trang web của trường http://thcsdongden.hcm.edu.vn/) trường sẽ nhận Phiếu đăng ký dự tuyển bản chính và hồ sơ dự tuyển khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0832028895 (cô Dung), 0989919357 (cô Thu) hoặc 02862667001

Công khai danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển, triệu tập ứng viên để hướng dẫn hình thức, nội dung xét tuyển, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng sẽ thông báo chi tiết trên trang web của trường http://thcsdongden.hcm.edu.vn/.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

VI. KINH PHÍ

Kinh phí phục vụ xét tuyển sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị thực hiện xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 12920/BTC- CST ngày 21 tháng 10 năm 2020.

Trên đây là Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại trường THCS Đồng Đen năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

Hướng dẫn thực hiện

Phiếu đăng ký dự tuyển

Mẫu sơ yếu lý lịch

– Mã QR đăng ký tuyển dụng Trường THCS Đồng Đen, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 - Ảnh minh hoạ 2

Nguồn tin: thcsdongden.hcm.edu.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1157 | lượt tải:265

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 874 | lượt tải:251

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2160 | lượt tải:344

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2745 | lượt tải:458

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2034 | lượt tải:307
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập104
  • Hôm nay20,730
  • Tháng hiện tại942,420
  • Tổng lượt truy cập47,999,049
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944