Trường THCS Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

Thứ ba - 17/08/2021 21:59 969 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...

Trường THCS Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

18/08/2021

Trường THCS Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022 như sau:

I/ NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2021 – 2022: 14 người, cụ thể như sau:

TT TÊN VỊ TRÍ  

 VIỆC LÀM

Số lượng cần

tuyển dụng

 

Ghi chú

I Vị trí Giáo viên 11
1 Vị  trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy môn Ngữ văn 03
2 Vị  trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy môn Giáo dục công dân 01
3 Vị  trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy môn Sinh học 02
4 Vị  trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy môn Mỹ thuật 01
5 Vị  trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy môn Âm nhạc 01
6 Vị  trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III dạy môn Thể dục 02
7 Vị  trí việc làm giáo viên Trung học cơ sở hạng III làm Tổng phụ trách Đội 01
II Vị trí Nhân viên 03  
1 Vị trí việc làm nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm 01
2 Vị trí việc làm nhân viên Thư viện 01  
3 Vị trí việc làm nhân viên Thủ quỹ 01  
Tổng cộng 14  

II/ ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện dự tuyển

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức  

a/ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b/ Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c/ Có đơn (phiếu) đăng ký dự tuyển;

d/ Có lý lịch rõ ràng;

đ/ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e/ Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g/ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a/ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b/ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn dự tuyển

2.1. Người dự tuyển viên chức vị trí Giáo viên (Giáo viên Trung học cơ sở hạng III)

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển (hoặc có bằng cử nhân các chuyên ngành phù hợp với bộ môn đăng ký dự tuyển và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành).

2.2. Người dự tuyển viên chức vị trí Nhân viên

a/ Nhân viên Thư viện:

* Về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.

* Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

– Về trình độ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Về trình độ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b/ Nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm:

* Về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên.

* Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

– Về trình độ Ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Về trình độ Tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c/ Nhân viên Thủ quỹ:

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp Tài chính – Kế toán trở lên.

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển

1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2:

a/ Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn; thực hành.

b/ Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức chung, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c/ Thời gian xét tuyển:

– Trước khi phỏng vấn, thực hành, ứng viên có 15 phút chuẩn bị.

– Thi phỏng vấn, thực hành: 30 phút.

d/ Thang điểm (thi phỏng vấn, thực hành): 100 điểm.

* Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. HỒ SƠ DỰ XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Lưu ý:

– Ứng viên thực hiện Phiếu đăng ký dự tuyển (đánh máy vi tính) theo mẫu được đăng tải đính kèm theo Thông báo này.

– Ghi rõ ràng, đầy đủ các thông tin và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo 01 trong 02 cách sau:

+ Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A; F7/31, ấp 6 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Gửi file Phiếu đăng ký dự tuyển dạng pdf theo đường link đăng ký dự tuyển viên chức https://forms.gle/1J9HwdKrmkfPP7CN6

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến đơn vị đăng ký dự tuyển để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). (Đối tượng ưu tiên căn cứ theo Điều 6 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

V/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ VÀ THAM GIA DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 16 tháng 9 năm 2021.

2. Địa điểm tổ chức nhận hồ sơ:

2.1. Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo 01 trong 02 cách sau:

– Cách 1: Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A; F7/31, ấp 6 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

– Cách 2: Gửi file pdf theo đường link đăng ký dự tuyển viên chức https://forms.gle/1J9HwdKrmkfPP7CN6

2.2. Sau khi hết thực hiện giãn cách, người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A, địa chỉ: F7/31, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng:

– Thời gian tuyển dụng: dự kiến tháng 9,10/2021 (ngày cụ thể sẽ thông báo sau).

– Địa điểm: Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A, địa chỉ:  F7/31, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

VI/ KINH PHÍ

Không thu phí xét tuyển viên chức.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

>>>> Xem thêm: UBND huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: thcsvinhloca.hcm.edu.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1157 | lượt tải:265

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 874 | lượt tải:251

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2160 | lượt tải:344

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2745 | lượt tải:458

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2033 | lượt tải:307
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập231
  • Hôm nay19,686
  • Tháng hiện tại941,376
  • Tổng lượt truy cập47,998,005
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944