TTYT huyện Gia Lộc, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021

Thứ hai - 13/09/2021 22:06 329 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...

TTYT huyện Gia Lộc, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021

14/09/2021

Thực hiện Thông báo số 804/TB-SNV ngày 06/9/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2021;

Trung tâm y tế huyện Gia Lộc thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên như trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

II. Số lượng viên chức cần tuyển

1. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 41 người.

2. Về cơ cấu ngành nghề, trình độ chuyên môn cần tuyển:

2.1. Số lượng người cần tuyển do Ngân sách Nhà nước đảm bảo: 12 người

a) Tại Trung tâm: 03 người (do Ngân sách Nhà nước bảo đảm).

Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 03 người:

– Vị trí việc làm Bác sỹ: 02 người (01 Bác sĩ Răng hàm mặt; 01 Bác sỹ y khoa hoặc Bác sĩ Y học dự phòng).

– Vị trí việc làm Dược: 01 Cao đẳng Dược.

b) Tại Trạm Y tế xã, thị trấn: 07 người (do Ngân sách Nhà nước bảo đảm):

– Vị trí việc làm Y sỹ: 03 người (Trạm Y tế xã Đoàn Thượng 01 Y sỹ; Trạm Y tế xã Yết Kiêu 01 Y sỹ; Trạm Y tế thị trấn Gia Lộc 01 Y sỹ).

– Vị trí việc làm Điều dưỡng: 02 người (Trạm Y tế xã Đồng Quang 01 Cao đẳng Điều dưỡng; Trạm Y tế xã Hồng Hưng 01 Cao đẳng Điều dưỡng).

– Vị trí việc làm Hộ sinh: 02 người (Trạm Y tế xã Phạm Trấn 01 Cao đẳng Hộ sinh; Trạm Y tế xã Quang Minh 01 Cao đẳng Hộ sinh).

c) Vị trí cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ tuyến xã: 02 người (do Ngân sách Nhà nước bảo đảm). Trong đó: viên chức dân số xã Đồng Quang 01 Cao đẳng Điều dưỡng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức Dân số; viên chức dân số xã Nhật Tân 01 Cao đẳng Phục hồi chức năng, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ Dân số-KHHGĐ đạt chuẩn viên chức Dân số.

2.2.  Số lượng người cần tuyển sử dụng nguồn kinh phí tự chủ: 29 người tại Trung tâm Y tế.

– Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 27 người:

+ Vị trí việc làm Bác sỹ: 10 Bác sỹ đa khoa hoặc Bác sĩ y khoa.

+ Vị trí việc làm Điều dưỡng: 08 người (trong đó: 03 Cử nhân Điều dưỡng; 02 Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Điều dưỡng Nha khoa; 02 Cao đẳng Điều dưỡng; 01 Cao đẳng ngành Điều dưỡng).

+ Vị trí việc làm Dược: 02 người (trong đó: 01 Cao đẳng Dược; 01 Cao đẳng ngành Dược).

+ Vị trí việc làm Kỹ thuật Y: 05 người (trong đó: 01 Cao đẳng Xét nghiệm y học; 01 Cử nhân Xét nghiệm y học; 01 Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm y học; 01 Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học; 01 Cao đẳng Phục hồi chức năng).

+ Vị trí việc làm Hộ sinh: 02 người (trong đó: 01 Cử nhân Hộ sinh; 01 Cao đẳng Hộ sinh).

– Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 02 người

+ Vị trí việc làm Đào tạo-Chỉ đạo tuyến: 01 Bác sĩ Y học dự phòng.

+ Vị trí việc làm Công tác xã hội: 01 Cử nhân Việt Nam học, có chứng chỉ Công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe.

III. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ.

1. Phiếu đăng kí dự tuyển:

– 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

– 01 ảnh cỡ 4×6 để dán vào phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Thời hạn và địa điểm nhận Phiếu đăng kí dự tuyển: Người dự tuyển có thể nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo các hình thức sau:

* Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa chỉ:

– Thời gian nhận phiếu đăng kí dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 13/9/2021 đến hết ngày 12/10/2021 (nhận vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ  30 phút đến 17 giờ).

– Địa điểm: Phòng Văn thư – tầng 3, nhà A, Trung tâm y tế huyện Gia Lộc.

– Địa chỉ: số 56, đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

 Số điện thoại liên hệ: 02206.271.774.

Lưu ý: Nếu nộp theo đường bưu chính, thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển tính theo ngày nhận.

IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng kí tại Phiếu đăng kí dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức phỏng vấn.

3. Thời gian và địa điểm:

 Địa điểm xét tuyển: Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

– Thời gian hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn: Trung tâm y tế huyện Gia Lộc sẽ thông báo sau.

4. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)/ 01 người dự tuyển.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, SĐT: 02206.271.774.

Nguồn tin: www.trungtamytegialoc.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 694 | lượt tải:128

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 483 | lượt tải:189

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1521 | lượt tải:197

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2258 | lượt tải:376

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1442 | lượt tải:212
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập101
  • Hôm nay47,238
  • Tháng hiện tại47,238
  • Tổng lượt truy cập42,108,734
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944