UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng giáo viên năm 2018

Thứ hai - 07/01/2019 21:42 649 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...

UBND huyện Kiên Lương, Kiên Giang tuyển dụng giáo viên năm 2018

08/01/2019

Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của UBND huyện Kiên Lương về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 và Công văn số 1532/SNV-CCVC ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang về việc tuyển dụng viên chức của Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương. UBND huyện Kiên Lương thông báo việc tuyển dụng viên chức năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển:

Là công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; có nguyện vọng làm việc ở các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện và có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm theo danh sách số 2 kèm theo Kế hoạch này;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Hai (02) phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, dán tem, hai (02) ảnh 4×6.

Hồ sơ đăng ký các thí sinh đựng trong bìa hồ sơ.

4. Lệ phí thi tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính, hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Dự kiến 500.000 đồng/thí sinh.

5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển viên chức:

– Thời gian: Từ ngày 02/01/2019 đến hết ngày 01/02/2019.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (địa chỉ: Khu hành chính Ba Hòn, Thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang)

6. Số lượng cần tuyển: 03 vị trí với số lượng cần tuyển là 42 người (số lượng cần tuyển cụ thể từng đơn vị và tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo danh sách nhu cầu tuyển dụng kèm theo thông báo này).

7. Phương thức và nội dung thi tuyển:

Thi tuyển và xét tuyển cạnh tranh, cụ thể:

– Thi tuyển: đối với các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở có trụ sở chính đặt ở xã, thị trấn trên đất liền.

– Xét tuyển: đối với trường PTCS Sơn Hải, xã Sơn Hải (thuộc xã đảo).

8. Phương thức thi tuyển:

8.1. Nội dung thi tuyển:

Người dự thi tuyển viên chức phải thực hiện các bài thi sau: Thi kiến thức chung và thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Việc thi tin học văn phòng và ngoại ngữ đối với người dự thi tuyển viên chức thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm.

a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian thi 120 phút (áp dụng cho tất cả các vị trí thi tuyển).

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành gồm 02 phần thi:

– Phần thi viết: Thời gian 180 phút (áp dụng cho tất cả các vị trí thi tuyển).

– Phần thi thực hành:

+ Thi thực hành phỏng vấn, thời gian 20 phút đối với các vị trí: Giáo viên mầm non.

+ Thi thực hành soạn giáo án trực tiếp tại phòng thi và trình bày giáo án, thời gian 40 phút đối với vị trí: giáo viên tiểu học, trung học cơ sở.

c) Thi ngoại ngữ Tiếng Anh: Thi viết, thời gian 60 phút (áp dụng cho tất cả các vị trí thi tuyển);

d)Thi tin học văn phòng: thi thực hành trên máy, thời gian 30 phút (áp dụng cho tất cả các vị trí thi tuyển).

8.2Điều kiện miễn thi ngoại ngữ, tin học:

Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

– Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

– Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

8.3. Cách tính điểm:

– Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

– Điểm các bài thi được tính như sau:

+ Thi kiến thức chung: Tính hệ số 1;

+ Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành: Phần thi viết tính hệ số 1; phần thi thực hành tính hệ số 2.

– Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành. Trường hợp người dự tuyển thi ngoại ngữ, thi tin học văn phòng, kết quả các bài thi này là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi.

8.4. Cách xác định người trúng tuyển:

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải tham dự đủ các bài thi, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên và được xác định theo nguyên tắc: Người trúng tuyển có kết quả thi cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

+ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

+ Thương binh;

+ Người hưởng chính sách như thương binh;

+ Con liệt sĩ;

+ Con thương binh;

+ Con của người hưởng chính sách như thương binh;

+ Người dân tộc ít người;

+ Đội viên thanh niên xung phong;

+ Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

+ Người dự tuyển là nữ.

– Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

– Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

9. Phương thức xét tuyển:

9.1. Nội dung xét tuyển:

– Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

– Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

9.2. Cách tính điểm xét tuyển: Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ được quy định như sau:

– Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2;

– Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm hoặc tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại tiết 1, tiết 2 và tiết 4 mục này;

– Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại tiết 3 và tiết 4 mục này.

9.3. Xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vần hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thìChủ tịch Ủy ban nhân dân huyệnquyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2012/NĐ-CP như sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

– Thương binh;

– Người hưởng chính sách như thương binh;

– Con liệt sĩ;

– Con thương binh;

– Con của người hưởng chính sách như thương binh;

– Người dân tộc ít người;

– Đội viên thanh niên xung phong;

– Đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

– Người dự tuyển là nữ;

c) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiênnhưđã nêu trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

10. Dự kiến thời gianôn thi tuyển, xét tuyển, thời gian vàđịa điểm thi tuyển (xét tuyển):

a) Thời gian và địa điểm ôn thi tuyển, xét tuyển:

+ Dự kiến thời gian ôn thi tuyển, xét tuyển vào tháng 2 năm 2019. (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau)

+ Địa điểm: Hội trường Trường Trung học cơ sở thị trấn Kiên Lương 1.

b) Thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển:

Dự kiến thời gian thi tuyển, xét tuyển vào tháng 3 năm 2019 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo cụ thể sau).

+ Địa điểm thi tuyển, xét tuyển: trường THCS Thị trấn Kiên Lương 1

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan có liên quan và các cá nhân có nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2018 biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND huyện (thông qua phòng Nội vụ. Số điện thoại: 02973.750.797) để được giải quyết.

*** Bảng nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

thongbaotuyendung-7

** Tài liệu đính kèm: 

– Đơn dự tuyển viên chức

– Sơ yếu lý lịch tự thuật

Nguồn tin: kienluong.kiengiang.gov.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 515 | lượt tải:89

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 385 | lượt tải:144

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 1188 | lượt tải:131

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2130 | lượt tải:337

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1223 | lượt tải:194
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập139
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay64,829
  • Tháng hiện tại70,695
  • Tổng lượt truy cập35,829,615
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944