UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021-2022

Chủ nhật - 15/08/2021 23:14 453 0
Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...

UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021-2022

16/08/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1148/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND huyện Kỳ Anh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục huyện Kỳ Anh năm học 2021 – 2022; Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo một số nội dung sau:

I.  SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Tổng số chi tiêu cần tuyển: 130 chỉ tiêu, cụ thể:

Bậc học mầm non: 33 chỉ tiêu giáo viên;

Cấp tiểu học: 83 chỉ tiêu giáo viên, trong đó:

Giáo viên văn hóa: 72 chỉ tiêu;

Giáo viên tiếng Anh: 02 chỉ tiêu;

Giáo viên thể dục: 09 chỉ tiêu.

Cấp trung học cơ sở: 14 chỉ tiêu giáo viên, trong đó:

Giáo viên bộ môn toán học: 05 chỉ tiêu;

Giáo viên bộ môn vật lý: 01 chỉ tiêu;

Giáo viên bộ môn hóa học: 02 chỉ tiêu;

Giáo viên bộ môn ngữ văn: 04 chỉ tiêu;

Giáo viên bộ môn tiếng Anh: 02 chỉ tiêu.

II.  ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, kết quả học tập của chuyên ngành theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng và các chứng chỉ theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

a) Đối với vị trí việc làm giáo viên mầm non hạng III

Người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

b) Đối với vị trí việc làm giáo viên tiểu học hạng III

Người đăng ký dự tuyển giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm, cụ thể:

+ Đối với giáo viên văn hóa: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục tiểu học;

+ Đối với giáo viên thể dục: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành giáo dục thể chất; chuyên ngành thể dục – thể thao; trường hợp thí sinh có bằng cử nhân chuyên ngành thể dục thể thao, thể chất không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

+ Đối với giáo viên tiếng Anh: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành tiếng Anh; trường hợp thí sinh có bằng cử nhân tiếng Anh không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

c) Đối với vị trí việc làm giáo viên trung học cơ sở hạng III

Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72 Luật giáo dục năm 2019 về trình độ; Điều 3, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập. Cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên và có chuyên ngành đào tạo phù hợp theo yêu cầu vị trí việc làm, cụ thể:

+ Đối với giáo viên bộ môn toán: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành toán học;

+ Đối với giáo viên bộ môn vật lý: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành vật lý;

+ Đối với giáo viên bộ môn hóa học: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành hóa học;

+ Đối với giáo viên bộ môn ngữ văn: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành ngữ văn; Trường hợp thí sinh có bằng cử nhân ngữ văn không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

+ Đối với giáo viên bộ môn tiếng Anh: Tốt nghiệp cử nhân sư phạm trở lên chuyên ngành tiếng Anh; trường hợp thí sinh có bằng cử nhân tiếng Anh không thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (đối với giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học cơ sở hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

Những người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; mắc các tệ nạn xã hội; vi phạm Pháp luật của nhà nước.

III. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

IV.  HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHI TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP).

2. Thời gian: Người dự tuyển trực tiếp nộp phiếu đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (trong giờ hành chính);

3. Địa điểm: Tại Trung tâm Hành chính công huyện Kỳ Anh; Địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Lệ phí đăng ký dự tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BNV-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính và chỉ thu lệ phí tuyển dụng đối với thí sinh đủ điều kiện tham dự KTSH (vòng 2).

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, địa chỉ: www.kyanh.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Phòng Nội vụ là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.

Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh (qua phòng Nội vụ số điện thoại: 02393.721.163) để được hướng dẫn.

****** Tài liệu đính kèm:

Kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: kyanh.hatinh.gov.vn

 Tags: tuyển dụng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 1157 | lượt tải:265

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 874 | lượt tải:251

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 2160 | lượt tải:344

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 2745 | lượt tải:458

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 2034 | lượt tải:307
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập106
  • Hôm nay20,601
  • Tháng hiện tại942,291
  • Tổng lượt truy cập47,998,920
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944