UBND TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự xã, phường năm 2021

Thứ tư - 10/03/2021 21:53 83 0
UBND TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự xã, phường năm 2021 như sau: ...

UBND TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự xã, phường năm 2021

11/03/2021

Căn cứ Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 4946/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND thành phố Sầm Sơn, tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn thành phố Sầm Sơn ngày;

Thực hiện Công văn số 2504/UBND-THKH ngày 01/3/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã, phường thuộc thành phố Sầm Sơn,

UBND thành phố Sầm Sơn thông báo tuyển dụng công chức cấp xã cụ thể như sau:

1.  Vị trí, số lượng cần tuyển dụng

Số lượng cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu.

Vị trí cần tuyển dụng:

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Quảng Đại;

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Quảng Hùng;

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Quảng Vinh;

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường Quảng Thọ.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thanh Hóa;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngành quân sự cơ sở;

– Có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ A trở lên;

– Là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi tuyển dụng;

– Thuộc nguồn quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Trường hợp người dự tuyển có nhiều trình độ đào tạo

– Đối với người dự tuyển có nhiều trình độ đào tạo theo chuyên ngành phù hợp với vị trí xét tuyển: Được lựa chọn một trình độ để đăng ký xét tuyển. Nếu trúng tuyển thì được xếp lương, mã ngạch theo trình độ đã đăng ký xét tuyển.

3.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển, xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con đẻ của liệt sĩ, con đẻ của thương binh hạng 1/4, con đẻ của bệnh binh hạng 1/3: Được ưu tiên cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành; con đẻ của thương binh, bệnh binh các hạng còn lại; con đẻ của người hưởng chính sách như thương binh, con đẻ của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ của Anh hùng Lực lượng vũ trang, con đẻ của Anh hùng Lao động: Được ưu tiên cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người có thời gian giữ chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản phố liên tục từ 03 năm (36 tháng) trở lên: Được ưu tiên cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

– Trường hợp người dự thi tuyển hoặc xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản 3.1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển.

4.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm các thành phần sau:

– Đơn đăng ký dự tuyển công chức cấp xã (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển; trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Xác nhận của Đảng ủy xã, phường nơi thường trú về điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường;

– Xác nhận của Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện về đối tượng thuộc nguồn quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức cấp xã (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh chân dung cỡ 4×6 cm (kiểu ảnh chứng minh nhân dân); 02 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ người dự tuyển.

Một số lưu ý về hồ sơ:

– Hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần

– Toàn bộ các thành phần hồ sơ nêu trên được sắp xếp, ghim theo thứ tự từ 4.1 đến 4.9 và đựng trong phong bì hồ sơ; ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ, tên và các thông tin hồ sơ theo yêu cầu;

– Không tiếp nhận hồ sơ bị tẩy xóa, ghi không đầy đủ thông tin theo quy định;

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình; trường hợp khai man hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị hủy bỏ kết quả xét tuyển; trường hợp đã có quyết định tuyển dụng, người trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng;

Người dự tuyển mua hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ thuộc UBND thành phố Sầm Sơn (nếu có nhu cầu).

5.  Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Địa điểm: Phòng Nội vụ thuộc UBND thành phố Sầm Sơn,

Địa chỉ: Số 07, đường Tây Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Thời gian: Nhận hồ sơ trong 30 ngày, kể từ ngày Thông báo được ban hành.

6. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

7.  Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: Mức thu phí tuyển dụng 400.000 đồng/người/lần đăng ký dự tuyển.

UBND thành phố Sầm Sơn thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ với UBND thành phố Sầm Sơn (qua Phòng Nội vụ- ĐT 0912.275.982) để được giải đáp.

>>>> Xem thêm: UBND TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự xã, phường năm 2021

Nguồn tin: samson.thanhhoa.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1181 | lượt tải:204

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 595 | lượt tải:103

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 1099 | lượt tải:565

DMUT2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 768 | lượt tải:833

1209/BGDĐT-QLCL

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 691 | lượt tải:258
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm28
  • Khách viếng thăm19
  • Hôm nay8,721
  • Tháng hiện tại733,554
  • Tổng lượt truy cập15,900,082
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944