Thông báo về việc tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học đợt xét tuyển tháng 6 năm 2019

Chủ nhật - 24/02/2019 19:47 4.490 0
     Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh;
     Trường Đại học Trà Vinh (ĐHTV) thông báo tuyển sinh văn bằng đại học thứ hai, tuyển sinh liên thông và đại học hình thức vừa làm vừa học (VLVH) năm 2019, cụ thể như sau:
     I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH (danh mục các ngành tuyển sinh đính kèm)
     II. VÙNG TUYỂN SINH
         Tuyển sinh trong cả nước.
     III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂNĐIỀU KIỆN THAM GIA DỰ TUYỂN
     1. Đối với các ngành văn bằng đại học thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Xét tuyển - không phải qua kỳ thi tuyển)
        Những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học, từ xađăng ký dự tuyển văn bằng đại học thứ hai phải khác với ngành đã tốt nghiệp. Trường sử dụng kết quả điểm trung bình chung học tập toàn khóa đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4) để xét tuyển và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).
     2. Đối với các ngành đại học hình thức vừa làm vừa học (Xét tuyển - không phải qua kỳ thi tuyển)
        Người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên).
         Trường tổ chức xét tuyển theo các tổ hợp môn (sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 hoặc sử dụng kết quả học tập ở THPT - học bạ lớp 12). Điểm của các môn trong tổ hợp môn phải đạt từ bằng đến cao hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thực hiện xét tuyển từ điểm cao xuống thấp có tính đến các yếu tố ưu tiên trong tuyển sinh (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo), các phương thức xét tuyển cụ thể như sau:
         a) Sử dụng kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (THPT)
            Thí sinh sử dụng kết quả 3 môn trong các tổ hợp môn để tham gia xét tuyển, không có môn nào đạt từ 1.0 điểm trở xuống. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn đạt từ 12.0 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10 đối với từng môn thi và được làm tròn đến 0.25) và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).
        b) Sử dụng kết quả học tập THPT
           Thí sinh sử dụng điểm trung bình chung (điểm tổng kết) năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp môn để tham gia xét tuyển. Tổng điểm 03 môn xét tuyển trong các tổ hợp môn phải đạt từ 15.0 điểm (theo thang điểm 10), trong đó không có môn nào dưới 3.5 điểm và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).
        c) Tuyển thẳng
           Những người đã tốt nghiệp đại học có nguyện vọng học đại học ngành học khác theo hình thức vừa làm vừa học.
        Lưu ý:
        Thí sinh tham gia dự tuyển bậc đại học ngành Giáo dục mầm non, ngành Âm nhạc học và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống phải dự thi môn năng khiếu trong tổ hợp môn của các ngành này, thí sinh có thể lựa chọn việc sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia hoặc kết quả học tập THPT.
      Trong trường hợp thí sinh đã dự thi môn năng khiếu do các trường đại học, cao đẳng tổ chức cùng với năm tham gia tuyển sinh, thí sinh cần nộp bổ sung kết quả thi môn năng khiếu của trường tổ chức thi năng khiếu.
     3. Đối với các ngành tuyển sinh liên thông hình thức vừa làm vừa học (Xét tuyển - không phải qua kỳ thi tuyển)
       Trường xét tuyển đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng đăng ký xét tuyển liên thông lên trình độ đại học. Trường sử dụng kết quả điểm trung bình chung học tập toàn khóa của thí sinh để xét tuyển và được hưởng điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực theo quy định (nếu có).
        Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Thí sinh có kết quả học tập toàn khoá học bậc trung cấp hoặc cao đẳng đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc 2.0 trở lên (theo thang điểm 4).
      Lưu ý: Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
IV. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
      1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
         Thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:
         - 01 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu thống nhất của Trường (mẫu phát hành hồ sơ tại Phòng Đào tạo - Trường ĐHTV);
       - 03 ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư cỡ 4x6cm, có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau;
         - Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời kết quả thi THPT quốc gia (bản chính hoặc bản sao hợp lệ) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả từ kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển;
         - Học bạ THPT hoặc bảng điểm toàn khóa (bản sao hợp lệ) đối với thí sinh đăng ký sử dụng kết quả học tập trung học để xét tuyển;
          - 02 bản sao (hợp lệ) bảng điểm và 02 bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học (thí sinh xét tuyển văn bằng 2 và xét tuyển thẳng đại học hình thức vừa làm vừa học);
          - 02 bản sao (hợp lệ) bảng điểm và 02 bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng (thí sinh xét tuyển liên thông lên trình độ đại học);
          - 01 bản sao (hợp lệ) giấy khai sinh;
          - 01 bản sao (hợp lệ) các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có);
          - Giấy xác nhận thời gian công tác (nếu có);
          - 01 giấy giới thiệu đi học của cơ quan, đơn vị người học (nếu có);
         - 02 bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người đăng ký xét tuyển, điện thoại, địa chỉ email (nếu có). Trường hợp người nhận không phải là thí sinh thì ghi rõ trên bì thư “Nhờ chuyển cho …..;
     2. Phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
        - Phát hành và nhận hồ sơ:
        + Ngành Giáo dục mầm non, ngành Âm nhạc học và ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (bậc đại học và văn bằng đại học thứ hai), nhận hồ sơ đến hết ngày 20/5/2019.
         + Các ngành còn lại đến hết ngày 31/5/2019 tại phòng Đào tạo, Trường Đại học Trà Vinh.
    3. Thời gian thi môn năng khiếu
         Thời gian thí sinh tham gia dự thi năng khiếu: dự kiến ngày 01/6 và 02/6/2019
         - Ngành Giáo dục mầm non (Hát, Đọc diễn cảm và Kể chuyện);
         - Ngành Âm nhạc học (Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2);
         - Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2).
     4. Thời gian xét tuyển, công bố kết quả xét tuyển:
         - Xét tuyển từ ngày 13/6/2019 đến 22/6/2019
         - Công bố kết quả xét tuyển trước ngày 28/6/2019 trên Website phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn)
     5. Thời gian làm thủ tục nhập học (dự kiến): 20/7/2019 đến 21/7/2019
     6. Thời gian khai giảng và học chính thức (dự kiến): cuối tháng 7/2019
     7. Hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển và lệ phí dự thi môn năng khiếu
       vHồ sơ, tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ dự tuyển: 60.000đ/hồ sơ/thí sinh
        vLệ phí xét tuyển: 300.000đ/hồ sơ/thí sinh.
       vRiêng ngành Giáo dục mầm non, ngành Âm nhạc họcngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống (bậc đại học và văn bằng đại học thứ hai), lệ phí xét tuyển và thi năng khiếu:600.000đ/hồ sơ/thí sinh.
          Thí sinh đóng tất cả lệ phí xét tuyển khi nộp hồ sơ đăng ký, hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.
     8. Kinh phí tổ chức đào tạo:
         Kinh phí tổ chức đào tạo do người học tự chi trả.
        Lưu ý: Trong đợt tuyển sinh tháng 06/2019, các ngành có số lượng đăng ký dự tuyển không đủ để tổ chức lớp, Trường sẽ bảo lưu toàn bộ số hồ sơ và chuyển sang các kỳ tuyển sinh kế tiếp (nếu có).
     V. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HỌC:
        Thí sinh trúng tuyển, nhập học được hưởng mọi quyền lợi theo quy định hiện hành.
       Sinh viên được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp theo quy định hiện hành về quản lý văn bằng, chứng chỉ.
       Người học được tham gia rèn luyện, học tập và hưởng đầy đủ các chế độ chính sách ưu tiên theo quy chế, quy định hiện hành.
       Người học có trách nhiệm chấp hành đúng các nội quy, quy định và nộp học phí theo quy định của Nhà trường.
     VI. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
       Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, tổ chức học chủ yếu vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần.Tùy theo chương trình đào tạo của mỗi ngành, Trường có thể bố trí học thêm các buổi tối trong tuần.
        Thí sinh phải nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đúng thời hạn quy định, Trường không nhận hồ sơ khi thiếu một trong những giấy tờ qui định; thí sinh phải ghi đầy đủ nội dung trong hồ sơ và trên bìa hồ sơ, mọi sai sót thí sinh chịu trách nhiệm.Thí sinh nộp hồ sơ các ngày trong tuần (kể cả thứ bảy và chủ nhật).
      -Thời gian: buổi sáng từ 7g00 - 11g00; buổi chiều từ 13g00 – 17g00.
      -Thí sinh ở xa có thể tải phiếu đăng ký tham gia xét tuyển trên Website phòng Đào tạo (http://daotao.tvu.edu.vn).
      Cần biết thêm chi tiết xin liên hệ phòng Đào tạo - Trường Đại học Trà Vinh:
      ²Địa chỉ: số 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
      ²Điện thoại: (0294) 3765535; 3765536; 3765668; 3855247.   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 325 | lượt tải:68

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 315 | lượt tải:67

09/2020/TT-BGDĐT

Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 490 | lượt tải:255

DMUT2019

Danh mục ưu tiên năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 473 | lượt tải:660

1209/BGDĐT-QLCL

Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2019

Thời gian đăng: 06/04/2019

lượt xem: 349 | lượt tải:189
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập321
  • Máy chủ tìm kiếm265
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay16,488
  • Tháng hiện tại333,062
  • Tổng lượt truy cập9,934,417
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944