Thông báo về việc tuyển thẳng học sinh có hộ khẩu tại các huyện (30a) và học sinh dân tộc thiểu số rất ít người

Thứ hai - 23/04/2018 00:33 2.338 0
           Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế “Tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học”;
             Căn cứ Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về việc Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người;
            Căn cứ Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Trà Vinh;
            Căn cứ Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017,
             Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh thông báo xét tuyển thẳng học sinh thuộc diện 30a và học sinh dân tộc thiểu số rất ít người với nội dung như sau:
I. CHỈ TIÊU (dự kiến): 100
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
  - Thí sinh người dân tộc thiểu số rất ít người (Si La, Ơ Đu, Brâu, Rơ Năm, Pu Péo, Cống, Mảng, Bố Y, Lô Lô, Cờ lao, Ngái, Lự, Pà Thẻn, Chứt, La Ha, La Hủ) đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).
- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2018 có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ (xem Phụ lục 1).
III. PHƯƠNG THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN
- Học sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2018 được đăng ký để xét tuyển thẳng vào học dự bị đại học đối với tất cả các ngành tuyển sinh đại học hệ chính quy của trường (xem Phụ lục 2).
- Kết quả học THPT:
                  + Đối với các ngành đại học: Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược và Sư phạm: kết quả học lực đạt từ loại giỏi trở lên và kết quả hạnh kiểm đạt loại tốt trong ba năm học THPT.
                  + Đối với các ngành đại học còn lại: kết quả học lực đạt từ loại trung bình trở lên và kết quả hạnh kiểm đạt từ loại khá trở lên trong ba năm học THPT.
IV. NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN
            Căn cứ số lượng học sinh đăng ký xét tuyển ở từng ngành và chỉ tiêu được giao, Hội đồng tuyển sinh trường tổ chức xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu (căn cứ theo học bạ).
V. TIỂU CHUẨN XÉT TUYỂN VÀO HỌC ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020
Sau khi nhập học, học sinh phải học 1 năm dự bị đại học và đạt kết quả như sau:
1. Đối với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược và Sư phạm:
- Điểm rèn luyện cả năm đạt loại tốt trở lên.
- Điểm trung bình chung cuối khóa đạt từ 8,0 trở lên.
2. Đối với ngành Xét nghiệm y học, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Phục hồi chức năng:
- Điểm rèn luyện cả năm đạt loại tốt trở lên.
- Điểm trung bình chung cuối khóa đạt từ 7,0 trở lên.
3. Các ngành đại học còn lại:
- Điểm rèn luyện cả năm đạt loại khá trở lên.
- Điểm trung bình chung cuối khóa đạt từ 5,0 trở lên.
VI. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ RẤT ÍT NGƯỜI:
            Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người được hưởng chế độ tài chính theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Tài chính; Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:
            - Được miễn học phí.
- Mỗi tháng được nhận học bổng bằng 100% lương tối thiểu của Nhà nước.
- Được miễn phí ở ký túc xá.
VII. HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HỌC SINH HUYỆN NGHÈO:
Học phí cho 1 năm học dự bị đại học: 10.000.000đ/năm học hoặc 5.000.000đ/học kỳ.
VIII. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:
            1. Đối với học sinh huyện nghèo:
            - Học sinh nộp hồ sơ đăng ký cho Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trước ngày 05/6/2018.
            - Sở GDĐT gửi hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng kèm theo danh sách tổng hợp (Phụ lục 4) về Trường Đại học Trà Vinh; đồng thời gửi danh sách tổng hợp bằng file qua địa chỉ email (khangvh@tvu.edu.vn) trước ngày 15/6/2018.
            2. Đối với học sinh dân tộc thiểu số rất ít người:
            Học sinh nộp trực tiếp cho trường Đại học Trà Vinh trước ngày 15/6/2018 theo địa chỉ:
Khoa Dự bị Đại học
Trường Đại học Trà Vinh
Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, phường 5
Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
            3. Hồ sơ gồm có:
            - Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 3);
            - Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT;
            - Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;
            - Hai ảnh 4 x 6 (chụp không quá 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ);
            - Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của học sinh.
            4. Lệ phí:
            - Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng là 30.000 đ/học sinh.
            - Sở GDĐT chuyển cho Trường Đại học Trà Vinh 10.000 đ/học sinh khi gửi hồ sơ của thí sinh về trường.
IX. CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN THẲNG: từ 16/6/2018 đến 20/6/2018.
X. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:
            Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: ông Võ Hoàng Khâng, điện thoại: 0977 922 521, email: khangvh@tvu.edu.vn.
            Địa chỉ: Trường Đại học Trà Vinh, số 126 - Nguyễn Thiện Thành, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản

2598/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn tuyển sinh ĐH, tuyển sinh cao đẳng ngành GDMN

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 286 | lượt tải:47

1683/QĐ-BGDĐT

Kế hoạch triển khai tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành GDMN 2022

Thời gian đăng: 19/07/2022

lượt xem: 154 | lượt tải:94

08/2022/TT-BGDĐT

Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non

Thời gian đăng: 21/06/2022

lượt xem: 809 | lượt tải:81

1444/BGDĐT-GDĐH

Hướng dẫn công tác tuyển sinh 2021

Thời gian đăng: 17/04/2021

lượt xem: 1827 | lượt tải:278

15/2020/TT-BGDĐT

Thông tư ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020

Thời gian đăng: 19/06/2020

lượt xem: 938 | lượt tải:156
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập185
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm180
  • Hôm nay34,852
  • Tháng hiện tại1,153,232
  • Tổng lượt truy cập28,091,955
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
1
Hotline: 0965.855.944