Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (7510102)

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (7510102)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh)

 

1. Mục tiêu đào tạo:

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng đào tạo sinh viên có năng lực (nghiên cứu/ứng dụng/nghề nghiệp):

Tổng hợp kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin vào việc lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp;

Áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về thiết kế, tổ chức, giám sát, kiểm soát, quản lý thi công và quản lý dự án vào hoạt động chuyên môn;

Vận dụng các kỹ năng cần thiết để có thể: giải quyết các vấn đề phức tạp; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp cho người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp;

Thể hiện tinh thần sẵn sàng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; 

Phối hợp hoặc tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân, có phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị vững vàng, tác phong công nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước;

Ứng dụng năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh) để làm việc tại các vị trí công việc chuyên môn trong nước, đáp ứng nhu cầu lao động trong khu vực và quốc tế. Phát triển chuyên môn nghề nghiệp và học tập suốt đời.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp xét tuyển: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), A01 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lí), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng  Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng: 4,5 năm (9 học kỳ, 158 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng sẽ có khả năng:

6.1 Ứng dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở

Áp dụng các cơ sở kiến thức và nguyên tắc lý luận vào việc hình thành quan điểm cá nhân, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước;

Vận dụng kiến thức về An ninh Quốc phòng; giáo dục thể chất vào các mặt của hoạt động bảo vệ tổ quốc, đủ sức khỏe làm việc trong lĩnh vực xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.

Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật làm nền tảng cho kiến thức ngành và chuyên ngành được đào tạo.

Vận dụng kiến thức về cơ sở vào hoạt động thiết kế thi công, giám sát công trình xây dựng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Tổng hợp kiến thức chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn tư vấn thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu, thi công, giám sát, kiểm định, quản lý và khai thác các công trình dân dụng, công nghiệp và các công trình khác.

So sánh phương án thiết kế, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa cho giải pháp thực hiện công trình dân dụng và công nghiệp.

Phân tích các vấn đề trong công tác tổ chức giám sát, kiểm soát, lập dự toán, quản lý thi công và quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp. 

Ứng dụng tin học cơ bản, tin học chuyên ngành trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.

6.2 Khám phá kiến thức, giải quyết vấn đề, tư duy tầm hệ thống và các phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp

Nhận dạng các lĩnh vực tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Chọn lọc thông tin về những tiến bộ khoa học chuyên ngành và liên ngành vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong các dự án công trình xây dựng cụ thể.

Thực hiện việc thiết kế kiến trúc cho các công trình quy mô vừa và nhỏ, thiết kế kết cấu, quản lý dự án và quản lý kỹ thuật đồ án thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp.    

Phân tích những thay đổi, biến động trong bối cảnh xã hội, hoàn cảnh và môi trường làm việc để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa và học tập nâng cao trình độ.

Thực hiện được tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước.

Thể hiện tinh thần làm việc độc lập và làm việc nhóm trong việc giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn.

Cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành xây dựng.

6.3. Giao tiếp và làm việc trong nhóm đa ngành

Tổ chức các hoạt động, phát triển và lãnh đạo nhóm chuyên ngành và liên ngành.

Thực hiện các hoạt động thuyết trình trong lĩnh vực xây dựng.

Áp dụng thành thạo giao tiếp đồ họa, thuật ngữ chuyên ngành, giao tiếp bằng văn bản và giao tiếp đa phương tiện.

Vận dụng ngoại ngữ (ở trình độ theo qui đinh) và ngoại ngữ chuyên ngành vào công tác chuyên môn.

6.4 Hình thành ý tưởng, thiết kế, thực hiện, và vận hành các hệ thống trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội. 

Đề xuất các giải pháp để lập quy hoạch, thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp. 

Thực hiện việc thiết kế đáp ứng các giải pháp trong lĩnh vực công trình dân dụng và công nghiệp.

Lập kế hoạch triển khai dự án

Tổ chức quản lí, vận hành trước, trong và sau quá trình thiết kế và thi công công trình dân dụng và công nghiệp.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách học bổng chung của trường.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt: sinh viên nữ được hỗ trợ học bổng tương đương 50% học phí theo học ngành này.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng có thể đảm nhận các vị trí:

+ Thi công công trình.

+ Giám sát kỹ thuật thi công.

+ Tư vấn thiết kế.

+ Tư vấn kiểm định xây dựng.

+ Đo đạc, khảo sát địa hình.

+ Làm việc tại các cơ quan nhà nước quản lý về xây dựng: Ban quản lý dự án, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các cấp. 

+ Làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

–  Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội học nâng cao chuyên môn sau đại học tại nhà trường bằng hình thức dự tuyển.

–  Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội giới thiệu học bổng tại các cơ sở đào tạo nước ngoài.khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội giới thiệu học bổng tại các cơ sở đào tạo nước ngoài.

10. Liên hệ:

BỘ MÔN XÂY DỰNG – KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Trường Đại học Trà Vinh
Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: (+84).294.3855246
Huỳnh Văn Hiệp (Trưởng BM) – Điện thoại: 0963 887 689
ThS. Đoàn Công Chánh (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0908 829 867
ThS. Nguyễn Vy Thanh (Phó trưởng BM) – Điện thoại: 0939 235 236