Tại sao chọn
Đại học Trà Vinh?

Chính sách chung
tại TVU

Việc làm
cho sinh viên

Kiểm định
Chất lượng giáo dục

Đề Án
Tuyển sinh

CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN ĐH, CĐ

TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC

THÔNG TIN NỔI BẬT

 

  ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

  https://www.tvu.edu.vn   -    tuyensinh.tvu.edu.vn

  KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ


  Theo các nhà chuyên môn cho rằng, bất kỳ trường đại học nào, một khi chương trình đào tạo được kiểm định đạt chuẩn chất lượng bởi các tổ chức quốc tế chính là sự thừa nhận của quốc tế đối với chất lượng đào tạo, đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng cao về cơ sở vật chất, giảng viên chuẩn mực, chương trình đào tạo tiên tiến và phương pháp giảng dạy tích cực, giúp người học phát huy năng lực của bản thân, đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của doanh nghiệp. Qua đó, các sinh viên theo học những ngành được kiểm định bởi AUN – QA, FIBAA, ABET tại TVU sẽ gặp nhiều thuận lợi khi tham gia tìm việc làm, hội nhập với thị trường lao động quốc tế và phát triển tốt bản thân.

   ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TRỰC TUYẾN 24/7

   https://www.tvu.edu.vn   -    tuyensinh.tvu.edu.vn

   close-link