Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)

Công nghệ kỹ thuật hóa học (7510401)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên sâu về hóa học, kỹ thuật hóa học vững vàng;có đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp cao.

Chương trình cũng đào tạo sinh viên có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề cấp thiết trong lĩnh vực hóa học; đánh giá chất lượng và kết quả công việc sau khi hoàn thành; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp, khởi nghiệp

Chương trình đào tạo hướng tới mục tiêu: đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch điều phối, quản lý các quy trình công nghệ hóa học, đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực chuyên môn.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật hóa học: 4 năm (8 học kỳ, 158 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây  

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

Ứng dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và xã hội vào ngành học.

Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, bảo vệ môi trường, giáo dục thể chất, và an ninh – quốc phòng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận dụng các kiến thức cơ bản về quy trình công nghệ và các thiết bị phân tích hiện đại vào việc quản lý, điều hành và sản xuất trong lĩnh vực hóa học.

Phân tích các vấn đề thực nghiệm, quy trình phân tích – tổng hợp, nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong công nghệ kỹ thuật hóa học.

Vận dụng kiến thức chuyên sâu về các tính chất của vật liệu nano, các quy trình công nghệ và thiết bị vào việc nghiên cứu và sản xuất các vật liệu nano.

Vận dụng kiến thức chuyên sâu về các đặc tính hóa học về dinh dưỡng, độc tố, các quá trình chuyển hóa các chất hóa học trong quá trình sản xuất thực phẩm.

Vận dụng kiến thức chuyên sâu về các tính chất của vật liệu dùng trong công nghệ xử lý nước: nước tinh khiết và nước thải.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Xử lý kết quả trong thực nghiệm hóa học.

Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa học.

Đánh giá tính hiệu quả các quy trình phân tích – tổng hợp, kỹ thuật sản xuất, vật liệu và công nghệ trong công nghệ kỹ thuật hóa học.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh chuyên ngành, các phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm chuyên dụng trong hóa học.

Rèn luyện năng viết báo cáo, thuyết trình; giao tiếp hiệu quả, làm việc độc lập, kỹ năng quản lý, hợp tác và làm việc theo nhóm.

Vận hành các quy trình phân tích vật liệu nano bằng các thiết bị phân tích hiện đại.

Vận hành các quy trình phân tích thực phẩm bằng các thiết bị phân tích hiện đại.

Vận hành các quy trình phân tích, các hệ thống xử lý nước.

Tính toán các thông số kỹ thuật trong một quy trình sản xuất vật liệu nano cụ thể.

Thiết kế các hệ thống xử lý nước cụ thể.

Chọn lọc các vật liệu nano có tính chất phù hợp để ứng dụng trong công nghiệp, nông nghiệp, dược phẩm, …

Chọn lọc các loại bao bì phù hợp với từng loại thực phẩm khác nhau trong bảo quản thực phẩm.

Chọn lọc các vật liệu và công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách học bổng chung của trường.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt: sinh viên nữ được hỗ trợ học bổng tương đương 30% học phí theo học ngành này.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học có thể làm việc tại:

– Kỹ sư hoá học có thể công tác tại các cơ quan điều hành, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra giám sát, tư vấn tại các công ty hoá chất.

– Chuyên viên kiểm nghiệm tại các trung tâm phân tích dịch vụ, nhà máy phân bón, xi măng, bao bì, mỹ phẩm, dược phẩm, chế biên nông thuỷ sản.

– Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường ĐH, CĐ; học tập để nâng cao trình độ tại trong và ngoài nước.

– Tự lập doanh nghiệp kinh doanh hoá chất, sơn, thuốc nông nghiệp. 

9. Cơ hội sau đại học:

Kỹ sư ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học sau khi tốt nghiệp có thể học thêm một bằng đại học khác cùng nhóm ngành hoặc học tiếp cao học (Thạc sĩ) hoặc nghiên cứu sinh (Tiến sĩ) ở các Viện/Trường đại học trong và ngoài nước. Ngoài ra kỹ sư ngành CNKTHH sẽ được đào tạo để có kỹ năng học tập suốt đời.

10. Liên hệ:

BỘ MÔN HÓA HỌC ỨNG DỤNG CHẤT DẺO LINH HOẠT & VẬT LIỆU NANO
Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: (+84).294.3855246
(+84) 945700540 – Thầy Nguyễn Thiện Thảo.