Công nghệ sinh học (7420201)

Công nghệ sinh học (7420201)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Công nghệ sinh học được xây dựng theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT Công nghệ sinh học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.

Có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về Công nghệ sinh học vào hoạt động chuyên môn.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); B00 (Toán, Hóa học, Sinh học); B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh); D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh).

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư Công nghệ Sinh học: 4 năm (8 học kỳ, 156 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

 Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học sẽ có thể:

Vận dụng kiến thức về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, bảo vệ mô trường, giáo dục thể chất và an ninh – quốc phòng trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Áp dụng kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để ứng dụng trong thực tế nghiên cứu hoặc sản xuất.

Áp dụng kiến thức đại cương về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội để ứng dụng trong thực tế nghiên cứu hoặc sản xuất.

Xây dựng quy trình ứng dụng kiến thức chuyên ngành Công nghệ Sinh học vào lĩnh vực vi sinh, y dược, môi trường, công nghệ gen hoặc công nghệ sinh học thực vật.

Phác thảo phương pháp nghiên cứu, bố trí thí nghiệm và phân tích số liệu trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.

Phác thảo phương pháp nghiên cứu, bố trí thí nghiệm và phân tích số liệu trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.

Liên kết các kiến thức chuyên ngành và tiến bộ khoa học kỹ thuật liên quan đến công nghệ sinh học để tư vấn và truyền đạt cho người khác.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Thiết kế thí nghiệm và chuyển giao các quy trình công nghệ sinh học.

Thực hiện thành thạo các thao tác liên quan lĩnh vực vi sinh, y dược, công nghệ gen và công nghệ thực vật.

Phâp tích các nguyên lý hoạt động và vận hành các máy móc, thiết bị liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học.

Kiểm soát được quy trình kỹ thuật công nghệ, thiết bị trong nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm áp dụng kỹ thuật công nghệ sinh học

Phát triển kỹ năng giao tiếp, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, làm việc độc lập và làm việc nhóm; tư duy phản biện; giải quyết vấn đề.

Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học và các lĩnh vực khác có liên quan.

Áp dụng kiến thức tin học và tiếng Anh tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam

7. Cơ hội học bổng:

–  Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

–  Ngoài ra sinh viên có cơ hội tiếp nhận nhiều nguồn học bổng khác nhau: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài trợ từ các công ty, doanh nghiệp.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Công nghệ sinh học có thể đảm nhận các công việc phù hợp như: làm việc tại các công ty, doanh nghiệp và đơn vị sản xuất sản phẩm các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm, dược phẩm tại các vị trí nghiên cứu và phát triển sản phẩm, chuyên viên sản phẩm, kiểm soát chất lượng nguyên liệu và sản phẩm ở các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thực phẩm, dược phẩm; làm việc tại các phòng nghiên cứu của trường, viện, trung tâm trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học theo chương trình đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh có thể tham gia công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các Trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở nghiên cứu trong nước về lĩnh vực Công nghệ sinh học và khoa học sự sống.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Công nghệ sinh học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Công nghệ sinh học hoặc các chuyên ngành liên quan trong và ngoài nước.

– Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

– Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Công nghệ sinh học hoặc các chuyên ngành liên quan tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại:
– 0939371286 (Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trai – Q.Giám đốc Trung tâm)