Ngành Công nghệ thông tin (7480201) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế ABET

Công nghệ thông tin (7480201) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế ABET
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin được xây dựng theo định hướng ứng dụng đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT ngành công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0.

Có khả năng làm việc hiệu quả trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tạo ra những đóng góp tích cực cho xã hội.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Có khả năng khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, phát triển phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp thông qua hoạt động học tập suốt đời.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư ngành Công nghệ thông tin: 4 năm (8 học kỳ, 150 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật để giải quyết vấn đề liên quan chuyên ngành.

Kết hợp kiến thức chuyên môn để giải quyết các vấn đề liên quan chuyên ngành

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Phân tích các vấn đề tính toán phức tạp, áp dụng các nguyên lý của máy tính và  kiến thức liên quan khác để xác định các giải pháp.

Thiết kế, cài đặt, triển khai và đánh giá các giải pháp dựa trên máy tính để đáp ứng yêu cầu thực tế.

Kết hợp các giải pháp có tính hệ thống để lựa chọn, phát triển, áp dụng, tích hợp và quản trị an toàn các hệ thống công nghệ thông tin nhằm đạt được các mục tiêu của người dùng.

Sử dụng tốt tiếng Anh trong soạn thảo, đọc tài liệu và giao tiếp, đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

Phối hợp tốt các kỹ năng giao tiếp trong bối cảnh nghề nghiệp.

Phối hợp hiệu quả các kỹ năng làm việc nhóm với tư cách là thành viên hoặc người lãnh đạo

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có thể làm việc ở các công ty, tổ chức với các vai trò sau:

Thiết kế, lập trình, kiểm thử phần mềm;

Quản trị hệ thống mạng, website, cơ sở dữ liệu;

Quản lý hệ thống CNTT;

Nghiên cứu và phát triển CNTT;

Kinh doanh, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về CNTT;

Giảng dạy chuyên ngành CNTT.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn và chuyên sâu thuộc ngành Công nghệ thông tin trong và ngoài nước.

Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành khác.

Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Công nghệ thông tin và các chuyên ngành liên quan tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: (+84).294.3855246 (168)