Ngành Điều dưỡng (7720301) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA

Ngành Điều dưỡng (7720301) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA
Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Điều dưỡng được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT Điều dưỡng hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên trở thành người:

Ứng dụng thực hành dựa vào bằng chứng trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe cá nhân, gia đình và cộng đồng; trở thành nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành Y tế Việt Nam.

–  Quản lý và phát triển nghề nghiệp theo y đức, sáng tạo phù hợp môi trường làm việc.

–  Nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu suốt đời cho sự phát triển bản thân và ngành Điều dưỡng.

–  Phát triển năng lực quốc tế để kết nối ngành Điều dưỡng Việt Nam với Thế giới.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Điều dưỡng: 4 năm (8 học kỳ, 141 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh

5. Nội dung chương trình (xem tại đây)

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

–  Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vào chăm sóc sức khỏe.

–  Phân tích vấn đề sức khỏe và ra quyết định chăm sóc đáp ứng nhu cầu của cá nhân, gia đình và cộng đồng.

–  Đánh giá chất lượng dịch vụ chăm sóc và quản lý sức khỏe cho người bệnh và người dân.

–  Thiết kế mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện theo hướng lấy người bệnh là trung tâm.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

–  Vận dụng tư duy phân tích và phản biện nhằm giải quyết vấn đề có liên quan nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội.

–  Làm việc độc lập và lãnh đạo nhóm điều dưỡng đạt mục tiêu đề ra.

–  Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hóa trong chăm sóc và hội nhập quốc tế.

–  Chăm sóc sức khỏe người bệnh theo quy trình điều dưỡng và dựa vào bằng chứng tin cậy nhằm đảm bảo an toàn.

–  Tư vấn sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.

–  Sử dụng công nghệ thông tin và trang thiết bị hiện đại trong thực hành chăm sóc và nghiên cứu khoa học

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu của các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, viện nghiên cứu;

Các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân;

Tổ chức chăm sóc sức khỏe tại nhà;

Y tế cơ quan (trường học, xí nghiệp,…);

Cơ sở chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam và các nước trên thế giới

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Điều dưỡng sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

–  Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Điều dưỡng trong và ngoài nước.

–  Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

–  Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Điều dưỡng tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

Bộ môn Điều dưỡng, Khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh.

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: NCS Huỳnh Thị Hồng Thu – 0939069933, Trưởng BM Điều dưỡng

Email: bmddtvu@tvu.edu.vn

Facebook: Bộ Môn Điều Dưỡng – Trường Đại Học Trà Vinh – Nursing TVU