Ngành Dược học (7720201) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA

Dược học (7720201) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Dược học được xây dựng theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT Dược học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

–  Có kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, y dược học cơ sở; có kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực Dược.

–  Có khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn để hành nghề chuyên nghiệp trong các lĩnh vực chuyên ngành Dược (Quản lý và cung ứng thuốc, Dược lâm sàng, Dược liệu và Dược cổ truyền, Phát triển và Sản xuất thuốc).

–  Có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu thông tin một cách khoa học và tiên tiến trong ngành Dược; các kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, giải quyết vấn đề để thực hiện tốt công tác chuyên môn trong các tổ chức Dược.

–  Có khả năng nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học; đóng góp cho sự phát triển của ngành dược và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân; chủ động học tập suốt đời.

–  Có các kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức trong lĩnh vực chuyên ngành Dược và khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi.

–  Có khả năng hướng dẫn người khác thực hiện nhiệm vụ và khả năng quản lý, đánh giá, cải tiến để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp chuyên môn.

–  Thể hiện đạo đức trong thực hành nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

3. Thời gian đào tạo:

Dược sĩ: 5 năm (10 học kỳ, 168 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Thực hiện theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Nội dung chương trình (xem tại đây)

6, Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

–  Vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị, giáo dục quốc phòng và các văn bản pháp luật liên quan để có nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp.

–  Vận dụng kiến thức y dược học cơ sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe và thuốc.

–  Kết hợp các kiến thức chuyên môn và liên ngành để thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực dược.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

–  Thực hiện hoạt động sản xuất, pha chế, kiểm nghiệm, đảm bảo chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc (bao gồm cả thuốc từ dược liệu), mỹ phẩm, thực phẩm chức năng theo nguyên tắc, tiêu chuẩn GPs.

–  Đánh giá chỉ định thuốc, tư vấn và hướng dẫn sử dụng thuốc theo nguyên tắc an toàn, hiệu quả và hợp lý.

–  Triển khai các hoạt động quản lý, cung ứng và bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

–  Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược.

–  Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin cơ bản, ngoại ngữ bậc 4 theo khung trình độ năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

–  Phối hợp các kỹ năng phản biện, giao tiếp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, giải quyết vấn đề, quản lý, lãnh đạo để thực hiện tốt công tác chuyên môn.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ Giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

– Tham gia vào các vị trí công tác của dược sĩ trong cơ quan quản lý, các cơ sở y tế (như bệnh viện, phòng khám, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng…), cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; giám sát chất lượng thuốc.

– Làm việc tại các viện, trường, cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo liên quan đến y dược.

– Tự lập nhà thuốc tư nhân, doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm, các hàng hóa và dịch vụ liên quan đến sức khỏe theo quy định của pháp luật.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Dược học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực:

– Tự học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn.

– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo liên tục thuộc lĩnh vực Dược học trong và ngoài nước.

– Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

– Học bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Dược học tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

Bộ môn Dược, Khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh

– Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: Dược sĩ CKII Trịnh Thị Thanh Lệ – 0982490909, Trưởng BM Dược