Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học (7720602)

Kỹ thuật hình ảnh y học (7720602)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

1. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo Đại học Kỹ thuật hình ảnh Y học được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT Kỹ thuật hình ảnh y học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:
Có kiến thức cơ bản về y học cơ sở, khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Kỹ thuật hình ảnh Y học.
Có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật- công nghệ và kiến thức chuyên ngành vào hoạt động chuyên môn.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
–  Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.
Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
  Trung thực, khách quan, chính xác và bảo đảm an toàn cho người bệnh trong thực hiện các công việc chuyên môn
2. Tổ hợp môn xét tuyển:
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).
3. Thời gian đào tạo:
Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh y học: 4 năm (8 học kỳ, 149 tín chỉ)
4. Đối tượng tuyển sinh:
Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.
5. Nội dung chương trình (xem tại đây)
6. Chuẩn đầu ra:
6.1 Về kiến thức:
–  Vận dụng được những kiến thức cơ bản về  khoa học chính trị, pháp luật, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất vào các hoạt động chuyên môn.
–  Áp dụng được phương pháp luận khoa học trong thực hành kỹ thuật, học tập, nghiên cứu khoa học.
–  Áp dụng được kiến thức về pháp luật và chính sách trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):
–  Kết hợp được các kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, nguyên lý kỹ thuật công nghệ và kiến thức chuyên môn ngành học để giải quyết các vấn đề thuộc ngành kỹ thuật hình ảnh y học.
–  Thực hiện được thành thục các kỹ thuật chụp thông thường và các kỹ thuật X-Quang có dùng thuốc cản quang, kỹ thuật chụp cắt lớp trên máy chụp cắt lớp điện toán và cộng hưởng từ.
–  Phân tích được các nguyên lý, qui tắc, quy trình vận hành, bảo quản, bảo  dưỡng một số loại trang thiết bị thuộc ngành kỹ thuật y học.
–  Phân tích được chất lượng kỹ thuật phim chụp và các biểu hiện bất thường trên phim.
–  Thực hiện được thuần thục các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh.
–  Giải quyết được các hoạt động của khoa chẩn đoán hình ảnh, truyền thông và giáo dục sức khỏe cộng đồng.
–  Phối hợp được các kỹ năng để tham gia nghiên cứu khoa học và tiếp cận thông tin từ nhiều nguồn, nhiều hình thức khác nhau.
–  Sử dụng được tiếng Anh bậc 3/6 trong giao tiếp, và tin học ứng dụng căn bản để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành ứng dụng trong nghề nghiệp.
7. Cơ hội học bổng:
Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.
8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học có nhiều lựa chọn vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
– Kỹ thuật viên hình ảnh y học tại các bệnh viện, phòng khám, các cơ sở y tế, các cơ sở đào tạo y dược, các trung tâm chẩn đoán và phục hồi chức năng;
– Chuyên viên kỹ thuật chăm sóc, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các trang thiết bị y tế thông dụng, lắp đặt, sửa chữa, bảo hành thiết bị y tế và tư vấn dịch vụ thiết bị y tế;
– Cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở y tế, bệnh viện, viện nghiên cứu và quản lý, kiểm định chất lượng thiết bị y tế;
– Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu tại các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, viện và các cơ quan nghiên cứu khoa học.
9. Cơ hội sau đại học:
Sinh viên ngành  Kỹ thuật hình ảnh Y học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:
– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Kỹ thuật hình ảnh Y học trong và ngoài nước.
– Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.
– Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Kỹ thuật hình ảnh y học tại các trường trong và ngoài nước.
10.Liên hệ:
 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh và Kỹ thuật hình ảnh y học, Khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: BS. Nguyễn Tấn Nhật Minh – 0944493123