Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng (7720603)

Kỹ thuật phục hồi chức năng (7720603)
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

1. Mục tiêu đào tạo:
Chương trình đào tạo cử nhân Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng  được xây dựng theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT cử nhân Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:
Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Phục hồi chức năng.
Có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về Phục hồi chức năng vào hoạt động chuyên môn.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ Phục hồi chức năng.
Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề sức khỏe; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
2. Tổ hợp môn xét tuyển:
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học).
3. Thời gian đào tạo:
Cử nhân Kỹ thuật phục hồi chức năng: 4 năm (8 học kỳ, 127 tín chỉ (Chưa kể khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – An ninh và Giáo dục thể chất)
4. Đối tượng tuyển sinh:
Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh
5. Nội dung chương trình (xem tại đây)
6. Chuẩn đầu ra:
6.1 Về kiến thức:
–  Vận dụng được các kiến thức về khoa học cơ bản, Y học cơ sở, khoa học chuyển động, các chính sách và văn bản quy phạm pháp luật làm nền tảng cho PHCN.
–  Phân tích được các nguyên lý kỹ thuật – công nghệ và kiến thức chuyên môn để giải quyết độc lập, sáng tạo các vấn đề thuộc lĩnh vực phục hồi chức năng
–  Tổng hợp được các nguyên lý, quy tắc, quy trình vận hành và bảo quản các trang thiết bị Vật lý trị liệu –  Phục hồi chức năng.
–  Tổng hợp được các kỹ thuật phục hồi chức năng cho các bệnh thông thường và phức tạp để có thể ra quyết định can thiệp điều trị về phục hồi chức năng phù hợp.
–  Vận dụng được kiến thức cơ cở và chuyên ngành vào nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phục hồi chức năng.
6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):
–  Thực hiện được các kỹ thuật, khám – lượng giá- các bài tập Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng trong các trường hợp bệnh thông thường và phức tạp.
–  Thiết lập được mục tiêu, kế hoạch phục hồi chức năng và tiên lượng phục hồi phù hợp trên từng trường hợp bệnh cụ thể.
–  Thể hiện khả năng làm việc độc lập và phối hợp được với các thành viên trong nhóm Phục hồi để thực hiện can thiệp toàn diện cho người bệnh
–  Sử dụng thành thạo, bảo quản các trang thiết bị trong khoa phục hồi chức năng và thích ứng các trang thiết bị hiện đại dựa trên nền tảng công nghệ thông tin
–  Áp dụng được các kỹ năng giao tiếp phù hợp với người bệnh, thân nhân người bệnh và cán bộ y tế khác
–  Áp dụng được các kỹ năng giao tiếp phù hợp với người bệnh, thân nhân người bệnh và cán bộ y tế khác
–  Quản lý được hoạt động của các khoa phòng phục hồi chức năng ở các tuyến.
–  Thực hiện được nghiên cứu khoa học độc lập hoặc phối hợp
–  Sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin cơ bản, ngoại ngữ bậc 3 theo khung trình độ năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
7. Cơ hội học bổng:
Theo chính sách chung của Bộ Giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.
8. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp:
–  Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe.
–  Chăm sóc và điều trị phục hồi cho người bệnh tại các cơ sở y tế công lập, ngoài công lập; các cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi và các trung tâm điều dưỡng.
–  Chăm sóc người khỏe, vận động viên tại các Trung tâm thể dục thể thao, phòng tập thể hình, đội thể thao chuyên nghiệp.
–  Nghiên cứu viên tại các trung tâm nghiên cứu.
–  Nhân viên tư vấn chuyên môn cho các công ty kinh doanh dụng cụ, thiết bị Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.
9. Cơ hội sau đại học:
Sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:
– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Kỹ thuật Phục hồi chức năng  trong và ngoài nước.
–  Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.
–  Sinh viên tốt nghiệp có thể nâng cao trình độ, tham dự các khóa học ngắn ngày về chuyên ngành Phục hồi chức năng, học Cao học, Tiến sĩ chuyên ngành Phục hồi chức năng hay các ngành học có liên quan.
10. Liên hệ:
Bộ môn Phục hồi chức năng, Khoa Y-Dược, Trường Đại học Trà Vinh
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: BS. Nguyễn Tấn Nhật Minh – 0944493123