Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA

Kỹ thuật xét nghiệm y học (7720601) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Kỹ thuật xét nghiệm y học được xây dựng theo định hướng nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT Kỹ thuật xét nghiệm y học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

–  Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực xét nghiệm.

–  Có khả năng áp dụng kiến thức y học cơ sở vào hoạt động chuyên môn ngành xét nghiệm, phục vụ yêu cầu chẩn đoán và điều trị bệnh.

–  Có khả năng tự học tập, sáng tạo từ đó có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

–  Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

–  Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, tổ chức, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

–  Có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành vững chắc; có khả năng tham gia vào quản lý, điều hành, giám sát các hoạt động chuyên ngành; có sáng kiến cải tiến chất lượng kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng xét nghiệm và phát triển nghề nghiệp.

–  Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, tác phong làm việc thận trọng, chân thành hợp tác với đồng nghiệp; có khả năng tự học và tham gia nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm y học: 4 năm (8 học kỳ, 145 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình (xem tại đây)

 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức: 

– Ứng dụng các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học chính trị, và y học cơ sở liên quan để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe.

– Ứng dụng kiến thức chuyên ngành xét nghiệm để cung cấp các thông tin hữu ích cho các khoa lâm sàng trong chẩn đoán, điều trị và dự báo dịch bệnh, sức khỏe cộng đồng.

– Đánh giá đúng kết quả xét nghiệm dựa trên kiến thức chuyên môn về: hóa sinh, miễn dịch, huyết học- truyền máu, vi sinh, ký sinh trùng, xét nghiệm tế bào, sinh học phân tử.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

– Quản lý phòng xét nghiệm hoạt động an toàn, và thực hiện được các biện pháp đảm bảo chất lượng xét nghiệm.

– Giám sát quy trình sử dụng hóa chất, sinh phẩm, quy trình vận hành, bảo dưỡng một số loại trang thiết bị chuyên dụng dùng trong phòng xét nghiệm y học.

– Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm thông thường, các xét nghiệm hàng loạt tại cộng đồng và một số các kỹ thuật chuyên sâu.

– Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và kiến thức ngoại ngữ trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học.

– Xử lý các tình huống liên quan đến nghề nghiệp bằng phương pháp tư duy phản biện và khoa học. – Giao tiếp tốt với đồng nghiệp, bệnh nhân và cộng đồng.

– Làm việc độc lập, hoặc phối hợp với đồng nghiệp và những đối tượng có liên quan trong hoạt động chuyên môn hay khi tham gia công tác chỉ đạo tuyến, phòng chống dịch.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 Sinh viên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại:

– Các khoa, phòng xét nghiệm của các bệnh viện từ tuyến Trung ương đến cơ sở

– Làm việc trong lĩnh vực xét nghiệm y học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm y tế, các cơ sở y tế khác liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

– Tham gia nghiên cứu tại các Viện, trung tâm nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo y tế (nếu được qua đào tạo nghiệp vụ).

– Các phòng khám đa khoa, trung tâm xét nghiệm khác.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

–  Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học trong và ngoài nước.

–  Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

–  Học bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ, CKI) ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học hoặc một số ngành khác tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

Bộ môn Xét nghiệm y khoa, Khoa Y – Dược, Trường Đại học Trà Vinh

Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: TS. Nguyễn Ngọc Thể – 0939.417.019