Ngành Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng

Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng (7510605): Quản lý dịch vụ Logistics (mô hình Co-op và mô hình Co-op tích hợp chứng chỉ quốc tế)
Tổ hợp môn xét tuyển: Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học); C14 (Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân); D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh); D84 (Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là ngành đặc biệt được trường thiết kế theo mô hình Co-op nhằm giúp sinh viên tiếp cận công việc thực tế trong thời gian đào tạo. Đây là chương trình có sự liên kết đào tạo với các doanh nghiệp lớn trong ngành, với 1/3 thời gian đào tạo cho phép sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp.

• Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng có hai mô hình đào tạo:
o Mô hình Co-op là chương trình đào tạo hợp tác doanh nghiệp với thời lượng sinh viên được thực tập tại doanh nghiệp như một nhân viên tập sự
o Mô hình Co-op tích hợp chứng chỉ quốc tế là chương trình đào tạo hợp tác doanh nghiệp và được tích hợp chứng chỉ quốc tế, cụ thể là chứng chỉ Fiata Diploma In International Freight Management. Đây là một chứng chỉ được FIATA (Hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế) có trụ sở tại Zurich, Thụy Sĩ cấp – có giá trị trên toàn thế giới. Tên và số bằng của mỗi học viên sẽ được nêu rõ trên website của FIATA tại địa chỉ http://fiata.com/about-fiata/organisation/abvt.html mục ‘‘Diploma Files”.

• Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng được xây dựng theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, chương trình đào tạo ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

o Có kiến thức cơ bản đến chuyên sâu về các loại hình dịch vụ Logistics và hoạt động kho bãi trong lĩnh vực Logistics theo tiêu chuẩn quốc tế;

o Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Logistics và chuỗi cung ứng vào công tác tư vấn, thiết kế và tổ chức vận hành các nghiệp vụ trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng;

o Có khả năng hiểu biết về luật pháp và thông lệ quốc tế, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng, quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu;

o Có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động ở cấp độ chiến lược, chiến thuật và hoạt động để quản lý dòng vật chất, cũng như dòng thông tin trong chuỗi cung ứng;

o Có kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng thành thạo để làm việc trong môi trường quốc tế;

o Có nhận thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh, đạo đức kinh doanh, khả năng làm việc độc lập, khả năng chịu áp lực công việc, có trách nhiệm với công việc, khả năng thích nghi tốt, tinh thần hội nhập quốc tế và phục vụ cộng đồng.

o Có trải nghiệm làm việc thực tiễn với nhiều vị trí việc làm tại các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Logistics.

2. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:
2.1. Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lí, Hóa học), C14 (Toán, Ngữ văn, Giáo dục công dân), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D84 (Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh)

2.2. Điều kiện trúng tuyển, nhập học: Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm trúng tuyển của trường. Riêng đối với ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (mô hình coop tích hợp chứng chỉ quốc tế), sinh viên cần phải đạt thêm một trong các tiêu chí về trình độ Tiếng Anh như sau:
• Điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12 đạt từ 8.0 trở lên.
• Chứng chỉ tiếng Anh của các tổ chức quốc tế: PET (B1), Ietls 4.5, Toefl iBT 45, Toefl CBT 133, Toeft PBT 450, Toeic 450 trở lên (không quá 2 năm kể từ ngày cấp).
• Chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam từ bậc 3 (B1-VSTEP) trở lên theo định dạng đề thi dành cho người lớn (có ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh có chứng chỉ VSTEP do Trường Đại học Trà Vinh cấp).
• Có kết quả từ kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu vào do Trường Đại học Trà Vinh tổ chức đạt từ 7.0 trở lên.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3,5 năm (7 học kỳ, 122 tín chỉ), trong đó thực tập Co-op tại Doanh nghiệp là 12 tháng và được miễn phí 24 tín chỉ học phần Co-op

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh

5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: Xem tại đây (đính kèm file nội dung chương trình Logistics và QLCUU pdf)

6. CHUẨN ĐẦU RA
6.1 Về Kiến thức
• Ứng dụng các kiến thức nền tảng cơ bản về kinh tế xã hội, phương pháp luận, nhân sinh quan, thế giới quan, khoa học xã hội và công nghệ để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng;
• Ứng dụng kiến thức cơ sở về Logistics, quản lý chuỗi cung ứng, kinh doanh và quản lý vào giải quyết các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại quốc tế;
• Ứng dụng các kiến thức chuyên sâu về Logistics, quản lý chuỗi cung ứng, kinh doanh quốc tế vào tổ chức các hoạt động, giải quyết các vấn đề trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại quốc tế;
• Phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn hoạt động tổ chức khai thác, kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng;
• Thiết kế mạng lưới Logistics và chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp;

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm)
• Phân tích được các cơ hội đầu tư trong kinh doanh quốc tế, các phương thức kinh doanh quốc tế cũng như các phương thức quản lý logistics và chuỗi cung ứng;
• Xây dựng kế hoạch quản trị dự trữ, phương án tổ chức hệ thống phân phối, kho hàng, kế hoạch vận tải, kế hoạch mua hang;
• Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh quốc tế, giao nhận, vận tải, bảo hiểm, thanh toán quốc tế,… trong hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng;
• Phát triển các ý tưởng và giải pháp thực hành mới trong kinh doanh quốc tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng theo xu hướng phát triển của xã hội và tiến bộ khoa học công nghệ;
• Ứng dụng công nghệ kỹ thuật, công nghệ thông tin vào các hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng;
• Ứng dụng kỹ năng ngoại ngữ vào giao tiếp, soạn thảo văn bản và xử lý các vấn đề phát sinh trong các hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Yêu cầu năng lực ngoại ngữ tiếng Anh đạt trình độ tối thiểu Bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc dùng cho Việt Nam;
• Ứng dụng các kỹ năng mềm như kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, tổng hợp và phân tích, sáng tạo, thiết lập các ý tưởng, tự học và nghiên cứu, giao tiếp, xử lý tình huống, kỹ năng giao tiếp, thương lượng và đàm phán,… trong các hoạt động Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

7. CƠ HỘI HỌC BỔNG
• Học bổng thủ khoa, á khoa.
• Học bổng mỗi học kỳ cho sinh viên khá, giỏi
• Nhiều học bồng theo chương trình hỗ trợ, miễn giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
• Học bổng cho sinh viên học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng theo mô hình
Co-op tích hợp chứng chỉ nghề quốc tế:

o Sinh viên trong nước

100% Học phí học kỳ 1 50% Học phí học kỳ 1
01 suất miễn 100% học phí học kỳ 1 cho sinh viên có chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên do các đơn vị British Council (BC), International Development Program (IDP) cấp. 01 suất miễn 50% học phí học kỳ 1 cho sinh viên có chứng chỉ IELTS 5.5 trở lên do các đơn vị British Council (BC), International Development Program (IDP) cấp.
 
o Sinh viên quốc tế:
 
Số lượng Điều kiện Hình thức
20

– Có điểm xét tuyển đầu vào theo thứ tự từ trên xuống

– Chưa nhận bất kỳ học bổng nào

Miễn 100% học phí học kỳ 1
 

8. VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
• Có khả năng đảm nhiệm các vị trí nghiệp vụ chuyên môn như: kế hoạch, quản lý mua hàng, dịch vụ khách hàng, kinh doanh quốc tế, kho vận, cung ứng vật tư, phân phối…tại các doanh nghiệp;
• Có khả năng đảm nhiệm các vị trí công việc tại các doanh nghiệp hoạt động về dịch vụ logistics, vận tải, giao nhận và kho vận;
• Có khả năng đảm nhiệm các vị trí công việc ở các cơ quan Hải quan, Sở, Ban, Ngành có quản lý các hoạt động liên quan đến Logistics và chuỗi cung ứng;
• Có khả năng tham gia giảng dạy và nghiên cứu ở các Viện, Trường có đào tạo ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng;
• Có khả năng tham gia vào thị trường lao động quốc tế hoặc ứng tuyển các vị trí quản lý trong lĩnh vực Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ở các doanh nghiệp nước ngoài (đối với mô hình Co-op tích hợp chứng chỉ quốc tế);

9. CƠ HỘI SAU ĐẠI HỌC:
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đăng ký dự tuyển và học nâng cao ở trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ và cơ hội được giới thiệu xin học bổng tại các cơ sở đào tạo nước ngoài.

10. TRẢI NGHIỆM MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI TVU
• Trường Đại học Trà Vinh – Chi hội trưởng Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (VALOMA khu vực ĐBSCL) – mang đến nhiều cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên trong mạng lưới doanh nghiệp trong ngành.

Trường ĐH Trà Vinh vinh dự được bầu làm Chi hội trưởng VALOMA khu vực ĐBSCL

• Trường Đại học Trà Vinh đã liên kết với nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực Logistics để đào tạo sinh viên theo chương trình Co-op như: Trường Hàng không và Logistics (VILAS), Công ty TNHH Quản lý nguồn nhân lực Tân cảng – STC, Cảng Bến Nghé, Cảng Hậu Giang, Cảng Cần Thơ, Công ty Logistics Nhất Việt, Viettel Post, Công ty Cổ phần Trà Bắc, Công ty TNHH San Hà, Golden ship, Diamond ltd., Prefer Logistics ltd.,…

 

• Với 1/3 thời gian đào tạo (12 tháng) được đến các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực Logistics học tập và làm việc như một nhân viên thực thụ. Được trãi nghiệm các nghiệp vụ thực tế ở tại các doanh nghiệp trên với các vị trí như nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, nhân viên logistics, nhân viên hãng tàu,…

• Được miễn 100% học phí các học phần thực tập Co-op (tương đương 20% tổng số tín chỉ toàn khóa học);

Sinh viên quan sát hàng lên tàu tại cầu cảng

Trải nghiệm đóng hàng lên tàu

 

Sinh viên thực tập Co-op Nhân viên thực thụ tại các doanh nghiệp

• Cơ hội trãi nghiệm tham quan các Cảng biển, Kho ngoại quan, Kho lạnh,… và các công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực Logistics

Sinh viên tham quan cảng biển lớn nhất khu vực phía Nam như Cảng Cái Mép – Thị Vải, Cảng Cát Lái, Cảng Hậu Giang, Cảng Cần Thơ

• Tại môi trường học tập này, sinh viên có cơ hội trải nghiệm và nghiên cứu cùng đội ngũ giảng viên là những người có thâm niên trong giảng dạy và nghiên cứu, kết hợp với các giảng viên đang là quản lý cấp cao trong lĩnh vực logistics từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước hàng đầu tại Việt Nam.

Đội ngủ giảng viên của TVU

• Sinh viên được trang bị tiếng Anh chuyên ngành thành thạo để diễn đạt, đọc hiểu và trình bày về lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Đồng thời, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm,… cũng được chú trọng trong quá trình đào tạo.

Buổi tọa đàm về “Chuỗi cung ứng sau đại dịch Covid-19” với diễn giả Prof. Neil Hart

• Sinh viên có thể trãi nghiệm sinh hoạt tại câu lạc bộ sinh viên Logistics và Thương mại điện tử và tất cả các câu lạc bộ sở thích của trường như clb khởi nghiệp, CLB sáng tạo, CLB truyền thông, CLB văn nghệ,..

Hoạt động sinh hoạt của CLB Logistics và Thương mại điện tử

• Các học phần được giảng dạy song ngữ Anh –Việt và 100% học phần chứng chỉ quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh.

• Được cấp chứng chỉ quốc tế về Quản trị vận tải quốc tế (Fiata Diploma in International Freight Management) do Hiệp hội giao nhận vận tải quốc tế (FIATA) cấp và có giá trị trên toàn thế giới;

11. LIÊN HỆ:
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LOGISTICS VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
– Địa chỉ: Phòng B11.112, Tòa nhà B1, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
– Email: clec@tvu.edu.vn
– Điện thoại: 0967 97 96 95 (Cô Lê Thị Thu Diềm) – 0976 84 80 86 (Cô Nguyễn Thị Thúy Loan)
– Hotline/Zalo: 0973 84 80 87
– Website: https://clec.tvu.edu.vn
– Fanpage CLB: CLB SV Logistics và Thương mại điện tử – TVU | Trà Vinh | Facebook