Ngành Nông nghiệp (7620101) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA

Nông nghiệp (7620101) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế AUN – QA
Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Kỹ thuật cây trồng, ngành nông nghiệp được xây dựng theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT Kỹ thuật cậy trồng hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:

–  Xây dựng kế hoạch quản lý, sản xuất, tư vấn, chuyển giao công nghệ và nghiên cứu ứng dụng các vấn đề cây trồng của ngành nông nghiệp phục vụ sản xuất và phát triển ngành, đóng góp cho sự phát triển bền vững về kinh tế của Việt Nam và nối kết ngành nông nghiệp Việt Nam với thị trường thế giới.

–  Giải quyết các vấn đề cơ bản về sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu nông sản một cách chuyên nghiệp, sáng tạo và có đạo đức.

–  Thể hiện động cơ học tập mở rộng kiến thức, phát hiện các tri thức mới và nâng cao năng lực, phát triển bản thân và nghề nghiệp.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A02 (Toán, Vật lí, Sinh học), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh), D90 (Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Kỹ sư Nông nghiệp: 4 năm (8 học kỳ, 150 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

Lãnh đạo công việc đạt hiệu quả cao trong bối cảnh công nghệ 4.0

5. Nội dung chương trình: Xem tại đây

 

6. Chuẩn đầu ra:

6.1 Về kiến thức:

–  Áp dụng kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, kinh tế để việc giải quyết  các vấn đề  liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp

–  Phát triển giống cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp

–  Thiết kế mô hình canh tác và sản xuất cây trồng theo hướng sản xuất sạch và đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn

–  Đánh giá các điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế – xã hội và môi trường phù hợp cho sản xuất cây trồng

–  Quản lí dịch hại cây trồng, đất, nước, dinh dưỡng, môi trường và vận dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý hiệu quả cao

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

–  Tư vấn kỹ thuật, kinh doanh trong lĩnh vực cây trồng nhằm mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng

–  Vận dụng tư duy phân tích, phán đoán, phản biện và giải quyết vấn đề nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội hiện đại.

–  Làm việc hiệu quả với tư duy độc lập, lãnh đạo nhóm và quản lý các dự án nông nghiệp đạt mục tiêu đề ra.

–  Giao tiếp đa phương tiện, đa văn hoá một cách hiệu quả, đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành Nông nghiệp.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp ngành Nông Nghiệp, sinh viên có cơ hội làm việc ở các vị trí như:

– Cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học cây trồng tại Công ty, Trang trại, Doanh nghiệp, Trung tâm Khuyến nông, Phòng thí nghiệm;

–  Nhân viên tư vấn kinh doanh các sản phẩm phân bón, giống và thuốc Bảo vệ thực vật;

–  Tự lập trang trại sản xuất giống và các sản phẩm nông nghiệp an toàn.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Nông nghiệp sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

–  Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành nông nghiệp (kỹ thuật canh tác, bảo vệ thực vật, công nghệ giống, công nghệ sản xuất phân bón, quản lý trang trại sản xuất, tiếp cận và phát triển chuỗi giá trị nông sản) trong và ngoài nước.

–  Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

–  Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành nông nghiệp tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

Bộ môn Trồng trọt và Phát triển Nông thôn

Điện thoại:
+  0836.762488 (Tiến sĩ Lưu Thị Thúy Hải – Trưởng Bộ môn)
+  0989.828632 (Thạc sĩ Phan Chí Hiếu – Phó Trưởng Bộ môn)
– Facebook: https://www.facebook.com/Bomonttptnt