Ngành Quản trị kinh doanh (7340101) – Đạt kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế FIBAA

Quản trị kinh doanh (Mã ngành: 7340101) Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị tài chính, Quản trị marketing, Quản trị nguồn nhân lực
Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh tổng hợp được xây dựng theo định hướng ứng dụng hướng đến việc đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; kiến thức chuyên sâu về kinh tế và kinh doanh như lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, điều hành và quản lý, đặc biệt các kiến thức liên quan đến Markeing, quản trị, tài chính và kế toán. Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh tổng hợp cũng trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết như kỹ năng phản biện, phê phán và đề xuất các giải pháp để giải quyết các vấn đề phức tạp trong điều kiện môi trường làm việc luôn thay đổi; kỹ năng quản lý, dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; kỹ năng truyền đạt thông tin đến người khác; kỹ năng thuyết trình; kỹ năng lãnh đạo; kỹ năng ngoại ngữ…

Ngoài ra, Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh tổng hợp còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có năng lực tự chủ, tự định hướng, lập kế hoạch, điều phối, đôn đốc và giám sát nguồn nhân lực và các nguồn lực của tổ chức; năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm trong điều kiện môi trường làm việc thay đổi và tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm nhóm trước tổ chức; ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, tận tâm với nghề, tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT hợp hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:
Ngành Quản trị kinh doanh được chia thành 4 chuyên ngành chính là: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị tài chính; Quản trị Marketing; Quản trị nguồn nhân lực.

Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ làm nền tảng cho việc lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Có kiến thức cơ sở ngành về kinh tế, kế toán, tài chính, Marketing, quản lý để nhìn nhận vấn đề, đánh giá hiện trạng, xu hướng trong nền kinh tế và áp dụng trong nghiên cứu các môn học chuyên ngành;

Có kiến thức chuyên ngành về quản lý, xây dựng và quảng bá thương hiệu, chiến lược Marketing nhằm tổ chức triển khai các quyết định về sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến thương mại trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thương mại, dịch vụ.

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Có khả năng phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh và các nguồn lực bên trong tổ chức nhằm hoạch định chiến lược kinh doanh.

Có khả năng xây dựng kế hoạch kinh doanh và đánh giá tính khả thi của kế hoạch.

Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

Biểu hiện tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, trung thực, tự giác, đạo đức nghề nghiệp và lối sống lành mạnh, tư duy tích cực.

Mong muốn học tập suốt đời, tinh thần phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý), D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Quản trị kinh doanh: 3.5 năm (7 học kỳ, 121 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình: Xem tại đây
6. Chuẩn đầu ra:
6.1 Về kiến thức:

Liên hệ các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quốc phòng – an ninh, khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn, pháp luật, công nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Áp dụng các kiến thức cơ sở ngành để giải quyết các vấn đề trong kinh tế, kinh doanh và quản lý.

Vận dụng các kiến thức sản xuất, tài chính, nhân lực, Marketing và chiến lược trong hoạt động quản trị tại doanh nghiệp.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Vận dụng kỹ năng Tiếng Anh trình độ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Tiếng Anh chuyên ngành trong giao tiếp, thương lượng và đàm phán kinh doanh.

Kết hợp kỹ năng tin học và các phần mềm thống kê trong phân tích và dự báo tình hình kinh tế xã hội.

Phối hợp các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và kỹ năng hỗ trợ khác trong hoạt động kinh doanh.

Phát triển thị trường, mối quan hệ khách hàng và các đối tác kinh doanh.

Đánh giá môi trường hoạt động và tính khả thi của dự án kinh doanh.

Hoạch định các chiến lược kinh doanh để phát triển doanh nghiệp.

Quyết định các giải pháp quản trị rủi ro, sự thay đổi trong kinh doanh và thích ứng với môi trường đa văn hóa.

Sáng tạo ý tưởng khởi nghiệp, tạo động lực, việc làm cho mình và cho người khác.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh tổng hợp có thể làm việc tại các cơ quan đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh, thương mại – dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, các viện nghiên cứu thuộc các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh, nghiên cứu, giảng dạy…

Vị trí nghề nghiệp: Sinh viên có thể đảm nhận các công việc như: bán hàng, Marketing, tài chính, nhân sự, phân tích và lập báo cáo về thị trường kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh, trợ lý giám đốc, phó giám đốc, giám đốc bộ phận/dự án, giám đốc kinh doanh, chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo, khả năng tự khởi nghiệp.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về Giám đốc nhân sự, Giám đốc điều hành và các khóa học có liên quan đến ngành Quản trị kinh doanh trong và ngoài nước.

– Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

– Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, Khởi nghiệp và các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực kinh tế tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

KHOA KINH TẾ, LUẬT
– Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà B1, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh, 126 Nguyễn Thiện Thành, Phường 5, TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh.
– Email:
– Điện thoại liên hệ: 0969.665.068 – PGS.TS. Nguyễn Hồng Hà
– Website: https://sel.tvu.edu.vn/
– Fanpage Trường Kinh tế, luật: https://www.facebook.com/sel.tvu