Ngành Văn hóa học – Trường Đại học Trà Vinh (7229040)

Văn hóa học (7229040)
Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Văn hóa học hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Văn hóa học; đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức cơ sở về văn hoá học lý luận và thực tiễn vào hoạt động chuyên môn.

Chương trình đào tạo Văn hóa học cũng đào tạo sinh viên có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Chương trình đào tạo Văn hóa học còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Văn hóa học: 3.5 năm (7 học kỳ, 120 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

Sinh viên ngành Văn hóa học thực hành tổ chức sự kiện

Sinh viên ngành Văn hóa học đi thực tế môn học ở tỉnh Đăk Lăk, năm 2020

6. Chuẩn đầu ra:

   Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Văn hóa học:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, kiến thức về giáo dục quốc phòng, pháp luật để có được nhận thức và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa – xã hội,

Vận dụng kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tin học căn bản vào công tác văn hóa.

Vận dụng kiến thức liên ngành của ngành Khoa học xã hội & nhân văn, nhân học, xã hội học thực hiện các dự án trong lĩnh vực nghiên cứu lý luận và ứng dụng về văn hóa  – xã hội.

Tổng hợp kiến thức văn hóa thế giới và văn hóa Việt Nam để giải quyết các vấn đề bảo tồn và phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Thực hiện nghiên cứu độc lập, nhóm những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng.

Ứng dụng các kết quả nghiên cứu và thực tiễn vào công tác văn hoá, quản lý văn hoá, quản lý di sản văn hóa,

Có khả năng xây dựng và quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hoạt động du lịch,

Thực hiện các chương trình cụ thể cho các loại sự kiện.

Phân tích những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hoá – tôn giáo; văn hoá – dân tộc; văn hoá – truyền thông; văn hoá – du lịch.

Dự đoán xu hướng phát triển của văn hoá Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường luôn có nhiều chương trình hỗ trợ, giảm 30% học phí cho sinh viên

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ nghiên cứu văn hóa học tại các Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu khoa học Xã hội và Nhân văn;

Chuyên viên tại các cơ quan quản lý văn hóa: sở Văn hóa, thể thao, du lịch; các khu du lịch văn hóa; các cơ quan thông tin, truyền thông: đài Phát thanh & Truyền hình, Báo chí;

Làm cán bộ giảng dạy về lĩnh vực văn hóa tại các Trường đại học, cao đẳng, các trường trung cấp văn hóa nghệ thuật…hoặc các tổ chức chính phủ hay phi chính phủ;

Làm hướng dẫn viên du lịch, chuyên viên tại các công ty du lịch & lữ hành, nhân viên trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn;

Làm chuyên viên tại các công ty tổ chức tổ chức sự kiện, truyền thông;

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên tốt nghiệp cử nhân Văn hóa học được đào tạo kiến thức và kĩ năng có thể nghiên cứu và làm việc độc lập; có khả năng học tập nâng cao ở bậc Sau đại học để nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực Khoa học xã hội & Nhân văn.

10. Liên hệ:

Bộ môn Văn hóa học
Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại:
ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni, số điện thoại: 0964.619.849
ThS. Nguyễn Đình Chiểu, số điện thoại: 0989.715.778