Ngành Y học dự phòng (7720110)

Y học dự phòng (7720110)
Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh)


1. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo Bác sĩ Y học dự phòng được xây dựng theo định hướng ứng dụng, đáp ứng nhu cầu của nhà sử dụng lao động và các bên liên quan. Cụ thể, CTĐT Bác sĩ Y học dự phòng hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên:
– Có kiến thức cơ bản về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý, và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực Y học dự phòng.
–  Có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về Y học dự phòng vào hoạt động chuyên môn.
Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
Có khả năng phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ Y học dự phòng.
Có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề sức khỏe; lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động; tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.
Có các kỹ năng cơ bản về ngoại ngữ, tin học để phục vụ học tập và công tác chuyên môn.
2. Tổ hợp môn xét tuyển:
Tổ hợp môn: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), B08 (Toán, Sinh học, Tiếng Anh).
3. Thời gian đào tạo:
Bác sĩ Y học dự phòng: 6 năm (12 học kỳ, 203 tín chỉ)
4. Đối tượng tuyển sinh:
Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.
5. Nội dung chương trình (xem tại đây)
6. Chuẩn đầu ra:
6.1 Về kiến thức:
–  Vận dụng kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữào hoạt động nghề nghiệp.
–  Áp dụng được các kiến thức y học cơ sở và chuyên môn về Y học dự phòng trong thực hiện nhiệm vụ Bác sĩ Y học dự phòng.
–  Áp dụng được các kiến thức cơ bản về chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh thông thường.
–  Phát hiện, phân loại và xử trí được các vấn đề sức khoẻ phổ biến ở cộng đồng.
–  Giải thích được các yếu tố môi trường, xã hội ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng.
–  Vận dụng được chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân vào hoạt động nghề nghiệp.
6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):
–  Thực hiện khám, điều trị các bệnh thông thường và tư vấn dự phòng.
–  Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng.
–  Tổ chức giáo dục sức khoẻ cho cộng đồng nhằm xây dựng lối sống và hành vi có lợi cho sức khoẻ.
–  Tham gia quản lý, chăm sóc tại cộng đồng như phòng chống dịch bệnh lây nhiễm, phòng chống bệnh không lây nhiễm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phục hồi chức năng.
–  Thực hiện được các đề tài nghiên cứu khoa học sức khỏe.
–  Phối hợp được các kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, báo cáo, tìm tài liệu, kỹ năng tin học ứng dụng trong quản lý sức khỏe toàn dân và sử dụng tối thiểu được một ngoại ngữ để cập nhật kiến thức, đọc, hiểu được tài liệu chuyên môn.
7. Cơ hội học bổng:
Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.
8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Các trung tâm y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật, các cơ sở y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng…..
Các cơ quan quản lý nhà nước về y tế như Bộ Y tế, Sở Y tế, Phòng Y tế.
Các cơ quan tổ chức cộng đồng.
Các tổ chức quản lý chăm sóc sức khỏe, an toàn thực phẩm.
Các cơ sở đào tạo: Trường đại học, cao đẳng, trung cấp về y tế .
Các cơ quan tổ chức có liên quan đến y tế.
Các viện, trung tâm nghiên cứu trong lĩnh vực y học và sức khỏe.
Các phòng chức năng của cơ sở khám chữa bệnh: Phòng kế hoạch, tổ chức – hành chính, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến; Các khoa của bệnh viện như: Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất lượng.
Các hội, hiệp hội nghề nghiệp như: Hội Y học dự phòng, Hội Y tế công cộng, Hội Y học, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ, phi chính phủ.
Lĩnh vực y tế ở các cơ quan xí nghiệp.
9. Cơ hội sau đại học:
– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành Y học dự phòng trong và ngoài nước.
– Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.
– Học trình độ sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II) ngành Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dịch tễ học, Quản lý y tế và một số ngành liên quan tại các trường trong và ngoài nước.
10. Liên hệ:
Bộ môn Y tế Công cộng, Khoa Y- Dược, Trường Đại học Trà Vinh
Địa chỉ: Phòng E21.201, số 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: Ths Phạm Thị Kim Yến 0982.424.002