Ngôn ngữ Anh (7220201)

Ngôn ngữ Anh (7220201)
Tổ hợp môn: D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), DH1 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn)

1. Mục tiêu đào tạo:

Ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Trà Vinh nhằm đào tạo và cung cấp cho thị trường lao động những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt.

Vận dụng kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh và kỹ năng chuyên môn trong môi trường làm việc khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực có sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giao tiếp.

Nâng cao ý thức tự học và khả năng học tập suốt đời để phát triển nghề nghiệp và đóng góp cho cộng đồng.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: D01 (Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh), D09 (Toán, Lịch sử, Tiếng Anh), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh), DH1 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn).

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Ngôn ngữ Anh: 3.5 năm (7 học kỳ, 122 tín chỉ)

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

  Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh có thể:

6.1 Về kiến thức:

Áp dụng kiến thức khoa học xã hội và ngôn ngữ vào chuyên môn nghề nghiệp.

Kết hợp kiến thức chuyên môn ngôn ngữ Anh phù hợp với nghiệp vụ nghề nghiệp cụ thể.

Kết hợp các yếu tố ngôn ngữ, văn hóa và loại hình văn bản vào các tình huống biên – phiên dịch thuộc các lĩnh vực kinh tế – tài chính – thương mại, văn hóa – xã hội – du lịch, kỹ thuật.

Sắp xếp kiến thức ngôn ngữ Anh phục vụ việc giảng dạy tiếng Anh các cấp học, các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh.

Đánh giá thông tin khoa học nhằm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Làm việc độc lập, làm việc nhóm, lãnh đạo nhóm trong môi trường đa ngôn ngữ.

Giao tiếp liên văn hóa để học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn.

Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu và sáng tạo.

Thực hiện biên – phiên dịch phù hợp với yêu cầu chuyên môn và nghiệp vụ công tác thuộc các lĩnh vực kinh tế-tài chính- thương mại, văn hóa-xã hội-du lịch, kỹ thuật.

Giảng dạy tiếng Anh ở các mức độ khác nhau phù hợp với yêu cầu đã được thiết kế của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thực tế.

Thực hiện các nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ và ngôn ngữ Anh.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách chung của Bộ giáo dục và đào tạo và của trường Đại học Trà Vinh.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trường luôn có nhiều chương trình hỗ trợ, miễn giảm học phí và ký túc xá cho sinh viên.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau tại các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp, nhất là các đơn vị có yếu tố nước ngoài hoặc có nhu cầu sử dụng Tiếng Anh; Các vị trí nghề nghiệp phổ biến như biên, phiên dịch viên Anh – Việt, Việt – Anh; giáo viên Tiếng Anh (nếu có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm); chuyên viên nghiên cứu, điều tra xã hội học.

9. Cơ hội sau đại học:

Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn để:

– Tham gia các khóa học, bồi dưỡng ngắn hạn về ngành, lĩnh vực tiếng Anh trong và ngoài nước.

– Học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan.

– Học trình độ sau đại học tại các trường trong và ngoài nước.

10. Liên hệ:

Bộ môn tiếng Anh – Khoa Ngoại ngữ – Trường Đại học Trà Vinh
– Địa chỉ: 126, Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
– Điện thoại: 0977090196 (Cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung); 0914465090 (Cô Nguyễn Thị Ngọc Vấn), 0918702817 (Cô Huỳnh Thị Thu Thủy).