Phương thức xét tuyển

1️⃣Xét Kết quả học tập THPT (Học bạ)
2️⃣Xét Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
3️⃣Xét Kết quả kỳ thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính (V-SAT)
4️⃣Xét Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức
5️⃣Xét tuyển thẳng theo Quy định của Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6️⃣Xét tuyển học sinh Khoa Dự bị đại học – Trường Đại học Trà Vinh, Trường Dự bị đại học dân tộc
7️⃣Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đã tốt nghiệp THPT