Quản lý thể dục thể thao (7810301)

Quản lý thể dục thể thao (7810301)
Tổ hợp môn: C19 (Ngữ văn, Lịch sử, GDCD), C14 (Ngữ văn, Toán, GDCD), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D78 (Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh)

Sinh viên và giảng viên tham gia giải vô địch tỉnh

Sinh viên tham gia giải bóng đá SV Toàn Quốc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO (7810301)

1. Mục tiêu đào tạo:

Chương trình đào tạo ngành Quản lý thể dục thể thao hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin; về lập kế hoạch, tổ chức, giám sát, quản lý và điều hành hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực thể dục thể thao; Đồng thời có khả năng áp dụng kiến thức kỹ thuật cơ sở về khả năng quản lý vào hoạt động chuyên môn.

Chương trình đào tạo ngành Quản lý thể dục thể thao cũng đào tạo sinh viên có các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp; dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác; phản biện, phê phán; đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm; truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; và chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

Chương trình đào tạo Quản lý thể dục thể thao còn hướng tới mục tiêu đào tạo sinh viên có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm; có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; có khả năng lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động chuyên môn; đồng thời có khả năng tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

2. Tổ hợp môn xét tuyển:

Tổ hợp môn: C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý); C14 (Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân); C19 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Giáo dục công dân); D78 (Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh)

3. Thời gian đào tạo:

Cử nhân Quản lý thể dục thể thao: 3.5 năm (7 học kỳ, 126 tín chỉ).

4. Đối tượng tuyển sinh:

Tuyển sinh, mở rộng phạm vi trong và ngoài nước. Tuyển sinh theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định của Trường Đại học Trà Vinh.

5. Nội dung chương trình:  Xem tại đây 

6. Chuẩn đầu ra:

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản lý thể dục thể thao trình độ đại học sẽ có thể:

6.1 Về kiến thức:

Vận dụng các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, giáo dục quốc phòng, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên vào việc tổ chức các hoạt động chuyên môn.

Phân tích thực trạng và xu hướng thay đổi của hoạt động kinh tế liên quan đến quản lý thể dục, thể thao trong nước và quốc tế.

Kết hợp các kiến thức thể dục, thể thao trường học; thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích và chuyên nghiệp, nhằm nâng cao các kỹ năng tổ chức các sự kiện thể dục thể thao.

Vận dụng kiến thức và kĩ năng ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tin học cơ bản trong giao tiếp, viết và trình bày các báo cáo liên quan đến chuyên môn.

6.2 Về kỹ năng (bao gồm kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm):

Tư vấn và phát triển thể dục thể thao Trường học, quần chúng và thể thao thành tích cao.

Tổ chức các sự kiện thể thao, kinh tế thể thao, Marketing thể thao, truyền thông thể thao ở địa phương và các cơ sở giáo dục

Giảng dạy các môn thể thao cơ bản trong hệ thống chương trình giáo dục quốc dân.

Tổ chức điều hành hoạt động của các câu lạc bộ thể dục thể thao, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ thể dục thể thao.

Thực hiện khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và khả năng thuyết trình.

7. Cơ hội học bổng:

Theo chính sách học bổng chung của trường.

Học bổng thủ khoa, á khoa.

Học bổng hàng năm cho sinh viên khá, giỏi, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

8. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp và đạt chuẩn đầu ra ngành Quản lý thể dục thể thao của Trường Đại học Trà Vinh có thể làm việc tại:

– Các cơ quan quản lý Nhà nước về TDTT, Trung tâm TDTT, Trường năng khiếu, Trung tâm Văn hóa, Phòng Văn hóa và Thông tin.

– Giảng dạy TDTT tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trường nghề và các Trường THPT, THCS.

– Các doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội thể thao bao gồm: Người đại diện thể thao; Chuyên viên đàm phán tài trợ; Giám đốc kinh doanh thể thao; Chuyên viên Marketing thể thao; Chuyên viên quản lý phòng GYM; Chuyên viên quản lý thể thao giải trí; Chuyên viên quản lý du lịch thể thao; Chuyên viên quản lý sự kiện thể thao; Chuyên viên tổ chức sự kiện thể thao; Chuyên viên nghiên cứu thị trường thể thao; Chuyên viên quản lý thể thao chuyên nghiệp; Chuyên viên quản lý công trình thể thao tại Resort.

– Những vị trí việc làm khác tùy theo năng lực cá nhân.

9. Cơ hội sau đại học:

Sau khi tốt nghiệp Sinh viên có thể tiếp tục học tập ở bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài hoặc liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học.

10. Liên hệ:

Bộ Môn Giáo dục Thể chất;
Trường Đại học Trà Vinh, địa chỉ: Số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh;
Điện thoại: (+84).294.3855246
Điện thoại: 0918.448.140 (Cô Trần Thị Thanh Huyền); 0939.039.132 (Thầy Nguyễn Toàn Năng).